Auresz

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] [ʊ]
Półprzymknięte [e]
Półotwarte [ɛ] [a] [ɔ]
Otwarte [æ]
Dyftongi [æɪ] [aʊ]
[eʊ] [eɪ] [oʊ]
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Palatalne Welarne
Nosowe [m] m nm [n] n nn nh [ŋ] g
Zwarte [p] p [b] b [t] t tt [d] d dt [c] tg [k] c q
Afrykaty [ʧ] ce
Szczelinowe [f] f fh fv [v] v bh [θ] xh ct [ð] z [s] s ss [z] x [ʃ] sx [ʒ] xz ze [x] [h] h
Sonoranty [w] vh [l~ɫ] l lh [ɹ] r [j] ll le
Ortografia
Ortografia Wymowa Przykład
b [b]
bh Przed e, i, ae [v] Abher [aveɹ]
Gdzie indziej [b] Bhaê [bæɪ]
c Przed e, i, ae [s] Mecinmeit [mesinmi]
Gdzie indziej [k] Coûser [koʊzeɹ]
ce [ʧ] Oêntece [aʊnteʧ]
ct Przed e, i, ae [θ] Ctei [θi] Meûcter [meʊθeɹ]
Gdzie indziej [xt] Acteai [axteɪ]
cq [k]
d Między samogłoskami [ð]
Gdzie indziej [d]
dt [t]
f [f]
fv [f]
g Przed e, i, ae [j]
Gdzie indziej [ŋ]
h Przed samogłoskami [h]
Gdzie indziej [Ø]
l Przed p, b, t, d, c, tg, ce [j]
Finalnie, przed r [ɫ]
Gdzie indziej [l]
ll Finalnie [j]
Gdzie indziej [jl]
m [m]
n [n]
nn [n]
p [p]
ph Przed e, i, ae [f]
Gdzie indziej [p]
q Przed e, i, ae [c]
Gdzie indziej [k]
qu [k]
qi [xj]
r [ɹ]
s Przed e, i, ae [z]
Finalnie [Ø]
Gdzie indziej [s]
ss [s]
sx [ʃ]
t Niefinalnie [t]
Finalnie [Ø]
tt Niefinalnie [t]
Finalnie [θ]
tg [c]
tge Finalnie [ʒ]
Gdzie indziej [c]
v [v]
x Przed i, e, ae [z]
Finalnie [Ø]
Gdzie indziej [xs]
xz [ʒ]
z [ð]
ze [ʒ]