Grocy

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grocy (gro. τω Ϩωϧω ωθω ‹tǒ Grǒkǒ ǒdhǒ›) – rasa humanoidalna ze świata Gruszek Na Wierzbie. Mówią językiem grockim.

Cykl rozwojowy

Grocy są istotami zmiennopłciowymi lub, mówiąc ściślej, hermafrodytami, u których aktywna płeć zmienia się z biegiem czasu.

Stadia rozwojowe:

  1. pajda (τα παιϯα ‹ta paida›) – dzieciństwo, stadium aseksualne; do 6. roku życia
  2. eweb (τε ευεβε ‹te ewebe›) – uaktywniają się hormony męskie; do 12. roku życia
  3. oldop (το ὁϯοπο ‹to oldopo›) – aktywne narządy męskie; do 20. roku życia
  4. oldopaz (τα ἁϯαπαζα ‹ta aldapaza›) – uaktywniają się hormony żeńskie; do 45. roku życia
  5. jokost (τω ιωϧωζτω ‹tǒ iǒkǒztǒ›) – aktywne narządy żeńskie; trwa do 60. roku życia
  6. jokostopaz (τα ιαϧαζταπαζα ‹ta iakaztapaza›) – stadium aseksualne

Społeczeństwo

Za wiek dojrzałości jest uznawane osiągnięcie stadium oldopa. Mimo to ważniejsze urzędy są dostępne tylko dla jokostów.

Grok może posiadać potomstwo z dwóch okresów:

  • jako oldop – wówczas nazywany jest ταπα ‹tapa›, a dziecko to wobec niego γαδα ‹gatha›;
  • jako jokost – wówczas nazywany jest τιφι ‹tibhi›, a dziecko to wobec niego ιοκο ‹ioco›. Pod koniec stadium jokosta bardziej zasłużeni Grocy mogą zostać tzw. πἑτεθε ‹peltedhe› i otrzymać zgodę na „odrodzenie”, czyli poczęcie ioco dzieworodnego, genetycznej kopii tibhi.