Imfursa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 89: Linia 89:
 
| [dˠ] <span style="font-size: 200%">ض</span>, [ɮˠ] <span style="font-size: 200%">ڞ</span>
 
| [dˠ] <span style="font-size: 200%">ض</span>, [ɮˠ] <span style="font-size: 200%">ڞ</span>
 
|
 
|
|
+
| [jˠ] <span style="font-size: 200%">ىؔـ؍</span>
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 186: Linia 186:
 
| [ʔʊ]
 
| [ʔʊ]
 
| Zwarcie krtaniowe przed /u/
 
| Zwarcie krtaniowe przed /u/
|-
 
| <br/><span style="font-size: 400%">ـؔ</span><br/>
 
| <span style="font-size: 200%">هاتلڪـ؍</span><br/>[hatlɪk]
 
| [hV]
 
| Oznacza przydech w nagłosie
 
 
|-
 
|-
 
| <br/><span style="font-size: 400%">ـؑ</span><br/>
 
| <br/><span style="font-size: 400%">ـؑ</span><br/>

Wersja z 23:43, 2 kwi 2014

إمڧرساى [ʔĩɱfʊɾ͡ɹsæː]

Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [i~ɪ] إ [ʊ] إُ
Otwarte [æ~a~ɑ] أ
Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [iː] ي [uː] و
Otwarte [æː~aː~ɑː] ا
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] مـ؍ [n] ں
Zwarte Bezdźwięczne [t~ʦ] ت [k] ڪـ؍, [q] ق [ʔ] ء
Dźwięczne [b] ٮ [d~ʣ] د
Emfatyczne Bezdźwięczne [mˠ] ݥـ؍ [θˠ] ڟ؍ [tˠ] ط؍, [sˠ] ص
Dźwięczne [ðˠ] ظ؍ [dˠ] ض, [ɮˠ] ڞ [jˠ] ىؔـ؍
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] ڧ [θ] ث [s] س [ʃ] ش, [ʪ] ژ [χ] خ, [ç] څ [ħ] ح [h] ڠ ه
Dźwięczne [v] ݦـ؍ [ð] ذ [z] ز, [ɮ] ڌ [ʒ] ج [ʕ] ع
Aproksymanty [w] و [l] ل [j] ي, [ɰ] ݝ
Drżące, Uderzeniowe [ɾ͡ɹ] ر [ʀ] غ


سحتڪـ؍ - [saħɑʦɪk] - Wierzący
سحتڪاتـ؍ - [saħɑtkæː] - Wierząca
رهمتڪـ؍ - [ɾ͡ɹahmaʦɪk] - Wierzący
رهمتڪاتـ؍ - [ɾ͡ɹahmatkæː] - Wierząca

Imfursyjskie diakrytyki
Wygląd Nazwa Wartość
fonetyczna
Funkcja

ـَ
ڧتحاى
[fatħɑː]
[æ~a~ɑ] Oznaczenie krótkiego /a/

ـِ
ڪسراى
[kæsɾ͡ɹaː]
[i~ɪ] Oznaczenie krótkiego /i/

ـُ
دماى
[dæmːæː]
[ʊ] Oznaczenie krótkiego /u/

ـْ
سوڪں
[suːkʊn]
[Ø] Oznaczenie braku samogłoski

ـّ
شداى
[ʃædːæː]
[Cː] Przedłużenie spółgłoski

أ
همزى نمـ؍ ٱلڧ
[hamzæ næmi ælifi]
[ʔæ~ʔa~ʔɑ] Zwarcie krtaniowe przed /a/

إ
همزى ڪمـ؍ ٱلڧ
[hamzæ kɪm ælifi]
[ʔi~ʔɪ] Zwarcie krtaniowe przed /i/

ٳُ
همزى ڪمـ؍ ٱلڧ ؏ دماى نمـ؍
[hamzæ kɪm ælifi ɰæ dæmːæː næmi]
[ʔʊ] Zwarcie krtaniowe przed /u/

ـؑ
همزى ٱطرونياىـ؍
[hamzæ atˠɾ͡ɹuːnʲæː]
[ʔ] Oznacza hamzę radykału

ٱ
وصلاى نمـ؍ ٱلڧ
[wasˠlɑː næmi ælifi]
[Ø] Oznacza zanik hamzy


Końcówki imienne
Wygląd na
rzeczowniku
Wygląd na
przymiotniku
Płeć
ى اىـ؍ Męska
/a/
اى اىى Męska
/aː/
ڠ وع Męska
/ah/ /uːɰ/
لا لاىـ؍ Męska
/laː/
ة اتـ؍ Żeńska
/a/
اة اتى Żeńska
/aː/
ة اتـ؍ Żeńska
/a/
ىٔـ؍ اىٔـ؍ Żeńska
/aːʔ/