Conlanger:Leksykon

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leksykon podstawowych pojęć potrzebnych do funkcjonowania w społeczności forum.

A

 • język ahtialański – jeden z najlepiej opisanych i posiadających bogatą historię języków na forum; konlang sztandarowy.
 • a posteriori – język oparty na istniejącym języku (najczęściej naturalnym) lub grupie języków.
 • a priori – język nie czerpiący gramatyki ani słownictwa z istniejących języków.
 • aspulizm – słowo używane przez Kwadracika. Jego znaczenie nie zostało przez nikogo poznane.
 • aukslang – język tworzony do komunikacji międzynarodowej, sztuczny język pomocniczy.

C

 • Canis – użytkownik, dawniej administrator forum (trzeci). Założył nowe (obecne) forum. Według niektórych teorii wszyscy użytkownicy forum są jego multikontami.[1] Dawniej RWHÔ, Etamitlu
 • conlangerski basz – zbiór cytatów z forum.

F

 • forumoanarchizm – ideologia forumowa, której motto brzmi „Luz, anarchia, nublangerzy”. Przez długi czas panowała na nowym forum i nigdy nie została oficjalnie odwołana.
 • forumofaszyzm – ideologia forumowa konkurencyjna wobec forumoanarchizmu, sformułowana w obliczu spadającej jakości postów; jedną z jego odmian był feleszyzm.

G

 • gardłowe R – głoska znana głównie z tego, że nie istnieje.

J

 • Janko Gorec - użytkownik, Słoweniec męczący na starym forum autorów języków o liczebniki do kolekcji. Pisał łamaną polszczyzną.
 • Józef – bohater Labiryntu zaświatów, najdłuższego i najbardziej rozpoznawalnego opowiadania na forum, które mimo to z językotwórstwem nie ma nic wspólnego.
  Józef urodził się, poślubił Annę, miał dwóch synów: Henryka i Herberta i umarł.

K

 • Kwadracik – użytkownik, dawny administrator (drugi) i jeden z bardziej aktywnych użytkowników forum. Odszedł w bliżej nieznanych okolicznościach, uznany za wirtualnie martwego. Później powrócił i po krótkim czasie ponownie odszedł, usuwając większość swoich postów.

M

 • Marta – imię każdej kobiety tworzącej języki[2] lub (ze względu na rzadkość występowania owych) mającej cokolwiek wspólnego z konlangerstwem.
 • masarz językowy – język (najczęściej naturalny) posiadający wiele cech czyniących go niezwykle trudnym do nauczenia się i posługiwania nim.
  Naturalne masarze używane w Afryce są nazywane afromasarzami.
 • metal – gatunek muzyki. Językotwórcy go słuchający są zrzeszeni w Societasъ Metallumъ. Językotwórcy go nie słuchający tworzą Sociétas Nonmetallum.
 • multikonto – dodatkowe konto należące do użytkownika forum. Według jednej z teorii wszyscy użytkownicy forum są multikontami jednej osoby.

N

 • nooblang – język sztuczny charakteryzujący się małą oryginalnością i mało profesjonalnym sposobem przedstawienia. Powszechne wśród początkujących (i nie tylko) językotwórców.

O

 • offtop - plaga na forum. Spotyka się też offtopy od offtopów.

P

 • papucie – osławione słowo, jedna z niewielu pozostałości po polskim zróżnicowaniu dialektalnym. Stało się przedmiotem obszernych badań lingwistycznych prowadzonych przez Viléna.[3]
 • PIP, Powiększanie Internetowego Penisa – aktywność forumowa polegająca na chwaleniu się swoim życiem towarzyskim.[4]
 • język praindoeuropejski, PIE – rekonstruowany wspólny przodek języków indoeuropejskich. Jest wspominany zawsze przy okazji dyskusji o preskryptywizmie.
 • preskryptywizm – określanie elementów języka według kryteriów subiektywnych (jako poprawne lub błędne); uznawane za podejście nienaukowe. Przeciwstawiany deskryptywizmowi porównywanemu do dokumentowania niszczenia ogrodu.[5]
  Według I Twierdzenia Dynozaura preskryptywizm składa się z aspulizmu i krakpotyzmu.[6]
 • przymiotnik – mem forumowy; każdy przedstawiający język musi napisać coś o przymiotniku.

R

 • język radopolski – język tworzony i propagowany przez normatywistów, z Radą Języka Polskiego na czele. Część użytkowników forum odcina się od ww. działań.
 • romlang – sztuczny język a posteriori, oparty na językach romańskich.

S

 • slawlang – sztuczny język a posteriori, oparty na językach słowiańskich.
 • slovionie je […] dobry jazyk. Pouziva neslovanske koncovky, ktore su typicke pre ine jazykove rodiny.[7]
 • somięz – prawdziwie satemowe określenie języka sztucznego.[8]
 • squid – gatunek ośmiornicy, występujący na forum w postaci spamu. Zwiastuje powrót Viléna.[9]
 • Sudoku – jeden z przydomków Constantine'a Franka Hawkmana, forumowego trolla, posiadacza multikont i banity. Przezwisko bierze się z formy cenzury założonej post factum przez Kwadracika, zamieniającej każde wystąpienie wyrazu Hawkman słowem Sudoku.[10]
 • syntezator IPA – mityczne narzędzie, umożliwiające utworzenie nagrania dowolnego słowa na podstawie jego zapisu fonetycznego.

T

W

 • wafelki – przysmak językotwórców, zwłaszcza użytkownika Viléna.

Przypisy