Irpiński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Typ: a posteriori
Grupa: diachroniczny
Rodzaj: artystyczny
Lista conlangów
irpiński
ŗakwata wa Jirpin
Utworzenie: Milyamd w 2011
Cel utworzenia: rewizja języka malinowskiego
Najnowsza wersja: 3.0 (licząc malinowski)
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: Irpiński Ruch Autonomiczny, Malinowska Komisja Regionalna
Lista conlangów


Obszar używania języka irpińskiego. Zaciemniono teren Malinowy.

Język irpiński (ŗakwata wa Jirpin) - język używany w Malinui w fikcyjnym świecie Jawii, dawniej uważany za dialekt malinowskiego.

Historia

  • Palatalizacja malinowska (*č´, c´, dž´, dz´, š´ > ć, dź, ś > c, q, x);
  • Metateza *or-, ol-, er-, el- do ra, la, ŗa, ļa na początku wyrazu, ara, ala, jaŗa, jaļa w środku;
  • Zanik nosowości (*ǫ, ę > a, ja);
  • Obniżenie wartości samogłosek krótkich, labializacja (*o, e > *ɜ, ʲɜ > *ʷɜ, ʲʷɜ > wa, ya) i inne przemiany samogłosek;
  • Wzmocnienie miękkości (tj, dj, sj, zj, rj, mj > ts, dz, sh, zh, ŗ, ņ) i labializacji (vw, vy > w, y).
  • Zanik koartykulacji po wargowych: zmiękczenia po b, p, v, zaokrąglenia po m, b, p.

Fonologia

Spółgłoski Wargowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Podniebienne Tylnojęz.
zwykłe lab. zwykłe lab. palat. lab.-pal. zwykłe lab.
Nosowe m
m
n
n

nw
ɲ
ņ
ɲʷ
ņw
Zwarte p
p
t
t

tw
c
c

cw
k
k

kw
b
b
d
d

dw
ɟ
q
ɟʷ
qw
g
g

gw
Afrykaty
ts
tʃʷ
tsw

dz
dʒʷ
dzw
Szczelinowe v
v
s
s

sw
ʃ
sh
ʃʷ
shw
ç
x
çʷ
xw
x
h

hw
z
z

zw
ʒ
zh
ʒʷ
zhw
Półsamogłoski j
j
ɥ
y
w
w
Drżące r
r

rw

ŗ
rᶣ
ŗw
Boczne l
l
ʎ
ļ
ʎʷ
ļw
ɫ
lw
Irpianv.png

W języku irpińskim występują dwa fonemy samogłoskowe:

Fonem Alofony Zapis
/a/ [ɐ~ɛ, ɔ~œ] < a, o >
/ə/ [ə~ɪ, ʊ~ʏ] < i, u >

Po spółgłoskach zaokrąglonych a i są zapisywane jako o u.

Liczebniki

Numer L. główny L. porządkowy
1. jin pir
2. dva tor
3. tŗi tŗotc
4. cotŗi cotir
5. pats patin
6. xosts xostin
7. shoņ shomin
8. wosņ wosmin
9. dzovats dzovatin
10. dzosts dzostin
100. sto situn
1000. tishats tishatsin