Gradacja spółgłoskowa w językach bałtyckofińskich

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prabałtyckofiński

Język prabałtyckofiński posiadał dwie serie spółgłosek zwartych: zwykłe /p/, /t/, /k/ i geminowane /pː/, /tː/, /kː/. Już w prajęzyku rozwinęła się alofonia, według której te głoski były wymawiane "słabiej" w nagłosie sylaby zamkniętej: geminowane spółgłoski stawały się półdługie, a pojedyncze były udźwięczniane, a być może nawet spirantyzowane.

/pː/ /tː/ /kː/ /p/ /t/ /k/
stopa mocna pp [pː] tt [tː] kk [kː] p [p] t [t] k [k]
stopa słaba p̆p [pˑ] t̆t [tˑ] k̆k [kˑ] b [b~β] d [d~ð] g [g~ɣ]

Np. pbf. loppu /lɔpːu/ "koniec, N. Sg." odpowiadała forma liczby mnogiej lop̆put /lɔpˑut/.

Fiński

W porównaniu do systemu w prajęzyku, w fińskim zaszły następujące uproszczenia:

  • zlanie się spółgłosek półdługich i krótkich: /pˑ/, /tˑ/, /kˑ/ > /p/, /t/, /k/
  • dalsze osłabienie spógłosek dźwięcznych: /b/, /d/, /g/ > /ʋ/, /d/, ∅

Ponadto zbitki nd, ld, rd zostały zasymilowane do nn, ll, rr.

stopa mocna pp tt kk p t k
stopa słaba p t k v d

W odróżnieniu od prajęzyka, nie mamy tu już do czynienia z alofonią - głoski /p/, /t/, /k/ oraz /ʋ/ mogą występować zarówno w sylabach otwartych, jak i zamkniętych (/ʋ/ w sylabach otwartych kontynuuje *v z prajęzyka).

Status fonemu /d/

Ślady spółgłosek półdługich

Estoński

Literatura