Imfursa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 50: Linia 50:
 
| [m] <span style="font-size: 200%">مـ؍</span>
 
| [m] <span style="font-size: 200%">مـ؍</span>
 
|
 
|
| [n] <span style="font-size: 200%">ں</span>
+
| [n] <span style="font-size: 200%">ن</span>
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 67: Linia 67:
 
|-
 
|-
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
! <small>Dźwięczne</small>
| [b] <span style="font-size: 200%">ٮ</span>
+
| [b] <span style="font-size: 200%">ٮ</span>
 
|
 
|
 
| [d~ʣ] <span style="font-size: 200%">د</span>
 
| [d~ʣ] <span style="font-size: 200%">د</span>
Linia 76: Linia 76:
 
! rowspan=2| <small>Emfatyczne</small>
 
! rowspan=2| <small>Emfatyczne</small>
 
! <small>Bezdźwięczne</small>
 
! <small>Bezdźwięczne</small>
| [mˠ] <span style="font-size: 200%">ݥـ؍</span>
+
|
| [θˠ] <span style="font-size: 200%">ڟ؍</span>
+
| [θˤ] <span style="font-size: 200%">ڟ؍</span>
| [] <span style="font-size: 200%">ط؍</span>, [] <span style="font-size: 200%">ص</span>
+
| [] <span style="font-size: 200%">ط؍</span>, [] <span style="font-size: 200%">ص</span>
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 86: Linia 86:
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
|
 
|
| [ðˠ] <span style="font-size: 200%">ظ؍</span>
+
| [ðˤ] <span style="font-size: 200%">ظ؍</span>
| [] <span style="font-size: 200%">ض</span>, [ɮˠ] <span style="font-size: 200%">ڞ</span>
+
| [] <span style="font-size: 200%">ض</span>, [ɮˤ] <span style="font-size: 200%">ڞ</span>
 
|
 
|
| [] <span style="font-size: 200%">ىؔـ؍</span>
+
| [] <span style="font-size: 200%">ىؔـ؍</span>
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 98: Linia 98:
 
| [θ] <span style="font-size: 200%">ث</span>
 
| [θ] <span style="font-size: 200%">ث</span>
 
| [s] <span style="font-size: 200%">س</span>
 
| [s] <span style="font-size: 200%">س</span>
| [ʃ] <span style="font-size: 200%">ش</span>, [ʪ] <span style="font-size: 200%">ژ</span>
+
| [ʃ] <span style="font-size: 200%">ش</span>
| [χ] <span style="font-size: 200%">خ</span>, [ç] <span style="font-size: 200%">څ</span>
+
| [χ] <span style="font-size: 200%">خ</span>
 
| [ħ] <span style="font-size: 200%">ح</span>
 
| [ħ] <span style="font-size: 200%">ح</span>
 
| [h] <span style="font-size: 200%">ڠ ه</span>
 
| [h] <span style="font-size: 200%">ڠ ه</span>
 
|-
 
|-
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
! <small>Dźwięczne</small>
| [v] <span style="font-size: 200%">ݦـ؍</span>
+
|
 
| [ð] <span style="font-size: 200%">ذ</span>
 
| [ð] <span style="font-size: 200%">ذ</span>
 
| [z] <span style="font-size: 200%">ز</span>, [ɮ] <span style="font-size: 200%">ڌ</span>
 
| [z] <span style="font-size: 200%">ز</span>, [ɮ] <span style="font-size: 200%">ڌ</span>
 
| [ʒ] <span style="font-size: 200%">ج</span>
 
| [ʒ] <span style="font-size: 200%">ج</span>
 
|
 
|
| rowspan=2| [ʕ] <span style="font-size: 200%">ع</span>
+
| rowspan=2| [ʕ̝] <span style="font-size: 200%">ع</span>
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 117: Linia 117:
 
| [l] <span style="font-size: 200%">ل</span>
 
| [l] <span style="font-size: 200%">ل</span>
 
|
 
|
| [j] <span style="font-size: 200%">ي</span>, [ɰ] <span style="font-size: 200%">ݝ</span>
+
| [j] <span style="font-size: 200%">ي</span>
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Wersja z 18:28, 30 lip 2014

