Język śląski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szlųsk
Utworzenie: Spiritus w 2014
Używany w : Śląsk, Polska, Czechy, Niemcy
Ilość mówiących 7 000 000
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SVO, w pytaniach VSO
Klasyfikacja: Języki indoeuropejskie
 • Języki bałtosłowiańskie
  • Języki słowiańskie
   • Języki zachodniosłowiańskie
    • Język śląski
Status urzędowy
Język urzędowy : Śląsk
Język pomocniczy : Czechy
Oficjalna regulacja: Akadymijà Gàdka Szlųskego
Kody
Conlanger–3 nat.sls.spr
Przykład
{{{tekst jaki}}}
{{{tekst}}}
Lista conlangów


Język śląski (śl. Ślesiain ićh [ɕlɛzʲɛ̃‿niʃ]) - język romański stworzony przez Spiritusa w 2014 roku. Jest językiem ojczystym dla ok. 7 000 000 osób: 6 700 000 mieszkańców Śląska, ok. 70 000 mieszkańców powiatu brzeskiego w województwie śląskim w Polsce, ok. 50 000 w Czechach, ok. 30 000 w Niemczech oraz ok. 150 000 w innych krajach.

Zabytkowy gmach Rady Języka Śląskiego w Ochlanach

Fonetyka

Samogłoski

Przednie Przednie zaok. Centralne Tylne
Przymknięte /i/ <i> /y/ <ü> /ɨ~ɪ/ <y> /u/ <u>
Przymknięte nosowe /ɪ̃/ <į> /ʊ̃/ <ų>
Środkowe /ɛ/ <e> /ø/ <ö> /ɔ/ <o>
Otwarte /a/ <a>

Spółgłoski

Przedniojęzykowe Zębowe Zadziąsłowe Tylnojęzykowe Krtaniowe
Nosowe /m/ <m> /n/ <n>
Zwarte /p/ <p> /b/ /t/ <t> /d/ <d> /k/ <k>
Sczelinowe /f/ <f> /v/ <w> /s/ /ʃ/ <sz> /ʒ/ <ż> /x/ <ch> /ɦ/ <h>
Afrykaty /t͡s/ <c> /d͡z/ <z> /t͡ʃ/ <cz>
Boczne /l~ɮ/ <l>
Drżące /r/ <r>

Rozwój z prasłowiańskiego

Samogłoski:

 • a > a
 • ě > i
 • o > o
 • e > *e
 • i *y > y
 • u > u
 • ǫ > ų
 • ę > į

Przegłos śląski:

 • o *u *ъ przed *ě *i *ь > ö, ü, ö

Zmiękczenie: t', d', s', z', r', l' > ć, dź, ś, ź, rz, ll (lj) Rozwój jerów:

 • ъ >
 • ь > 'e