Ecka rodzina językowa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
'''Ecka rodzina językowa''', '''języki eckie''', '''języki edyckie''' ([[ęmucki|ęm.]] ''(ral')edyt'' - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu.
+
'''Ecka rodzina językowa''', '''języki eckie''', '''języki edyckie''' ([[ęmucki|ęm.]] ''(ral')edyt'' - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu stworzona przez [[User:MilyAMD|Fēlēsa]].
  
 
==Historia==
 
==Historia==
Linia 43: Linia 43:
 
|e /ɛ/
 
|e /ɛ/
 
|/ɑ~ɛ/
 
|/ɑ~ɛ/
 +
|a
 
|-
 
|-
 
!*ə
 
!*ə
Linia 51: Linia 52:
 
|a <br/> ä /æ/
 
|a <br/> ä /æ/
 
|/ɔ/, 0
 
|/ɔ/, 0
 +
|e /ə/
 
|-
 
|-
 
!*e
 
!*e
Linia 59: Linia 61:
 
|y /e/
 
|y /e/
 
|/e/
 
|/e/
 +
|ie /e/
 
|-
 
|-
 
!*o
 
!*o
Linia 67: Linia 70:
 
|o <br/> ö /ø/
 
|o <br/> ö /ø/
 
|/o/
 
|/o/
 +
|o
 
|-
 
|-
 
!*i
 
!*i
Linia 75: Linia 79:
 
|i
 
|i
 
|/i/
 
|/i/
 +
|i
 
|-
 
|-
 
!*u
 
!*u
Linia 83: Linia 88:
 
|u <br/> ü /y/
 
|u <br/> ü /y/
 
|/ʊ/, 0
 
|/ʊ/, 0
 +
|u, iu /y/
 
|-
 
|-
 
!colspan=8|Samogłoski z elementem nosowym
 
!colspan=8|Samogłoski z elementem nosowym
Linia 93: Linia 99:
 
|em /ɛm/
 
|em /ɛm/
 
|/ɑm~ɛm/
 
|/ɑm~ɛm/
 +
|a
 
|-
 
|-
 
!*əN
 
!*əN
Linia 101: Linia 108:
 
|am <br/> äm /æm/
 
|am <br/> äm /æm/
 
|/ɔm/
 
|/ɔm/
 +
|e /ə/
 
|-
 
|-
 
!*eN
 
!*eN
Linia 109: Linia 117:
 
|ym /em/
 
|ym /em/
 
|/em/
 
|/em/
 +
|ie /e/
 
|-
 
|-
 
!*oN
 
!*oN
Linia 117: Linia 126:
 
|om <br/> öm /øm/
 
|om <br/> öm /øm/
 
|/om/
 
|/om/
 +
|o
 
|-
 
|-
 
!*iN
 
!*iN
Linia 125: Linia 135:
 
|im
 
|im
 
|/im/
 
|/im/
 +
|i
 
|-
 
|-
 
!*uN
 
!*uN
Linia 133: Linia 144:
 
|um <br> üm /ym/
 
|um <br> üm /ym/
 
|/ʊm/
 
|/ʊm/
 +
|u, iu /y/
 
|-
 
|-
 
!colspan=8|Samogłoski + *r
 
!colspan=8|Samogłoski + *r
Linia 143: Linia 155:
 
|er /ɛr/
 
|er /ɛr/
 
|/ɑj~ɛj/
 
|/ɑj~ɛj/
 +
|ā /a˥/
 
|-
 
|-
 
!*ər
 
!*ər
Linia 151: Linia 164:
 
|ar <br> är /ær/
 
|ar <br> är /ær/
 
|/ɔj/
 
|/ɔj/
 +
|ē /ə˥/
 
|-
 
|-
 
!*er
 
!*er
Linia 159: Linia 173:
 
|yr /er/
 
|yr /er/
 
|/ej/
 
|/ej/
 +
|iē /e˥/
 
|-
 
|-
 
!*or
 
!*or
Linia 167: Linia 182:
 
|or <br> ör /ør/
 
|or <br> ör /ør/
 
|/oj/
 
|/oj/
 +
|ō /o˥/
 
|-
 
|-
 
!*ir
 
!*ir
Linia 175: Linia 191:
 
|ir
 
|ir
 
|/ij/
 
|/ij/
 +
|ī /i˥/
 
|-
 
|-
 
!*ur
 
!*ur
Linia 183: Linia 200:
 
|ur, ür /yr/
 
|ur, ür /yr/
 
|/ʊj/
 
|/ʊj/
 +
|u /u˥/, iu /y˥/
 
|-
 
|-
 
!colspan=8|Samogłoski + *j
 
!colspan=8|Samogłoski + *j
Linia 293: Linia 311:
 
!ęmucki
 
!ęmucki
 
!ymnicki
 
!ymnicki
!abarski
 
 
|-
 
|-
 
!1.
 
