Chomicki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Typ: a priori
Rodzaj: artystyczny
Lista conlangów
gʄə℩ɥ ſɹℓʌ nɥʌɛʄu
bzyjn u'lp hnpczhx
Sposoby zapisu: alfabet chomicki, alfabet łaciński, IPA
Faktycznie
Utworzenie: Milya0 w 2010
Cel utworzenia: artystyczny
W Gruszkach Na Wierzbie
Używany w (Gruszki Na Wierzbie): Chomąto
Regiony (Gruszki Na Wierzbie): Ecja, Ocean Torrenta
Kody
Conlanger–3 gnw.chm.mil
Lista conlangów


Język chomicki, chomącki (ch. bzyjn u'lp hnpczhx, [bz̩ɰjn̩ β̩ʔl̩p ɰ̥n̩pj̥z̩h]) – język używany przez Nąmipy w świecie Gruszek na wierzbie. Cechuje go brak samogłosek (tj. wokoidów sylabicznych).

Alfabet

Grafika Transliteracja Transkrypcja Unicode IPA
Ch b.png B b B b B g b
Ch p.png P p P p ∩ ʌ p
Ch hx.png K k Hx hx N u h
Ch l.png L l L l ⅄ ℓ
Ch ux.png O o Vx vx Ɔ ɔ ɥ̊
Ch g.png G g R r ᴚ () ʞ ʁ̩
Ch r.png R r I i ƍ o ɹ̩
Ch v.png V v U u ⌠ ſ β̩
Ch jx.png C c C c Є ɛ
Ch fx.png T t Fx fx ⋔ m
Ch q.png Q q ' ⊥ ɹ ʔ
Ch j.png J j J j I ℩ j
Ch u.png U u V v Ʒ ɜ ɥ
Ch w.png W w W w W w w
Ch y.png Y y Y y Ԁ ə ɰ
Ch z.png Z z Z z Ⅎ ʄ
Ch h.png H h Q q Һ ʎ ɦ
Ch n.png N n N n ∐ ɥ
Ch yx.png X x H h H n ɰ̊
Ch vx.png D d Wx wx ʁ b ɦʷ
Ch wx.png F f F f Ѵ y ʍ

Fonologia

Ze względu na inną budowę jamy ustnej Nąmipów, wymowa nie może być dokładnie przedstawiona za pomocą głosek wymawialnych przez ludzi. Przyjęto konwencję, że głoski przybliżne odpowiadają spółgłoskom szczelinowym lub półotwartym. Spółgłoski przybliżne oznacza się jako aproksymanty, przy czym bezdźwięczne czasem mogą zostać opisane jako szczelinowe.

Spółgłoski zwarte przybliżne przybl. zaokr.
wargowe b p
podniebienne j ‹c› ɥ ‹v› ɥ̥ ‹vx›
tylnojęzykowe ɰ ‹y› ɰ̥ ‹h› w ‹f›
krtaniowe ʔ ‹'› ɦ ‹q› h ‹hx› ɦʷ ‹wx› ‹fx›
Samogłoski zw.-otw. przybliżne
wargowe β ‹u›
przedniojęzykowe l z
cofnięte ɻ ‹i›
języczkowe ɴ ‹n› ʁ ‹r›

Przedimki

Przed rzeczownikami stoją przedimki, mówiące o ich liczbie i określoności.

  • a - przed y w h f j v c vx hx fx
  • b - przed q wx i n z l r u
  • c - przed b p '
określone nieokreślone
a b c a b c
Mian. wxlp wxlb wxl ip ib ipi
Dop. ublp ublb ubl up ub upi
Cel. vrblp vrblb vrbl vrp vrb vrpi
Abl. wiblp wiblb wibl wip wib wi
liczba mnoga
Mian. r'lp r'lb r'l - - -
Dop. u'lp u'lb u'l up ub upi
Cel. vr'lp vr'lb vr'l vrp vrb vrpi
Abl. wi'lp wi'lb wi'l wip wib wi

Koniugacja

Chomicki czasownik ma cztery formy w czasie teraźniejszym (forma liczby mnogiej jest formą słownikową) i po jednej formie dla czasów przeszłych (dokonanego i niedokonanego). Najczęściej używanymi czasownikami nieregularnymi są zjn i ibn.

Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych
teraźniejszy
1. sg -c n ib
2. sg -'i bi i'i
3. sg -'i 'i i'i
pl -cn zjn ibn
przeszły niedokonany
Wsz. -'n vn irn
przeszły dokonany
Wsz. -p rwzp 'up

W innych językach

Tłumaczenia na inne języki:
Język Twórca Tłumaczenie
apentulski Hapana Mtu Ϯobipo
chomicki Milya0 bzyjn u'lp hnpczhx
ęmucki Milya0 Ralnǫmiptǫmyt syr'atkan
nikau Milya0 keleu nomipu
polski nd. język chomicki
rodzki Vilén chomistorsku jezuk
rowański Hapana Mtu Erlekneip hu

00:Chomicki