Język śląski

Z Conlanger
Wersja z dnia 17:42, 25 wrz 2014 autorstwa Spiritus (dyskusja | edycje) (Rzeczownik)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sunh
Utworzenie: Spiritus w 2014
Używany w : Śląsk, Polska, Czechy, Niemcy, USA, Francja
Ilość mówiących 7 000 000
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SVO, w pytaniach VSO
Klasyfikacja: Języki indoeuropejskie
  • Języki italskie
    • Języki romańskie
      • Języki północnoromańskie
        • Język śląski
Status urzędowy
Język urzędowy : Śląsk
Język pomocniczy : Czechy, Niemcy
Oficjalna regulacja: ALS
Kody
Conlanger–3 nat.sls.spr
Przykład
{{{tekst jaki}}}
{{{tekst}}}
Lista conlangów


Język śląski (śl. Lym Sunh /lɪ̃ ɕʏ̃x/ - język północnoromański, spokrewniony z językiem czeskim.

Fonologia

Przednie P. zaok. Tylne
Przymknięte
i
y
o
Środkowe
e
ø
Otwarte
a~æ

Dodatkowo każda samogłoska może być nosowa, przy czym nosowe samogłoski przymknięte "rozszerzają" się nieco, przez co oznaczane są jako samogłoski prawie przymknięte.

Spółgłoski Wargowe Zębowe Podniebienne
Nosowe
m
n
ŋ
Zwarte dźw.
b
d
g
Zwarte bezdźw.
p
t
k
Aspirowane
Szczelinowe
f
x
Płynne
w
l
j

Gramatyka

Język śląski jest aglutynacyjnym językiem inkorporującym. Ma bardzo dużą liczbę prefiksów, sufiksów, infiksów i cyrkumfiksów "doklejanych" do rdzenia, co pozwala na tworzenie często bardzo długich słów. Jedno słowo może oznaczać całe zdania, łącząc w sobie nawet podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe, przydawkę i okolicznik. Przykładowo:

Yayarmanwytocayanadi

/jajaχmanwitukajaˈnadi/

Ya-yar-man-wyt-o-cay-a-nad-i

Ja-wczoraj-sufiks przysłówka-starość-interfiks łączący-mięso-do-jeść-sufiks przeszły

"Wczoraj zjadłem stare mięso"

Rzeczownik

Deklinacja I

Singularis Pluralis
Actuvus
lune
luna
Passivus
lunen
lunan
Ablativus
luna
luno
Dativus
luni
Singularis Pluralis
Direvtivus
la lune
li luna
Obliquus
lu lune
lo luna

Deklinacja II

Singularis Pluralis
Actuvus
comé
comiá
Passivus
comén
comián
Ablativus
comiá
comú
Dativus
comé
Singularis Pluralis
Direvtivus
la comé
li comiá
Obliquus
lu comiá
lo comú

Deklinacja III

Singularis Pluralis
Actuvus
mur
mura
Passivus
muran
Ablativus
mura
muro
Dativus
muro
mura
Singularis Pluralis
Direvtivus
le mur
li mura
Obliquus
lu mur
lo mura

Deklinacja IV

Singularis Pluralis
Actuvus
re
ri
Passivus
ren
rin
Ablativus
ru
ro
Dativus
Singularis Pluralis
Direvtivus
le re
li ri
Obliquus
lu ru
lo ro

Przykłady

I Artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Tohohomene yeweroli ye unoli dawnasyon digneta ye rawa. Peslesli hon ye paunpo fatarmen copon fir.