Imfursa

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

إمڧرساى [ʔĩɱfʊɾ͡ɹsæː]

Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [i~ɪ] إ i [ʊ] إُ u
Otwarte [æ~ɐ~ɑ] أ a
Samogłoski Krótkie
Przednie Tylne
Przymknięte [iː] ي ī [uː] و ū
Otwarte [æː~ɑː] ا ā
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m مـ؍, [m̼] ḿݥـ؍ [n] n ن
Zwarte Bezdźwięczne [t] t ت [k] k ڪـ؍, [q] q ق [ʔ] ء
Dźwięczne [b~ɓ] b ب [d] d د
Emfatyczne Bezdźwięczne [θˤ] ŧڟ؍ [tˤ] ť ط؍, [sˤ] ŝ ص
Dźwięczne [ðˤ] đ ظ؍ [dˤ] ď ض [ɮˤ] ľ ڞ
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f ڧ [θ] θ ث [s] s س [ʃ] š ش [χ] x خ, [ʟ̞̊] ł ݗ [ħ] ħ ح [h] h ڠ ه
Dźwięczne [ð] ð ذ [z] z ز, [ɮ] ڌ [ʒ] ž ج [ʕ̝] c ع
Aproksymanty [w] w و [l] l ل [j] y ي
Drżące, Uderzeniowe [ɾ͡ɹ] r ر [ʀ] g غ


عاج [ʕ̝ɑːʒ] شوح [ʃæwħ] مط؍ [mʊtˤ] ورة [wɐɾ͡ɹæ] خامؤ [χæmʔ]

  • يا [jæː] Ja
  • هائ [hæːʔæ] My
  • بأ [bæːʔ] Ty
  • هاڧ [hæːfæ] Wy
  • ڪمـ؍ [kɪm] On
  • أدي [ʔædiː] Ona
  • أهامـ؍ [ʔæhæːm] Oni
سحتڪـ؍ - [saħɑʦɪk] - Wierzący
سحتڪاتـ؍ - [saħɑtkæː] - Wierząca
رهمتڪـ؍ - [ɾ͡ɹahmaʦɪk] - Wierzący
رهمتڪاتـ؍ - [ɾ͡ɹahmatkæː] - Wierząca


Końcówki imienne
Wygląd na
rzeczowniku
Wygląd na
przymiotniku
Płeć
ى ىى Męska
/à/
اى اىى Męska
/ȁ/
ڠ وع Męska
/ã/ /ūc/
ة تـ؍ Żeńska
/ä/
اة اتـ؍ Żeńska
/â/
ء ىٔـ؍ Żeńska
/’/
اء ائـ؍ Żeńska
/ā’/