Ecka rodzina językowa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ecka rodzina językowa, języki eckie, języki edyckie (ęm. (ral')edyt - zawierający Etów) - grupa języków sztucznych o wspólnym pochodzeniu.

Języki

Pochodzące od języka praęmuckiego, używane w świecie Gruszek Na Wierzbie:

  • białodolski - wywodzi się od starobiałodolskiego, stanowi odrębną gałąź;
  • staroęmucki - drugi, obok starobiałodolskiego, potomek praęmuckiego;
  • ęmucki ogólny - główna odmiana nowoęmuckiego, wywodzi się z dialektów wiejskich, szczególnie zachodnich i południowych;
  • ęmucki bezadacki - odmiana stołeczna, wywodzi się z gwar miejskich;
  • ymnicki - odłączył się w okresie wczesnego średnioęmuckiego, czasem uważany za odmianę ęmuckiego.

Języki spoza fikcyjnego świata, głównie wywodzone od nowoęmuckiego:

  • yeng - przeróbka ęmuckiego na podobieństwo języka chińskiego mandaryńskiego;
  • mera zeta - język mera oparty częściowo na ęmuckim.

Dźwięki

Samogłoski

pra-
ęmucki
biało-
dolski
staro-
ęmucki
ęmucki ęm.
bezadacki
ymnicki
*a a a a a e /ɛ/
ë /ə/ ʌ o /ɜ/ a a
ä /æ/
*e e e e e y /e/
*o o o u /o/ u o
ö /ø/
*i i i i i i
*u u y y /ɯ/ i
y /ɨ/
u
ü /y/
*aN u ã ą /aɨ̃/ aw em /ɛm/
*əN u ʌ̃ ǫ /ɜɯ̃/ aw am
äm
*eN i
e
ę /eɨ̃/ ew ym
*oN u õ ų /oũ/ uw om
öm
*iN
*uN
*ar ra ar ar ar /ɑ˞/ er /ɛr/
*ər
*er
*or
*ir
*ur