Historia Państwa Truskiego

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Państwo Truskie jest, jak na wiodące cywilizacje Kyonu, stosunkowo młodym krajem. Zostało założone w 7354 roku (1619 lat temu) przez wodza Tárolaùgra, i od tego czasu jest jednym z głównych państw Środkowego Kyonu. W czasie swojego istnienia przeżywało dwie epoki chwały i potęgi, ale te czasy należą już do przeszłości.

Państwo truskie w szczycie potęgi

Początki

Państwo zostało założone przez Tárolaùgra, który zjednoczył istniejące państewka Trugo-Liktów pod swoją władzą. Około 5500 roku granice Cesarstwa (Poitów, zwane Pierwszym Cesarstwem) zostało przełamane przez Liktów i Taugrów, a niedługo później przez Trugów. Liktowie zniszczyli i splądrowali cesarską stolicę już 200 lat później, w 5703 roku, i od tego czasu liczy się nową epokę, która osiągnęła swój punkt kulminacyjny w Państwie Truskim. Liktowie założyli swoje państwa nad Jeziorem Słonecznym (tzw. Liktowie-żeglarze), które to zostały podbite ok. 6550 roku przez Trugów. Podbój zakończył się wzajemną asymilacją Trugów i Liktów, tworzącą unikalną kulturę, zdominowaną jednak przez Trugów i język truski.

Tárolaùgr

Tárolaùgr I urodził się w roku 7247, w trusko-liktyjskiej rodzinie ksiażęcej. Jego pradziad, Faùt, był Poitem i dożą Republiki Korsarskiej. Został zmuszony do ucieczki podczas rewolucji w Federacji Poitów, zakończonej restauracją Cesarstwa (zwanego Drugim Cesarstwem). Jego syn, Hait, prowadził żywot najemnika, nie osiadłszy nigdy w jednym miejscu. Po nim nastąpił Meleín, który był pierwszym noszącym imię truskie, a nie pojckie. Założył on niewielki gródek, którym władał jako książę. W 7292 roku umarł, a władzę i tytuł przekazał swojemu synowi Tárolaùgrowi. Następne 62 lata Tárolaùgr spędził na pirackich wyprawach wojennych i powiększaniu swojej władzy. W 7354 roku skończył jednoczenie państewek Trugo-Liktów, i został "wybrany" na truskiego hegemona. Od tego wydarzenia liczy się daty w Państwie Truskim.

Przez całe życie przyświecał mu jeden cel - podbój Drugiego Cesarstwa. Na początku jego państwo było jednak na to za słabe, w 7368 roku (14 AU - wg truskiego kalendarza) zaatakował i pokonał Liktów. Odebrał im ziemie za Jeziorem Słonecznym, a na tronie osadził marionetkę. 10 lat później (7378 - 24 AU) poczuł się na tyle silny, że zaatakował Cesarstwo, wojnę jednak przegrał. Kolejne lata poświęcił więc na dalszym wzmacnianiu swojej potęgi - wyruszył na wschód, na Brautów-rolników. Pozyskał sobie Brautów-koczowników, mieszkających za Długą Rzeką, jako sojuszników, podbił Brautów-rolników, i wspólnie z nomadami zza rzeki ruszył na południe, na podbój niepodległych jeszcze państewek truskich (7397 - 43 AU). W 49 AU (7403) ruszył również na północ, powiększając Kraj Liktów (lenno truskie), jak i nakładając trybut na Siedmiomieście.

Zmarł w 62 AU (7416), w wieku 169 lat. Panował przez 124 lata, z czego przez 62 lata był władcą Państwa Truskiego. Był największym władcą truskim.

Tárolaùgrydzi i Złoty Wiek

Laùgrád I

Laùgrád I był synem Tárolaùgra I, urodził się w 19 AU (7373). Nie prowadził większych wojen, jedynie skonsolidował to, co zdobył jego ojciec. Panował od 62 AU (7416) do 104 AU (7458). Główną jego zasługą jest stworzenie podwalin pod ustrój, który osiągnie szczyt za panowania jego syna. Tárolaùgr I nie poświęcał zbyt wiele uwagi administracji swoimi ziemiami, więc po 62 latach podbojów powstały różnego rodzaju napięcia między różnymi systemami władzy.

Reforma administracji

Laùgrád I odziedziczył system mieszany - pierwotne polis truskie zachowały autonomię, przynajmniej na papierze. Do tego niektóre inne miasta Trugów i (rzadziej) Liktów zostały przyjęte do Związku Truskiego jako nowi członkowie. Cała reszta była nominalnie im podległa, a de facto znajdowała się pod bezpośrednią władzą Hegemona - w tym przypadku Laùgráda. Hegemon rządził tymi terenami jak chciał, i ustanawiał prawa wedle swej woli, natomiast nie mógł w ten sposób rządzić miastami Związku, nominalnie niezależnymi.

Już za czasów jego ojca większość żołnierzy i oficerów wywodziła się spoza Związku, a przynajmniej nie należała do elit politycznych tegoż Związku. W 79 AU (7433) zajął budynek Rady Związku Truskiego, jak i urzędy związkowe w miastach. W ten sposób zmusił Związek do oddania mu pełni władzy realnej. Nie rozwiązał go co prawda, ale zebrania mogły być tylko zwoływane przez Hegemona. Aż do likwidacji Związku Truskiego za Meleína II nie odbyło się ani jedno oficjalne zebranie. W czasie bezkrólewia obradowano, co prawda, ale były to zebrania nielegalne.

