Ecka rodzina językowa

Z Conlanger
Wersja z dnia 20:05, 19 lut 2011 autorstwa 178.42.128.45 (dyskusja) (“I'm old and tough and dirty and rough!” - said Barnacle Bill the sailor)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Büysanna borz exkaş dünençu devlla txo, Jüyranna lom uġuş txaŋ ċeraş texkina. Lailaha illAllah

Ärzoniyŋ bannaşkaẋ nanoşka daqina, Tarxaş ṫeẋ doy ẋiyzo dayşa txo jamiyna.. Lailaha illAllah

Xalkhanna, Maxkana nanoşa qöllina, Cärşinna eşnaçoẋ, mayra djahittina. Lailaha illAllah

Lamanaŋ leçarçiy marşoneẋ qiiyna, Xalonex, boxamex kurra çeqdiylina. Lailaha illAllah

Moqaza lamanaş daş xila lalarax, Daxareẋ, khiysameẋ yaẋ oxa djalura yac! Lailaha illAllah

Bos järƶa va latta molxanax lelxarax, Txeşan siy däxkina, txo lätta dörzura dac. Lailaha illAllah

Txo cqaə cẋannenna khardella sovcur dac, Joƶalla, ya Marşo – şinneẋ cẋaə yoqqur yu… Lailaha illAllah

Yiƶarşa txaŋ çevnaş eşarşca erzayo, Ẋomsarçu bjärgaşa ẋünarşna ġittado. Lailaha illAllah

Maccalo ẋovzadaẋ, oramaş duur du, Ẋogallo txaş bjarzdaẋ, becan txiŋ miyra du! Lailaha illAllah

Büysanna borz exkaş dünençu devlla du, Xalkhana, Maxkana, Dalla ə müthaẋ du. Lailaha illAllah