Historia Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lupa2.gif
Główny artykuł: Kyon

Ze względu na przejrzystość, historia Kyonu rozdzielona jest na podrozdziały.

UWAGA! W artykule wszystkie daty oraz przedziały wiekowe są podawane zgodnie z kalendarzem Kyonu, a dopiero (opcjonalnie) w nawiasach według rachuby ziemskiej.

Historia Powszechna

Przed człowiekiem

Paleolit

Paleolit na Kyonie jest okresem rozpoczynający się w momencie pojawienia się ludzi, a kończący się wraz z nadejściem mezolitu - przejściowego okresu między paleolitem a neolitem. Należy pamiętać, że granice pomiędzy poszczególnymi epokami paleolitu był płynne, i nie następowały wszędzie równomiernie. TU OPIS OGÓLNY - CO TO JEST PALEOLIT I Z CZYM SIĘ TO JE - ZROBIĘ TO, HP. Paleolit dzieli się na następujące okresy:

 • Dolny Paleolit
 • Środkowy Paleolit:
  • Wczesny Środkowy Paleolit
  • Właściwy Środkowy Paleolit
 • Górny Paleolit
 • Mezolit

Kalendarium Paleolitu

Okres Paleolitu Periodyzacja Charakterystyka
Dolny LICZBY - HP TU BĘDZIE TEKST - HP
Środkowy Wczesny
Właściwy
Górny
Mezolit

Neolit

Historia Regionalna

Aby dowiedzieć się więcej o historii poszczególnych regionów Kyonu należy wybrać artykuł opisujący region.

Historia Dewii

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Dewii

Historia Kanisji

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Kanisji

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Tangii
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Pinu
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Sechtu

Historia Południa

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Południa

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Nuarii

Historia Północy

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Północy

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Miteńskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Neszyjskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Pleńskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Wysp Iriańskich
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Dżaugrii

Historia Szuru

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Szuru

Historia Środkowego Kyonu

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Środkowego Kyonu

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Qin
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Ajdyniru
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Mokucji

Historia Wielkiej Pustyni

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Wielkiej Pustyni

Historia Wschodu

Historia Wschodu

Kalendarium

Tu będzie znajdowało się kalendarium wspólne dla całego świata.

 • 1 - Rok pierwszy, liczony od WYDARZENIE.
 • 2
  • Wydarzenie I
  • Wydarzenie II