!1.
Linia 300: Linia 317:
 
|keh
 
|keh
 
|yk(a)
 
|yk(a)
|akh
 
 
|-
 
|-
 
!2.
 
!2.
Linia 307: Linia 323:
 
|guh
 
|guh
 
|gon
 
|gon
|gush
 
 
|-
 
|-
 
!3.
 
!3.
Linia 314: Linia 329:
 
|kekuh
 
|kekuh
 
|kyk
 
|kyk
|kashi
 
 
|-
 
|-
 
!4.
 
!4.
Linia 321: Linia 335:
 
|ryh
 
|ryh
 
|run
 
|run
|lush
 
 
|-
 
|-
 
!5.
 
!5.
Linia 328: Linia 341:
 
|mikan
 
|mikan
 
|miña, min
 
|miña, min
|maghi
 
 
|-
 
|-
 
!6.
 
!6.
Linia 335: Linia 347:
 
|śoh
 
|śoh
 
|san
 
|san
|ṣash
 
 
|-
 
|-
 
!7.
 
!7.
Linia 342: Linia 353:
 
|keśoh
 
|keśoh
 
|kysan
 
|kysan
|saṣ
 
 
|-
 
|-
 
!8.
 
!8.
Linia 349: Linia 359:
 
|veh
 
|veh
 
|vyn
 
|vyn
|vish
 
 
|-
 
|-
 
!9.
 
!9.
Linia 356: Linia 365:
 
|keveh
 
|keveh
 
|kyvyn
 
|kyvyn
|pav
 
 
|-
 
|-
 
!10.
 
!10.
Linia 363: Linia 371:
 
|mah
 
|mah
 
|men
 
|men
|mav
 
 
|-
 
|-
 
!15.
 
!15.
Linia 370: Linia 377:
 
|kemajryh
 
|kemajryh
 
|kykmiña, kykmin
 
|kykmiña, kykmin
|kishmigha
 
 
|-
 
|-
 
!20.
 
!20.
Linia 377: Linia 383:
 
|gųmah
 
|gųmah
 
|gommen
 
|gommen
|gishmava
 
 
|-
 
|-
 
!25.
 
!25.

Wersja z 19:17, 22 wrz 2011

Ecka rodzina językowa, języki eckie, języki edyckie (ęm. (ral')edyt - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu stworzona przez Fēlēsa.

Historia

Poniżej przedstawiona jest historia wewnątrz projektu.

Edycka rodzina językowa należy do grupy środkowoeuremickiej, podobnie jak rodzina darycka i maicka. Rekonstruowany język praęmucki (praecki, praedycki) prawdopodobnie był używany 2000-2500 lat wcześniej i wywodził się z języka praśrodkowoeuremickiego, używanego przed 4000-5000 laty.

Nazwa rodziny pochodzi od ęmuckiego Edyt, tj. mający w sobie Etów (stęm. eƭytə, pręm. *ʔetʕut = *ʔet - istota + *ʕut - sufiks zawierania, powiązania).

Ęmuckie słowo syr'atkan (język) i syr'ą (mówić, rozmawiać; por. biał. ëruhu - przemawiać, bez. sirqan - język/etnolekt, ymn. suren - język, yeng - mówić), pochodzą od pręm. *surʔatə-kaGə, *surʔaN. Od rdzenia *surʔa- jest wywodzona forma środkowoeuremicka: *thoor-ho, związana z dar. darol i mai. torgasa.

Języki

Pochodzące od języka praęmuckiego, używane w świecie Gruszek Na Wierzbie:

  • białodolski - wywodzi się od starobiałodolskiego, stanowi odrębną gałąź;
  • staroęmucki - drugi, obok starobiałodolskiego, potomek praęmuckiego;
  • ęmucki ogólny - główna odmiana nowoęmuckiego, wywodzi się z dialektów wiejskich, szczególnie zachodnich i południowych;
  • ęmucki bezadacki - odmiana stołeczna, wywodzi się z gwar miejskich;
  • ymnicki - odłączył się w okresie wczesnego średnioęmuckiego, czasem uważany za odmianę ęmuckiego.

