Historia Kyonu

Z Conlanger
Wersja z dnia 07:11, 18 cze 2020 autorstwa Canis (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Ze względu na przejrzystość, historia Kyonu rozdzielona jest na podrozdziały.

UWAGA! W artykule wszystkie daty oraz przedziały wiekowe są podawane zgodnie z kalendarzem Kyonu, a dopiero (opcjonalnie) w nawiasach według rachuby ziemskiej.

Kalendarium

Lupa2.gif
Główny artykuł: Wielka linia czasu Kyonu

Historia Powszechna

Przed człowiekiem

Paleolit

Paleolit na Kyonie jest okresem rozpoczynający się w momencie pojawienia się ludzi, a kończący się wraz z nadejściem mezolitu - przejściowego okresu między paleolitem a neolitem. Należy pamiętać, że granice pomiędzy poszczególnymi epokami paleolitu był płynne, i nie następowały wszędzie równomiernie. TU OPIS OGÓLNY - CO TO JEST PALEOLIT I Z CZYM SIĘ TO JE - ZROBIĘ TO, HP. Paleolit dzieli się na następujące okresy:

  • Dolny Paleolit
  • Środkowy Paleolit:
    • Wczesny Środkowy Paleolit
    • Właściwy Środkowy Paleolit
  • Górny Paleolit
  • Mezolit
  • Katastrofy Środkowopaleolitycznej KATASTROFA - 60 000 / 160 000

Kalendarium Paleolitu

Okres Paleolitu Periodyzacja Charakterystyka
Dolny LICZBY - HP TU BĘDZIE TEKST - HP
Środkowy Wczesny
Właściwy
Górny
Mezolit

Neolit

Prymitywne rolnictwo rozwinęło się na terenie współczesnego Siedmiomieścia około 55 000 lat temu (20 000 ziemskich lat temu). Przez okres około 5 tysięcy lat prehistoryczni rolnicy nie opuszczali swoich siedzib, z czasem zaczęła się rozwijać mieszana gospodarka rolniczo-łowiecka wzdłuż wybrzeża Morza Słonego ku południu. Z czasem doszło do dalszego udomawiania dalszych gatunków zwierząt i roślin. Około 25 000 lat temu rolnictwo dotarło na tereny Białego Półksiężyca, Wschodu, a także potem także do dalszych regionów. Rolnictwo w Dewii zaczęło rozwijać się później i całkowicie niezależnie, bo około 15 tys. lat temu. Na dalekiej Północy, a także w Nuarii, neolit zawitał dopiero około 9 tys. lat temu. Rolnictwo na Tangii mogło się rozwinąć niezależnie, na co wskazuje fakt, że pierwsze ślady uprawy roślin są starsze o około 1-2 tys. lat, niż te z Białego Półksiężyca.

Historia Regionalna

Aby dowiedzieć się więcej o historii poszczególnych regionów Kyonu należy wybrać artykuł opisujący region.

Historia Dewii

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Dewii

Historia Kanisji

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Kanisji

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Tangii
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Pinu
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Sechtu

Historia Południa

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Południa

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Nuarii

Historia Północy

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Północy

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Miteńskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Neszyjskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Cywilizacji Pleńskiej
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Wysp Iriańskich
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Dżaugrii
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Kadonii

Historia Szuru

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Szuru

Historia Środkowego Kyonu

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Środkowego Kyonu

W tym:

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Państwa Truskiego
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Qin
Lupa2.gif
Główny artykuł: Starożytna Ajdyniriana
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Ajdyniru
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Mokucji

Historia Wielkiej Pustyni

Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Wielkiej Pustyni

Historia Wschodu

Historia Wschodu