Ecka rodzina językowa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: Linia 6:
 
Edycka rodzina językowa należy do grupy środkowoeuremickiej, podobnie jak rodzina darycka i maicka. Rekonstruowany język praęmucki (praecki, praedycki) prawdopodobnie był używany 2000-2500 lat wcześniej i wywodził się z języka praśrodkowoeuremickiego, używanego przed 4000-5000 laty.
 
Edycka rodzina językowa należy do grupy środkowoeuremickiej, podobnie jak rodzina darycka i maicka. Rekonstruowany język praęmucki (praecki, praedycki) prawdopodobnie był używany 2000-2500 lat wcześniej i wywodził się z języka praśrodkowoeuremickiego, używanego przed 4000-5000 laty.
  
Nazwa rodziny pochodzi od ęmuckiego ''Edyt'', tj. ''mający w sobie Etów'' (stęm. ''eƭyt'', pręm. *''ʔetʕut'' = *''ʔet'' - istota + *''ʕut'' - sufiks zawierania, powiązania).
+
Nazwa rodziny pochodzi od ęmuckiego ''Edyt'', tj. ''mający w sobie Etów'' (stęm. ''eƭytə'', pręm. *''ʔetʕut'' = *''ʔet'' - istota + *''ʕut'' - sufiks zawierania, powiązania).
  
 
Ęmuckie słowo ''syr'atkan'' (język) i ''syr'ą'' (mówić, rozmawiać; por. biał. ''ëruhu'' - przemawiać, bez. ''sirqan'' - język/etnolekt, ymn. ''suren'' - język, yeng ''sǔ'' - mówić), pochodzą od pręm. *''surʔatəqaGə'', *''surʔaN''. Od rdzenia *''surʔa-'' jest wywodzona forma środkowoeuremicka: *''thoor-ho'', związana z [[darol|dar.]] ''darol'' i mai. ''torgasa''.
 
Ęmuckie słowo ''syr'atkan'' (język) i ''syr'ą'' (mówić, rozmawiać; por. biał. ''ëruhu'' - przemawiać, bez. ''sirqan'' - język/etnolekt, ymn. ''suren'' - język, yeng ''sǔ'' - mówić), pochodzą od pręm. *''surʔatəqaGə'', *''surʔaN''. Od rdzenia *''surʔa-'' jest wywodzona forma środkowoeuremicka: *''thoor-ho'', związana z [[darol|dar.]] ''darol'' i mai. ''torgasa''.
Linia 177: Linia 177:
 
|/ʊj/
 
|/ʊj/
 
|-
 
|-
 +
|}
 +
 +
==Porównanie: liczby==
 +
{| class=wikitable
 +
!N.
 +
!praęmucki
 +
!białodolski
 +
!ęmucki
 +
!ymnicki
 +
|-
 +
!1.
 +
|*eke, *ke-sə
 +
|ekk
 +
|keh
 +
|yk(a)
 +
|-
 +
!2.
 +
|*gosə
 +
|goss
 +
|guh
 +
|gon
 +
|-
 +
!3.
 +
|*ke-kosə, *ke-hosə (1+2)
 +
|keh
 +
|kekuh
 +
|kyk
 +
|-
 +
!4.
 +
|*lusə
 +
|luss
 +
|ryh
 +
|run
 +
|-
 +
!5.
 +
|*mikaGə (dłoń)
 +
|mikk
 +
|mikan
 +
|miña, min
 +
|-
 +
!6.
 +
|*xəsə
 +
|sëss
 +
|śoh
 +
|san
 +
|-
 +
!7.
 +
|*ke-xəsə (1+6) <br/> *zexə (?)
 +
|zes
 +
|keśoh
 +
|kysan
 +
|-
 +
!8.
 +
|*wesə
 +
|wess
 +
|veh
 +
|vyn
 +
|-
 +
!9.
 +
|*ke-wesə (1+8) <br/> *rinə (?)
 +
|rinn
 +
|keveh
 +
|kyvyn
 +
|-
 +
!10.
 +
|*masə
 +
|mass
 +
|mah
 +
|men
 +
|-
 +
!15.
 +
|*ke-masə-rusə (1+14) <br/> kehoN-mikaGə (3*5)
 +
|kehumikk
 +
|kemajryh
 +
|kykmiña, kykmin
 +
|-
 +
!20.
 +
|*go-N-masə
 +
|gumass
 +
|gųmah
 +
|gommen
 +
|-
 +
!25.
 +
|*go-N-masə-mikaGə (20+5) <br/> *mika-mikaGə (5*5)
 +
|gumass mikk
 +
|mikmikan
 +
|mimmiña, mimmin
 +
|-
 +
!100.
 +
|*sitə
 +
|sid
 +
|sit
 +
|si(t)
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategoria:Eci]]
 
[[Kategoria:Eci]]

Wersja z 21:00, 16 mar 2011

Ecka rodzina językowa, języki eckie, języki edyckie (ęm. (ral')edyt - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu.

