En/Tangia

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ΤΗΛΕΑ Υ ΤΑΝΓΥΑ
State of Tangia
{{{flaga}}} {{{herb}}}
"Τανγυα χό'ύμ!"
Tangian Night
Tangia.png
The island of Tangia
State language: Ayu
Used languages: Ayu, other
Capital: Naratāi
Political system: dictatorship
Empress Γιύλ-Γιόα Καλιά (Yūl-Yōa Kaliā)
{{{szef rządu}}} {{{premier}}}
Land area
- total
-% waters

{{{powierzchnia całkowita}}} km²
{{{procent wody}}}%
Population {{{rok}}}
- total

{{{ludność całkowita}}}
Currency {{{waluta}}} ({{{kod waluty}}})
Timezones {{{czas}}}
Formation: {{{utworzenie}}}
Anthem: {{{hymn}}}
International organisations: {{{organizacje}}}
Internet domain: {{{internet}}}
Telephone code: +{{{kod}}}
Attention: this is a translation of the original article, it may be incomplete and/or outdated.
Tangia in its region

        Tangia (Ay. Tangua/Τανγυα /'taŋwa/ "Tangua") oficially the State of Tangia (Ay. Teileā i Tangua/Τηλεά υ Τανγυα /'tejlea i 'taŋwa/), internally known rather as Tangua Hō’ūm/Τανγυα Χό'ύμ (ay. /'taŋwa hoːʔuːm/) - empire located on a large island south of Kyon's equator, west from its supercontinent. Known as the country of crossbows, the national ordinance, and lights, due to mass use of luminescent fluids collected from endemic animals (mainly amphibians) for production of light-emitting paint. Country known for its powerful navy and expansive behaviour towards oceanic countries. Inhabited by Tangians (Tanguarai/Τανγυαραι). It is located on the whole island bearing the same name (Nēimi i Tangua/Νήμι υ Τανγυα "Wyspa Tangia"), the Remote Isles Group, and colonies. Giant armadillos (glyptodonts) are native to the island.

Tangia is a highly developed country with great handle of writing, it is the largest supplier of paper and ink in its part of the world. Its metalwork is highly valued. The country grasped optics, protecting the gained knowledge about scopes and telescopes for itself. A police-state with army as the highest importance. Tangia has a huge naval force (called Takatōa), possibly the largest in the world, and it is close to invincible on the seas (only the Secht Confederation, in defence, twice sunk the Tangian navy). On land, Tangian army is also formiddable, albeit more developed countries can defeat it.

Tangia as a project is led by Canis. It is one of the first and founding countries of project Kyon.

Country name

The word Tangia is of unknown original. It has been interpreted as the common name of the sea-folk, although it most likely is a later-coined interpretation. No related words are known in the Ayu language.

Between the English name "Tangia" and the original Ayu "Tangua" there is a vowel difference, the original "u" is pronounced as "i", this is a change to make the country name similar to names of many regions in the English language, where names often end in -ia.

Name in different languages

Language Short name Full name Ideological concept
Ayu Tangua
Τανγυα
Teileā i Tangua
Τηλεά υ Τανγυα
Tangua Hō’ūm
Τανγυα Χό'ύμ
English Tangia State of Tangia Tangian Night
Polski Tangia Państwo Tangia Noc Tangijska

Politics

Fairly recently, Tangia officially switched from its former federal system to absolute monarchy. The process was smooth and took its time, based on significant growth of popularity of the religious philosophical movement Yūl-Yōa (starry water). Remnants of its federal structure are still clearly seen in the country, where individual member states are formed as monarchies, presidential republics, or are based on traditional tribal system with extra-state representatives, however, currently their powers are significantly restricted by what Yūl-Yōa allows.

Slogans

Scr00007.jpg


Solar eclipse shrouding Tangia.

The national slogan of the Tangians is still "Ιχη φινεο υ'ιτα", that is, "only the first grace". In current times, often a soldier's chant is used: "Τανγυα χό'ύμ! Τανγυα χό'ύμ! Χό'ύμ! Χό'ύμ!" (Tangua hō’ūm! Tangua hō’ūm! Hō’ūm! Hō’ūm!). The word "χό'ύμ" ("hō’ūm") means "night" and refers to the ideological concept of spreading the Tangian authority across all oceans, much like night falls onto the horizon, in such a way, that there would always be a point of Tangian influence over which the starry night lasts.

Political system

Tangia is ruled by absolute authority of its emperor. The change of the federal system composed of kingdoms, republics and less relevant emperor into a centralised monarchy with real power based on a religious philosophical movement is relatively recent.

The former Tangian Commonwealth was ruled by the Highest Council, where representatives or monarchs of individual regions took their seats, plus the emperor, who acquired the throne in a dynastical manner. Last such emperor was Meinopau Rēiki (Μηνοπαυ Ρηκι) the "Dreary" (rēikei). After internal turbulence, Kaliā from the Yūl-Yōa sect became the next empress, and the sect became state ideology, with totalitarian rule restricting many citizens' freedoms (which Tangia during its federational times did not have too many anyway), but it also modernised and ideologically united the country.

