Imfursa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [u] u
Średnie [ɛ] e [ɔ] о
Otwarte [a] a [ɒ] ä
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe/wargowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m [n] n
Zwarte/
Afrykaty
Bezdźwięczne [p] p [t] t [ʧ] cf [k] k [ʔ] h
Dźwięczne [b] b [d~ð] d [g~ɣ] g
Szczelinowe Dźwięczne [v] v [z] z [ʒ] zf
Bezdźwięczne [f] f [s] s [ʃ] sf [ʟ̝̊] ch
Aproksymanty [ɫ] l [j] i
Drżące [r] r


Rzeczowniki męskie:

 • Końcówki: -ä, -o, -u, -ln, -f, -cf, -sf
 • Set, sert
 • Zfvit, zfvirt
 • Ktesf, ktersf
 • Mnaieb, mnaierb
 • Suln, Sulrn

Rzeczowniki żeńskie:

 • Końcówki: -a, -e, -i, -kt, -s, -z, -sft, -sk, -fsf
 • Kekte, kelkte
 • Semes, semels
 • Chade, chalde
 • Psesta, pselsta
 • Nazfekt, nazfelkt
Zaimki
O. Pierwsza O. Druga O. Trzecia
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
R. Męski R. Żeński
Mianownik Ot Nef Es Svef Esf El Zfef
Biernik Ki Neri/ni Si Sefi/fi Sfefi/sfi Li Zfi
Celownik Kode Nede Sede Sfede Lede Zfede