Język Wieży Zachodu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język XXX
?
Sposoby zapisu: Wschodni
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejski
 • j. XXX
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.


Dźwięki

Samogłoski

 • i ī u ū
 • e ē o ō
 • a ā


 • ai au
 • ei eu

Spółgłoski

 • m n
 • p b t d k kʷ g
 • f s h
 • l r j

Zmiany dźwiękowe

 • ḱ, ǵ, ǵʰ > k, g, gʰ
 • bʰ, dʰ, gʰ, gʰʷ > pʰ, tʰ, kʰ, kʰʷ
 • h₁e, eh₁ > e, ē
 • h₂e, eh₂ > a, ā
 • h₃e, eh₃ > o, ō
 • VH > V:
 • V:R, V:M > VR, VM
 • H C_C, _C > a, Ø
 • r̥, l̥ > ol, or
 • m̥, n̥ > im, in
 • m̥̅, n̥̄, l̥̄, r̥̄ (mH, nH, lH, rH) > mā, nā, lā, rā
 • RC-, HRC- > RaC-, aRC
 • CLHV, CNHV > CaLV, CiNV
 • pʰ, kʰ, kʰʷ > ɸ, x, xʷ
 • sr > ɸr
 • p ... kʷ > kʷ ... kʷ
 • VtʰV > θ
 • ewV > owV
 • tw, dw, tʰw > p, b, pʰ
 • Dt > ss
 • CʷC > CC
 • ei, oi, ai > ei, oi, ai
 • ēi, ōi, āi > ēi, ōi, āi
 • eu, ou, au > ū, ou, au
 • eCʷ > oCʷ
 • sd, rs > zd, rz
 • rs > rz
 • mj > nj
 • mR > bR
 • ɸ, tʰ, x, xʷ > β, ð, ɣ, ɣʷ > b, d, g, gʷ
 • LM > LL


MOŻE

 • pt, ps > xt, xs
 • dj > j
 • rz > rr

Dialekty

Dialekty
Klasyczny Zachodni Centralny Wschodni Peryferyjny
ā ā, ē ā, ē ā ā
i, u ь, ъ ь, ъ ь, ъ i, u
e, o e, o e, o ь, ъ e, o
-is, -os -ь, -ъ -ь, -ъ -ьs, -os -is, -os
z z z~r r r
ē, ō ī, ō ē, ō ī, ū ī, ū
ī, ū ī ī, ū ī, ū ī, ū
au au ō ō au
ei i ei ei i
ai ei ei ē ē
pt ss pt pt pt
kt xt kt kt pt
p
s- s- s- s- h-
k' s s k k
sk' š š š sk
sj š š š sj
ns ss ss ss n
rn rs rn rn rz

Gramatyka

Zaimek

Cas. Sg. Pl. Refl.
I II I II
Nom. egom, eom
Gen. naserōm tebī vaserōm
Dat. megio nas tebio vas
Acc. me nōs te vōs se
Poss. moos nasos tebios usos

Rzeczownik

Cas. Sg. Pl.
Nom. agros agrī
Gen. agrosio agrōm
Dat. agrī agrīsu
Acc. agrom agrī
Voc. agre agrī
Cas. Sg. Pl.
Nom. grānom grānā
Gen. grānosio grānōm
Dat. grānī grānīsu
Acc. grānom grānā
Voc. grānom grānā
Cas. Sg. Pl.
Nom. jūntā jūntīs
Gen. jūntās jūntūm
Dat. jūntī jūntāsu
Acc. jūntām jūntīn
Voc. jūntā jūnt
Cas. Sg. Pl.
Nom. hostis hosteis
Gen. hosteis hostīm
Dat. hostei hostīsu
Acc. hostim hostein
Voc. hosti hosteis
Cas. Sg. Pl.
Nom. sūnus sūnwes
Gen. sūnwes sūnwōm
Dat. sūnei sūnwesu
Acc. sūnum sūnun
Voc. sūnu sūnwes
Cas. Sg. Pl.
Nom. neptī neptīs
Gen. nepteis neptīm
Dat. neptei neptīsu
Acc. neptim neptein
Voc. nepti neptīs
Cas. Sg. Pl.
Nom. nocts noctwes
Gen. noctwes noctwōm
Dat. noctwei noctwu
Acc. noctwum noctwun
Voc. nocts noctwes