Przede wszystkim Laùgrád zmusił Związek Truski do uznania swojej reformy administracji. Władza nad terenami będącymi poza Związkiem przechodziła de iure pod władzę Hegemona (de facto tak było już od pewnego czasu), który podzielił go na trzy prowincje: Prowincję Północno-Zachodnią, Prowincję Południowo-Zachodnią i Prowincję Północno-Wschodnią. Rejon stolicy (dawnego gródka Tárolaùgra I, wyjętej spod władzy Związku) otrzymał nazwę Osi, i był to czwarty obszar Państwa Truskiego. W prowincjach, jak widać, brakowało jednej - Południowo-Wschodniej, którą obiecano sobie wydzielić z Cesarstwa Poitów. Dookoła Prowincji, poza terenem bezpośrednio należącym do Trugów, leżały trzy Kraje - lenna truskie: Kraj Północny (Liktowie), Kraj Zachodni (Brautowie) i Kraj Południowy (niewielki, tylko na północy Wielkiej Rzeki, zamieszkany przez Trugów). Tutaj również brakuje czwartego Kraju, Kraju Wschodniego.

W późniejszych wiekach uważano Morze Wewnętrzne (a także Jezioro Słoneczne) za Kraj Wschodni - domenę bogów broniących Trugów. Taka interpretacja dyktowana jest rzekomym pacyfizmem Laùgráda I, który, jak wiadomo, nie prowadził żadnej większej wojny, dokończył tylko kampanie ojca. Nie przekroczył nawet nigdy Wielkiej Rzeki. Nie należy jednak dać wiary takim sądom. Laùgrád nie toczył wojen, ale nie znaczy to, że nie był wojowniczym władcą. Wręcz przeciwnie, jego reforma administracyjna spełnia dwa warunki - w warstwie praktycznej tworzy skuteczną administrację, w warstwie ideologicznej jednak stawia Państwo Truskie w stanie niestabilności (bądź, jak kto woli, niepełności). Państwo ma tylko trzy prowincje, a powinno mieć czwartą (w domyśle wykrojoną z ziem pojckich). Co więcej ma tylko trzy Kraje zależne - brakuje czwartego, Wschodniego. Istnieje tylko jeden kandydat - Siedmiomieście. Także Kraj Południowy jest bardzo niewielki, wymaga rozbudowy (co się stało niedługo później, za Tárolaùgra II).

W świetle powyższego, Laùgrád I był nie tylko prawodawcą truskim, tworzącym podwaliny pod skuteczną administrację, ale również stworzył podwaliny pod ekspansjonistyczną ideologię truską - ideologię, która święciła tryumfy w późniejszych wiekach, ale widoczna jest już u Tárolaùgra II, który, spełniając marzenie swojego dziadka, Tárolaùgra I Założyciela, pokonał Cesarstwo. Nie byłoby jednak tej wojny, gdyby Laùgrád I nie przekuł dzieł ojca - korsarza i rozbójnika przecież - na ekspansjonistyczną ideologię truską.

Tárolaùgr II

Tárolaùgr II urodził się w 34 AU (7388). Wstąpił na tron po śmierci swojego ojca, Laùgráda I, w 104 AU (7458). W przeciwieństwie do swojego ojca, był władcą wojowniczym. W 118 AU (7472) na południowym brzegu Wielkiej Rzeki wybuchła rebelia antycesarska. Tárolaùgr II wyruszył na czele swoich wojsk, by spełnić marzenie wielkiego dziadka. Wojna trwała do 124 AU (7478) i zakończyła się kapitulacją Cesarstwa Poitów. Truski Kraj Południowy zyskał prawie cały południowy brzeg Wielkiej Rzeki, a oprócz tego Państwo Truskie odzyskało Republikę Korsarską, dawną siedzibę przodków Tárolaùgra. Poitowie definitywnie stracili również wyspy w delcie, które to były źródłem zatargów już od czasów pierwszego Tárolaùgra. Pokonawszy Poitów, skierował swe wysiłki w kierunku ekspansji zamorskich - za jego czasów flota truska dopłynęła do Ajdyniru i Mokucji.

Hegemon nie poprzestał na tym, ale aktywnie rozszerzał zasięg Kraju Zachodniego, zamieszkanego przez Brautów. Są dowody na to, że dotarł przynajmniej do Jeziora Błotnego, a może nawet do Wideł. Zmarł w swoim pałacu, w 179 AU (7533). Żył 145 lat, a panował lat 75. Za jego czasów Państwo Truskie osiągnęło szczyt rozwoju cywilizacyjnego, choć szczyt potęgi militarnej miał jeszcze nadejść.

Meleín I

Regencja i bezkrólewie

Regencja Reùl

Regencja Aìrtora

Faùt

Wojna domowa

Aúd

Tárolaùgr Aìrtoryda

Restauracja i Indákidzi

Meleín II Odnowiciel

Najazd ajdynirski

Tárolaùgr III

Laùgrád II Tępy

Akrìzydzi i Srebrny Wiek

Tárolaùgr IV Stary

Podbój Cesarstwa

Interwencja Ajdyniru

Klęska za Jeziorem

Najazdy koczowników

Rekonkwista Poitów