Ciekawostki z Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

W tym artykule będą zbierane ciekawostki ze świata Kyonu. Mogą to być zwyczaje, ciekawostki przyrodnicze, astronomiczne etc.

 • Neszowie nie mogą malować, ani rysować ludzi.
 • Pożeracze każdego wieczoru modlą się do Boga Śmierci o to, by nigdy nie zabrakło im odwagi.
 • Ajdyniriańczycy wierzą, że wszystkie gwiazdy na nocnym niebie to bogowie, a astronomia to w istocie święta nauka o boskich ruchach.
 • Religia olseska jest pentoteistyczna, to znaczy, że w panteonie istnieje pięciu bogów (dokładnie 2 żeńskie i 3 męskich). Piątka (jak i dwunastka) są liczbami szczęśliwymi i/lub magicznymi.
 • Olsowie obu płci malują się na specjalne okazje, makijaż nie jest jednak mocny. Poza okazjami ani kobiety, ani mężczyźni nie malują się. Co więcej różnice między zajęciami oraz życiem mężczyzn i kobiet nie są tak wielkie jak w cywilizacji łacińskiej.
 • W krajach Monarchii małżeństwo jest zawierane pomiędzy dwojgiem ludzi, bez względu na płeć.
 • W Państwie Neszyjskim nie ma odpowiednika powszechnego prawa karnego. Wszędzie obowiązuje prawo oparte o Wiarę, a w obszarach Białego Półksiężyca i w koloniach, gdzie obecne są inne ludy, prawa lokalnych religii, z uwzględnieniem zasad Wiary.
 • Neszowie nie wpuszczają na obszar Białego Półksiężyca ludzi z zewnątrz. Aby komunikować się z innymi ludami i z nimi handlować, zbudowane są tzw. "pływające porty", to jest sztucznie usypane platformy na morzu, które nie mają fizycznej łączności z lądem. Przerwa między lądem a morzem może być symboliczna i bardzo niewielka, mogą to być nawet centymetry, ale nie jest możliwe przekroczenie tej linii przez ludzi z zewnątrz
 • Neszowie, a przede wszystkim neszyjki, nie mogą nosić większości ozdób. Jedyne dozwolone materiały to kości zwierząt, futra (ale nie kolorowe), oraz popiół. Bielenie skóry popiołem, a czasem też włosów, jest powszechne wśród neszyjek."
 • Neszyjskie prawo pozwala ojcu zgładzić syna, jeżeli ten popełni przestępstwo wobec Wiary lub Rodu. Jeżeli jednak udowodni się, że ojciec działał dla swojej korzyści - to on jest tracony
 • Lasze to żyjący w Sechtonie potomkowie Mitengów, którzy uciekli z Białego Półksiężyca w czasie wojen z Neszami. Wpłynęli w mocny sposób na historię regionu, a także przekazali swoje pismo Sechtończykom. Obecnie zajmują się handlem, rybołówstwem i bankowością. Dalej praktykują swoją religię.
 • W Meleka znajduje się Świątynia Ognia. Święty Ogień płonie nieustannie od dnia zdobycia przez Neszów Meleki. Świątynię Ognia otacza prastary las.
 • Szczątki Fałszywego Proroka zostały rozbite kijami na miazgę, a kości rozdeptane. Miejsce, gdzie zginął nazwano Czarną Górą, wyłożono kamieniami, które tworzą teraz drogę do Świątyni Ognia.
 • Neszowie mogą zawrzeć małżeństwo tylko raz w życiu. Jeżeli jeden z małżonków umiera - nie jest możliwe ponowne zawarcie małżeństwa, gdyż Neszowie wierzą w życie po śmierci. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z małżonków zdradził - wtedy zhańbiona rodzina ma prawo zabić taką osobę, a małżeństwo traci ważność.
 • Większość ajdyniriańskich tekstów religijnych dopuszcza wielu istnienie innych wszechświatów lub światów. Niektóre szkoły teologiczne postulują nawet istnienie nieskończonych alternatywnych wersji każdego z nich, twierdząc, że każdy wybór i decyzja podjęta przez istotę rozumną rozszczepia plan egzystencji na alternatywne wersje, a w każdej z nich podjęty został inny wybór. Z powodu podobnych filozoficzno-mistycznych niuansów ajdyniriańska wiara postrzegana jest często przez inne ludy jako zawiła i skomplikowana.
 • Znajdującą się w imperialnej stolicy Złotą Świątynię wieńczy prawdopodobnie największa na Kyonie kopuła, wyłożona ponadto w całości złotem.
 • W Złotej Świątyni płonie Święty Ogień, który nie zgasł od 2000 lat ziemskich. Ma to być odłamek Wiecznego Płomienia, przyniesionego przez Ajniadanów z Pierwszego Królestwa. Codziennie rano, w południe i wieczorem dorzucane jest do niego więcej drewna.
 • Ajdyniriańczycy charakteryzują się niezwykle frywolnym i luźnym stosunkiem do wszelkiej seksualności i erotyki, co bardzo często uderza w poczucie moralności innych nacji.
 • Kawelowie praktycznie nie budują zwyczajnych domów, zamieszkują za to Miasta-Wieże, czyli położone na wysokich zboczach górskich skupiska kamiennych wież, lub miasta wydrążone w skale i wykorzystujące naturalne jaskinie.
 • Qiński bohenizm często wchodzi w „komunię” z różnymi religiami, adaptując swoje zasady do istniejących mitologii. Wierzenia powstałe w ten sposób często są jednak traktowane jako heretyckie przez wyznawców oryginalnego wariantu.
 • Nuaryjczycy uważają liczbę trzy za nieszczęśliwą.
 • W Nuarii występują dwie religie: Amaiksyminizm, rolniczych i wyższych warstw społecznych, oraz Akaicyniksyminizm ludów pasterskich.
 • W Nuarii majątek jest dziedziczony po linii żeńskiej, co jest związane z posiadaniem przez Nuaryjki wielu mężów, przez co jedynym pewnym rodzicem jest matka.
 • Nazwa Hauków pochodzi od zniekształconego narukińskiego słowa oznaczającego świnię.