Języki spoza fikcyjnego świata, głównie wywodzone od nowoęmuckiego:

  • yeng - przeróbka ęmuckiego na podobieństwo języka chińskiego mandaryńskiego;
  • mera zeta - język mera oparty częściowo na ęmuckim.

Dźwięki

Samogłoski

pra-
ęmucki
biało-
dolski
staro-
ęmucki
ęmucki ęm.
bezadacki
ymnicki mera
zeta
yeng
Samogłoski czyste
*a a a a a e /ɛ/ /ɑ~ɛ/ a
ë /ə~ɨ/ ʌ o /ɜ/ a a
ä /æ/
/ɔ/, 0 e /ə/
*e e e e e y /e/ /e/ ie /e/
*o o o u /o/ u o
ö /ø/
/o/ o
*i i i i i i /i/ i
*u u y y /ɯ/ i
y /ɨ/
u
ü /y/
/ʊ/, 0 u, iu /y/
Samogłoski z elementem nosowym
*aN u ã ą /aɨ̃/ aw em /ɛm/ /ɑm~ɛm/ a
*əN u ʌ̃ ǫ /ɜɯ̃/ aw am
äm /æm/
/ɔm/ e /ə/
*eN i
e
ę /eɨ̃/ ew ym /em/ /em/ ie /e/
*oN u õ ų /oũ/ uw om
öm /øm/
/om/ o
*iN i ĩ į iw im /im/ i
*uN u iw
yw /ɨw/
um
üm /ym/
/ʊm/ u, iu /y/
Samogłoski + *r
*ar ra ar ar /aɹ/ ar /ɑ˞/ er /ɛr/ /ɑj~ɛj/ ā /a˥/
*ər rë /rə~rɨ/ ʌr or /ɜɹ/ ar /ɑ˞/ ar
är /ær/
/ɔj/ ē /ə˥/
*er ri
re
er er /eɹ/ er /ɤ˞/ yr /er/ /ej/ iē /e˥/
*or ru
ro
or ur /oɹ/ ur /u˞/ or
ör /ør/
/oj/ ō /o˥/
*ir ri ir ir /iɹ/ ir /ɯ˞/ ir /ij/ ī /i˥/
*ur ru yr yr /ɯɹ/ ir, yr /ɯ˞/ ur, ür /yr/ /ʊj/ u /u˥/, iu /y˥/
Samogłoski + *j
*aj ai aj aj e e /ɛ/ /ɑj~ɛj/
*əj ai ʌj oj /ɜj/ e ä /æ/ /ɔj/
*ej ai e e e y /e/ /ej/
*oj ai oj uj /oj/ y ö /ø/ /oj/
*ij ai ij ij i i /ij/
*uj ai yj yj /ɯj/ i
y /ɨ/
ü /y/ /ʊj/
Samogłoski + *w
*aw au av av af ev /ɛf/ /ɑf~ɛf/
*əw au ʌv ov /ɜv/ af av /af/
äv /æf/
/ɔf/
*ew au ev ev ef yv /ef/ /ef/
*ow au ov uv /ov/ uf ov /of/
öv /øf/
/of/
*iw au iv iv if iv /if/ /if/
*uw au yv yv /ɯv/ if
yf /ɨf/
uv /uf/
üv /yf/
/ʊf/

Porównanie: liczby

N. praęmucki białodolski ęmucki ymnicki
1. *ʔeke, *kesə ekk keh yk(a)
2. *gosə goss guh gon
3. *ke-kosə, *ke-hosə (1+2) keh kekuh kyk
4. *lusə luss ryh run
5. *mikaGə (dłoń) mikk mikan miña, min
6. *xəsə sëss śoh san
7. *ke-xəsə (1+6)
*zexə (?)
zes keśoh kysan
8. *wesə wess veh vyn
9. *ke-wesə (1+8)
*rinə (?)
rinn keveh kyvyn
10. *masə mass mah men
15. *ke-masə-lusə (1+14)
kehoN-mikaGə (3*5)
kehumikk kemajryh kykmiña, kykmin
20. *go-N-masə gumass gųmah gommen
25. *go-N-masə-mikaGə (20+5)
*mika-mikaGə (5*5)
gumass mikk mikmikan mimmiña, mimmin
100. *sitə sid sit sit