إمڧرساى [ʔĩɱfʊɾ͡ɹsæː]

Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [i~ɪ] إ [ʊ] إُ
Otwarte [æ~a~ɑ] أ
Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [iː] ي [uː] و
Otwarte [æː~aː~ɑː] ا
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] مـ؍ [n] ن
Zwarte Bezdźwięczne [t~ʦ] ت [k] ڪـ؍, [q] ق [ʔ] ء
Dźwięczne [b~ɓ] ٮ [d~ʣ] د
Emfatyczne Bezdźwięczne [θˤ] ڟ؍ [tˤ] ط؍, [sˤ] ص
Dźwięczne [ðˤ] ظ؍ [dˤ] ض, [ɮˤ] ڞ [jˤ] ىؔـ؍
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] ڧ [θ] ث [s] س [ʃ] ش [χ] خ [ħ] ح [h] ڠ ه
Dźwięczne [ð] ذ [z] ز, [ɮ] ڌ [ʒ] ج [ʕ̝] ع
Aproksymanty [w] و [l] ل [j] ي
Drżące, Uderzeniowe [ɾ͡ɹ] ر [ʀ] غ


سحتڪـ؍ - [saħɑʦɪk] - Wierzący
سحتڪاتـ؍ - [saħɑtkæː] - Wierząca
رهمتڪـ؍ - [ɾ͡ɹahmaʦɪk] - Wierzący
رهمتڪاتـ؍ - [ɾ͡ɹahmatkæː] - Wierząca

Imfursyjskie diakrytyki
Wygląd Nazwa Wartość
fonetyczna
Funkcja

ـَ
ڧتحاى
[fatħɑː]
[æ~a~ɑ] Oznaczenie krótkiego /a/

ـِ
ڪسراى
[kæsɾ͡ɹaː]
[i~ɪ] Oznaczenie krótkiego /i/

ـُ
دماى
[dæmːæː]
[ʊ] Oznaczenie krótkiego /u/

ـْ
سوڪں
[suːkʊn]
[Ø] Oznaczenie braku samogłoski

ـّ
شداى
[ʃædːæː]
[Cː] Przedłużenie spółgłoski

أ
همزى نمـ؍ ٱلڧ
[hamzæ næmi ælifi]
[ʔæ~ʔa~ʔɑ] Zwarcie krtaniowe przed /a/

إ
همزى ڪمـ؍ ٱلڧ
[hamzæ kɪm ælifi]
[ʔi~ʔɪ] Zwarcie krtaniowe przed /i/

ٳُ
همزى ڪمـ؍ ٱلڧ ؏ دماى نمـ؍
[hamzæ kɪm ælifi ɰæ dæmːæː næmi]
[ʔʊ] Zwarcie krtaniowe przed /u/

ـؑ
همزى ٱطرونياىـ؍
[hamzæ atˠɾ͡ɹuːnʲæː]
[ʔ] Oznacza hamzę radykału

ٱ
وصلاى نمـ؍ ٱلڧ
[wasˠlɑː næmi ælifi]
[Ø] Oznacza zanik hamzy


Końcówki imienne
Wygląd na
rzeczowniku
Wygląd na
przymiotniku
Płeć
ى اىـ؍ Męska
/a/
اى اىى Męska
/aː/
ڠ وع Męska
/ah/ /uːɰ/
لا لاىـ؍ Męska
/laː/
ة اتـ؍ Żeńska
/a/
اة اتى Żeńska
/aː/
ة اتـ؍ Żeńska
/a/
ىٔـ؍ اىٔـ؍ Żeńska
/aːʔ/