Feles Pin'in

Z Conlanger
Wersja z dnia 15:52, 5 lis 2011 autorstwa Feles muribus (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Feles Pin'in, Mau Pin'in - system transkrypcji standardowego języka mandaryńskiego (pûtughuà, bêizighuà) opracowany i rozwijany przez Felesa.

Spółgłoski

Wargowe Dziąsłowe Sybilanty Syb. retr. Tylnojęz.
[p]
b
[t]
d
[ts, tɕ]
z
[tʂ]
j
[k]
g
[pʰ]
p
[tʰ]
t
[tsʰ, tɕʰ]
c
[tʂʰ]
q
[kʰ]
k
[f]
f
- [s, ɕ]
s
[ʂ]
x
[x]
h
[m]
m
[n]
n
- - -
- [l]
l
- [ɻ]
r
-

Samogłoski

Final Medial
Nucleus Coda Ø i u y
/a/ Ø [ɑ]
a
[i̯ɑ]
ia
[u̯ɑ]
ua
i [aɪ̯]
ai
[u̯aɪ̯]
uai
u [ɑʊ̯]
au
[i̯ɑʊ̯]
iau
n [an]
an
[i̯ɛn]
ian
[u̯an]
uan
[y̯ɛn]
yan
ŋ [ɑŋ]
ag
[i̯ɑŋ]
iag
[u̯ɑŋ]
uag
/ə/ Ø [ɯ̯ʌ]
e
[i̯ɛ]
ie
[u̯ɔ]
o
[y̯œ]
yo
i [eɪ̯]
ei
[u̯eɪ̯]
ui
u [ɤʊ̯]
eu
[i̯ɤʊ̯]
iu
n [ən]
en
[in]
in
[u̯ən]
un
[yn]
yn
ŋ [əŋ]
eg
[iŋ]
ig
[u̯əŋ], [ʊŋ]
ug
[i̯ʊŋ]
yg
ɻ [ɑɻ]
er
Ø [ɨ]
-
[i]
i
[u]
u
[y]
y

Tony

 1. In Pig (wysoki, równy) – nieoznaczany, np. [mɑ˥] ma
 2. Iag Pig (rosnący) – oznaczany akutem, np. [mɑ˧˥]
 3. Xag (falujący) – oznaczany cyrkumfleksem, np. [mɑ˨˩˦]
 4. Cy (opadający) – oznaczany grawisem, np. [mɑ˥˩]

Przykład

 • Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
  Rénrén xeg ér z`iu, zài zun'ián hé cyánlì xàg ilù pígdêg. Tamen fùiû lîsìg hé liágsin, bìg ig î sygdì guansì de zigxén hùsiag duìdài.
  Hànz`: 人人生而自由﹐在尊嚴和權利上一律平等。他們賦有理性和良心﹐並應以兄弟關係的精神互相對待。
  Hàn'ŷ pin'in: Rénrén shēng ér zìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yīlù píngděng. Tāmen fùyǒu lǐxìng hé liángxīn, bìng yīng yǐ xiōngdì guānxì de jīngshén hùxiāng duìdài.