Imfursa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [ɪ] اِ [ʊ] اُ
Otwarte [æ] اؐ
Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [iː] ي [uː] ٯ
Otwarte [æː] اؐ
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] مـ؍ [n] ں
Zwarte Bezdźwięczne [t~ʦ] ت [k] ڪـ؍, [q] ق [ʔ] ء
Dźwięczne [b] ٮ [d~ʣ] د
Emfatyczne Bezdźwięczne [mˠ] ݥـ؍ [θˠ] ڟ؍ [tˠ] ط؍, [sˠ] ص
Dźwięczne [ðˠ] ظ؍ [dˠ] ض, [ɮˠ] ڞ
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] ڧ [θ] ث [s] س [ʃ] ش, [ʪ] ژ [χ] خ, [ç] څ [ħ] ح [h] ڠ ه
Dźwięczne [v] ݦـ؍ [ð] ذ [z] ز, [ɮ] ڌ [ʒ] ج [ʕ] ع
Aproksymanty [w] و [l] ل [j] ي, [ɰ] ݝ
Drżące, Uderzeniowe [ɾ] ر [ʀ] غ
Określoność Rzeczowników
Męskie Żeńskie
L. Pojedyncza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mnoga
Klasa I Nieokreślone ثلاؐط؍
[θɛlɑːtˤ]
ChłopiecINDEF
ثلاؐطن
[θɛlɑːtˤʊn]
ChłopcyINDEF
سحتڪاٮـ؍
[saħatkæː]
DziewczynaINDEF
سحتڪان
[saħatkæːn]
DziewczynyINDEF
Określone ثيلاؐط؍
[θɛjlɑːtˤ]
ChłopakDEF
ثيلاؐطن
[θɛjlɑːtˤʊn]
ChłopcyDEF
سيحتڪاٮـ؍
[sɛjħatkæː]
DziewczynaDEF
سحيتڪان
[sɛjħatkæːn]
DziewczynyDEF
Klasa II Nieokreślone ٯشساڠـ؍
[wɛʃsæː]
DrzewoINDEF
ٯشساد
[wɛʃsæːd]
DrzewaINDEF
رٯح
[ɽuːħ]
OgieńINDEF
رٯحد
[ɽuːħʊd]
OgnieINDEF
Określone ٯشيساڠـ؍
[wɛʃɛjsæː]
DrzewoDEF
ٯشيساد
[wɛʃɛjsæːd]
DrzewaDEF
اىرٯح
[aɽːuːħ]
OgieńDEF
اىرٯحد
[aɽːuːħʊd]
OgnieDEF
Klasa II Nieokreślone لملڪاتـ؍
[lɛmolkæː]
NieboINDEF
لملڪات
[lɛmolkæːt]
NiebaINDEF
تمژ
[tʊmɑʪ]
GóraINDEF
تمژت
[tʊmɑʪot]
GóryINDEF
Określone لسملڪاتـ؍
[lɛsmolkæː]
NieboDEF
لسملڪات
[lɛsmolkæːt]
NiebaDEF
تسمژ
[tʊsmɑʪ]
GóraDEF
تسمژت
[tʊsmɑʪot]
GóryDEF