Imfursa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [u] u
Średnie [e] e [o] о
Otwarte [æ] a [ɑ] ä
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ng
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t] t [k] k [q] q
Dźwięczne [b] b [d] d [g] g
Afrykaty Bezdźwięczne [
Dźwięczne
Szczelinowe Bezdźwięczne
Dźwięczne
Aproksymanty
Drżące