Historia

Poniżej przedstawiona jest historia wewnątrz projektu.

Edycka rodzina językowa należy do grupy środkowoeuremickiej, podobnie jak rodzina darycka i maicka. Rekonstruowany język praęmucki (praecki, praedycki) prawdopodobnie był używany 2000-2500 lat wcześniej i wywodził się z języka praśrodkowoeuremickiego, używanego przed 4000-5000 laty.

Nazwa rodziny pochodzi od ęmuckiego Edyt, tj. mający w sobie Etów (stęm. eƭytə, pręm. *ʔetʕut = *ʔet - istota + *ʕut - sufiks zawierania, powiązania).

Ęmuckie słowo syr'atkan (język) i syr'ą (mówić, rozmawiać; por. biał. ëruhu - przemawiać, bez. sirqan - język/etnolekt, ymn. suren - język, yeng - mówić), pochodzą od pręm. *surʔatəqaGə, *surʔaN. Od rdzenia *surʔa- jest wywodzona forma środkowoeuremicka: *thoor-ho, związana z dar. darol i mai. torgasa.

Języki

Pochodzące od języka praęmuckiego, używane w świecie Gruszek Na Wierzbie:

  • białodolski - wywodzi się od starobiałodolskiego, stanowi odrębną gałąź;
  • staroęmucki - drugi, obok starobiałodolskiego, potomek praęmuckiego;
  • ęmucki ogólny - główna odmiana nowoęmuckiego, wywodzi się z dialektów wiejskich, szczególnie zachodnich i południowych;
  • ęmucki bezadacki - odmiana stołeczna, wywodzi się z gwar miejskich;
  • ymnicki - odłączył się w okresie wczesnego średnioęmuckiego, czasem uważany za odmianę ęmuckiego.

Języki spoza fikcyjnego świata, głównie wywodzone od nowoęmuckiego:

  • yeng - przeróbka ęmuckiego na podobieństwo języka chińskiego mandaryńskiego;
  • mera zeta - język mera oparty częściowo na ęmuckim.

Dźwięki

Samogłoski

pra-
ęmucki
biało-
dolski
staro-
ęmucki
ęmucki ęm.
bezadacki
ymnicki mera
zeta
*a a a a a e /ɛ/ /ɑ~ɛ/
ë /ə~ɨ/ ʌ o /ɜ/ a a
ä /æ/
/ɔ/, 0
*e e e e e y /e/ /e/
*o o o u /o/ u o
ö /ø/
/o/
*i i i i i i /i/
*u u y y /ɯ/ i
y /ɨ/
u
ü /y/
/ʊ/, 0
*aN u ã ą /aɨ̃/ aw em /ɛm/ /ɑm~ɛm/
*əN u ʌ̃ ǫ /ɜɯ̃/ aw am
äm /æm/
/ɔm/
*eN i
e
ę /eɨ̃/ ew ym /em/ /em/
*oN u õ ų /oũ/ uw om
öm /øm/
/om/
*iN i ĩ į iw im /im/
*uN u iw
yw /ɨw/
um
üm /ym/
/ʊm/
*ar ra ar ar /aɹ/ ar /ɑ˞/ er /ɛr/ /ɑj~ɛj/
*ər rë /rə~rɨ/ ʌr or /ɜɹ/ ar /ɑ˞/ ar
är /ær/
/ɔj/
*er ri
re
er er /eɹ/ er /ɤ˞/ yr /ej/
*or ru
ro
or ur /oɹ/ ur /u˞/ or
ör /ør/
/oj/
*ir ri ir ir /iɹ/ ir /ɯ˞/ ir /ij/
*ur ru yr yr /ɯɹ/ ir, yr /ɯ˞/ ur, ür /yr/ /ʊj/

Porównanie: liczby

N. praęmucki białodolski ęmucki ymnicki
1. *eke, *ke-sə ekk keh yk(a)
2. *gosə goss guh gon
3. *ke-kosə, *ke-hosə (1+2) keh kekuh kyk
4. *lusə luss ryh run
5. *mikaGə (dłoń) mikk mikan miña, min
6. *xəsə sëss śoh san
7. *ke-xəsə (1+6)
*zexə (?)
zes keśoh kysan
8. *wesə wess veh vyn
9. *ke-wesə (1+8)
*rinə (?)
rinn keveh kyvyn
10. *masə mass mah men
15. *ke-masə-rusə (1+14)
kehoN-mikaGə (3*5)
kehumikk kemajryh kykmiña, kykmin
20. *go-N-masə gumass gųmah gommen
25. *go-N-masə-mikaGə (20+5)
*mika-mikaGə (5*5)
gumass mikk mikmikan mimmiña, mimmin
100. *sitə sid sit si(t)