Administrative division

Tangia.png

The country is divided as follows::

 • Nēimi i Tangua Νήμι υ Τανγυα - the Island of Tangia:
  • Naratāi Hayanōri Ναρατάι Χαγιανόρι - Naratai Kingdom (capital: Naratāi Ναραται)
  • Tongāmi Itikorēiro Τονγάμι Ιτικορήρο - Tongami Republic (capital: Tounarao Τουναραο)
  • Lutafāri Itikorēiro Λυταφάρι Ιτικορήρο - Lutarafari Republic (capital: Luta ni Fāri Λυτα νι Φάρι)
  • Harāni i Marao Χαράνι υ Μαραο - Harani Desert (capital: Tungu i Marao Τυνγυ υ Μαραο - Marao oasis)
  • Orumilo ni Reitika Hayanōri Ορυμιλο νι Ρητικα Χαγιανόρι - Orumilo and Reytika Kingdoms (capitals: Orumilo Ορυμιλο, Reitika Ρητικα)
  • Harāni i Takangāri Χαράνι υ Τακανγάρι - Takangari Desert (capital: Tungu i Takangāri Τυνγυ υ Τακανγάρι - Takangari desert)
  • Kunatla Hayanōri Κυνατλα Χαγιανόρι - Kunatla Kingdom (capital: Kun Atla Κυν Ατλα)
 • Yarau i Kana Nēimi Γιαραυ υ Κανα Νήμι - Remote Isles Group:
  • Akēira Ακήρα - (capital: Uruna Υρυνα)
  • Hiranea Χιρανεα (capital: Yatlomēa Γιατλομέα)
Tangia secht pinu.png

Table overview:

Administrative division Name (Lat/Gr) Capital (Lat/Gr) System Ruler Population Climate/terrain
Nēimi i Tangua Νήμι υ Τανγυα :: the Isle of Tangia
Naratai Kingdom Naratāi Hayanōri
Ναρατάι Χαγιανόρι
Naratāi
Ναραται
Monarchy King 32,12%
of the island
rainforests, swamps, grasslands, shores
Tongami Republic Tongāmi Itikorēiro
Τονγάμι Ιτικορήρο
Tounarao
Τουναραο
Republic President 18,64%
of the island
rainforests, grasslands, steppes, plateau, high mountains, shores
Lutarafari Republic Lutafāri Itikorēiro
Λυταφάρι Ιτικορήρο
Luta ni Fāri
Λυτα νι Φάρι
Republic President 12,92%
of the island
rainforests, savannah, mountains, steppe
Harani Desert Harāni i Marao
Χαράνι υ Μαραο
Tungu i Marao
Τυνγυ υ Μαραο
Desert Tribal Council Chieftain 3,62%
of the island
steppe, desert, grasslands, plateau, high mountains, shores
Orumilo and Reitika Kingdoms Orumilo ni Reitika Hayanōri
Ορυμιλο νι Ρητικα Χαγιανόρι
Orumilo, Reitika
Ορυμιλο, Ρητικα
Dual
kingdom
Monarch 20,50%
of the island
savannah, grasslands, rainforests, mountains, shores
Takangari Desert Harāni i Takangāri
Χαράνι υ Τακανγάρι
Tungu i Takangāri
Τυνγυ υ Τακανγάρι
Desert Chieftain 1,64%
of the island
desert, rainforests, forests, steppes, plateau, high mountains
Kunatla Kingdom Kunatla Hayanōri
Κυνατλα Χαγιανόρι
Kun Atla
Κυν Ατλα
Monarchy King 10,56%
of the island
shores, forests, rainforests, grasslands, steppes, mountains
Yarau i Kana Nēimi Γιαραυ υ Κανα Νήμι :: Remote Isles Group
Akēira Akēira
Ακήρα
Uruna
Υρυνα
Monarchy King 64,22%
of remote isles
shores, grasslands, plateau
Hiranea Hiranea
Χιρανεα
Yatlomēa
Γιατλομέα
Monarchy King 35,78%
of remote isles
shores, grasslands, plateau

Kolonizacja

Kierunki wypraw morskich, głównie handlowych i naukowych, obejmują większość mórz Kyonu.

Tangia jako zamożny, wysoko rozwinięty kraj o wysokiej populacji i dużych ambicjach, ale ograniczonych ideologicznie przez strach przed kontynentem, nie ma innego kierunku rozwoju jak morza. W obecnych czasach wiele jest nieodkrytych, niezamieszkałych, bądź słabo rozwiniętych wysp, które Tangia jest w stanie podbić, choć z uwagi na znaczne odległości, może nie być w stanie dobrze kontrolować.

Tangia stosuje niewolnictwo. Obywatel Tangii nigdy nie może się stać niewolnikiem. Uzyskanie wolności jest zaszczytem, ponieważ na to trzeba się wykazać nie tylko odwagą czy szczęściem, ale jest to zjawisko rzadkie. Istnieją wzajemne porozumienia z państwami obcymi, na mocy których obywatele Tangii nie mają prawa być brani jako niewolnicy, a i Tangia obywateli tych państw nie rozpozna nigdy jako niewolników. Czym innym są oczywiście więzienia.