Imfursa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Imfursa, ٳمڧرصۜى [ʔiːmˈfuɽˌsaː], język imfursyjski, imfurszczyzna - Język a priori, artlang autorstwa Ghostera

Fonetyka

Samogłoski

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte [i] [iː] ي [u] [uː] و
Otwarte [a] [aː] ا

Spółgłoski

Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe
Nosowe [m] م [n] ن
Zwarte Bezdźwięczne [t] ت [k] ك, [q] ق [ʔ] ء
Dźwięczne [b] ب [d] د [ɟ] ج, [ɢ] ڠ
Emfatyczne Bezdźwięczne [θˤ] ڟ [tˤ] ط, [sˤ] ص
Dźwięczne [ðˤ] ظ [dˤ] ض, [zˤ] ڞ
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] ڧ [θ] ث [s] س, [ʃ] ش [χ] خ [ħ] ح [h] ه
Dźwięczne [ð] ذ [z] ز, [ʒ] څ [ʕ] ع
Aproksymanty [w] ٯ [ɮ] ڎ [l] ل [j] ي
Drżące, Uderzeniowe [ɽ] ر [ʀ] غ

Ortografia

Alfabet

Alfabet
ڎ ذ د خ ح ج ث ت ب ا
ڟ ظ ط ڞ ض ص ش س ز ر
ه ن م ل ك ق ڧ ڠ غ ع
ي و

Ortografia Hamzy

W przeciwieństwie do arabskiego, hamza jest podstawowym elementem alfabetu imfursyjskiego (nie jest traktowana jako nie-litera), jednak jej użycie jest jeszcze bardziej skomplikowane (i tym samym rozbudowane) niż w arabskim. W Imfursie hamzą oznacza się *każde* zwarcie krtaniowe, wymawiane czy też takie, które uległo redukcji (zazwyczaj na początku wyrazu). Może być zapisywana nie tylko nad samogłoskami, ale także nad spółgłoskami.

 • Początek wyrazu:
  • Jeżeli hamza występuje przed samogłoską długą, zapisuje się ją poprzez połączenie z alifem:
   • أـ [ʔaː]
   • إـ [ʔiː]
   • ٵـ [ʔuː]
  • Jeżeli hamza występuje przed samogłoską krótką, zapisuje się ją poprzez hamzę na linii bądź na piedestale:
   • ءـ [ʔa]
   • ئـ [ʔi]
   • ءـ [ʔu]
 • Środek wyrazu:
  • Jeżeli hamza występuje przed samogłoską długą, zapisuje się ją w połączeniu z konkretną literą:
   • ـأـ [ʔaː]
   • ـإـ [ʔiː]
   • ـؤـ [ʔuː]
  • Jeżeli hamza występuje przed samogłoską krótką, zapisuje sie ją na linii bądź na piedestale:
   • ـءـ [ʔa]
   • ـئـ [ʔi]
   • ـءـ [ʔu]
  • Jeżeli hamza występuje po samogłosce długiej, zapisuje się ją na linii (w przypadku ya kropki są opuszczane):
   • ـاءـ [aːʔ]
   • ـىءـ [iːʔ]
   • ـوءـ [uːʔ]
  • Jeżeli hamza występuje po samogłosce krótkiej, zapisuje się ją na linii.
   • ـءـ [aʔ]
   • ـءـ [iʔ]
   • ـءـ [uʔ]
 • Koniec wyrazu:
  • Jeżeli hamza występuje po samogłosce długiej, zapisuje się ją na literze.
   • ـأ [aːʔ]
   • ـئ [iːʔ]
   • ـؤ [uːʔ]
  • Jeżeli hamza występuje po samogłosce krótkiej, zapisuje się ją na linii.
   • ـءـ [aʔ]
   • ـءـ [iʔ]
   • ـءـ [uʔ]

قلات موثراء ثلا سهشك
[qalaːti muːθːaɽaːʔi θalaː sahʃik]

سعن شلاظہ خاجتير
[saʕani ʃalːaːðˤi χaːʒtiːɽ]