Język ajdyniriański: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 304: Linia 304:
 
Jedyne zależności jakie tu występują to podzielenie odmian słowa na pewne grupy. Podobne do siebie są formy dla bezokolicznika, xé i mę; dla 3 osoby liczby pojedynczej i obwiatywu; i dla rodzai ''my''. Formy dla yôk i ta różnia się od wszystkich innych.
 
Jedyne zależności jakie tu występują to podzielenie odmian słowa na pewne grupy. Podobne do siebie są formy dla bezokolicznika, xé i mę; dla 3 osoby liczby pojedynczej i obwiatywu; i dla rodzai ''my''. Formy dla yôk i ta różnia się od wszystkich innych.
  
===Rodzaj i liczba rzeczownika===
+
===Rodzaj, liczba i kategoria rzeczownika===
Język ajdyniriański posiada 3 liczby - liczbę pojedynczą, podwójną i mnogą. Dodatkowo, rzeczowniki w podstawowej formie są zawsze 'nijakie' lub 'neutralne', nie określają bowiem płci. Wskazują jedynie na fakt istnienia przedmiotu, a płeć jest nieznana lub nieistotna. W przypadku rzeczowników nieożywionych nie stanowi to problemu, jednak w przypadku rzeczowników ożywionych można dodać do słowa końcówkę wskazującą na płeć (męska lub żeńska). Końcówki są inne w zależności od liczby i przypadku. W mianowniku wygląda to tak:
+
Język ajdyniriański posiada 4 liczby - liczbę pojedynczą, podwójną, mnogą i absolutną. Dodatkowo rzeczowniki podzielone są na 3 kategorie:
 +
* I kategoria - istoty żywe i rozumne.
 +
* II kategoria - przedmioty, rośliny
 +
* III kategoria - pojęcia, abstrakcje, rzeczy niematerialne
 +
 
 +
Kategorie posiadają inną odmianę przez przypadki i liczby, a rzeczowniki z II i III kategorii są ponad to podzielone na podkategorie, w zależności od rdzenia występującego w końcówce słowa.   
 +
 
 +
W ajdyniriańskim występują 3 rodzaje - męski, żeński i neutralny. Rzeczowniki z II i III kategorii sa zawsze rodzaju nijakiego, inaczej jednak sprawa ma się w przypadku rzeczowników I kategorii. W podstawowej formie są one zawsze neutralne, nie określają bowiem płci. Wskazują jedynie na fakt istnienia przedmiotu, a płeć jest nieznana lub nieistotna. Można jednak za pomocą innej końcówki zaznaczyć płeć istoty, zmieniając jednocześnie jej rodzaj. Końcówki różnią się od siebie w zależności od liczby i przypadku.  
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linia 327: Linia 334:
 
* również gdy jest to samiec i samica
 
* również gdy jest to samiec i samica
 
* również gdy jest to grupa mieszana
 
* również gdy jest to grupa mieszana
Końcówki to jak widać
+
 
<br> dla formy neutralnej liczby pojedynczej: -
 
<br> dla formy męskiej liczby pojedynczej: -'''i'''
 
<br> dla formy żeńskiej liczby pojedynczej: -'''a'''
 
<br> dla formy neutralnej liczby podwójnej: -'''nam'''
 
<br> dla formy męskiej liczby podwójnej: -'''anę'''
 
<br> dla formy żeńskiej liczby podwójnej: -'''aną'''
 
<br> dla formy neutralnej liczby mnogiej: -'''aya'''
 
<br> dla formy męskiej liczby mnogiej: -'''aysi'''
 
<br> dla formy żeńskiej liczby mnogiej: -'''aysa'''
 
 
===Przedrostki===
 
===Przedrostki===
 
===Przymiotniki===
 
===Przymiotniki===

Wersja z 00:30, 3 gru 2016

Język ajdyniriański (ajd. cabhar aydīniru [ʦabʱaɾ ajdɨɲiɾu] lub Aydīnôhirya [ajdɨno̞xiɾja]) — język stworzony przez Borlacha, jako jego pierwszy konlang. Mimo, że a propri, zainspirowany został wieloma prawdziwymi językami, głównie starożytnymi indo-irańskimi (sanskryt, awestyjski, staro-perski), językami kaukaskimi (gruziński, czeczeński), łaciną, ormiańskim i kilkoma indiańskimi.

W świecie Kyonu jest językiem urzędowym Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego i świętym językiem Dżarizmu. Od języków okolicznych ludów wyróżnia go przede wszystkim rozbudowana fleksja, spora liczba przypadków, obecność obwiatywu i podział 1 osoby liczby mnogiej na "my" inkluzywne, ekskluzywne i podwójne. Wywodzi się z wymarłego języka ayńadhańskiego.

Dźwięki

Język ajdyniriański posiada bogaty zestaw spółgłosek i samogłosek, w tym 3 spółgłoski ejektywne.

Samogłoski

 • a - /a/
 • ā - /a:/
 • ą - /ɔ̃/
 • e - /ɛ/
 • é - /ɛɪ/
 • ę - /ɛ̃/
 • i - /i/
 • y - /j/
 • ī - /ɨ/
 • o - /ɔ/
 • ô - /o̞/
 • u - /u/
 • ū - /u:/
 • û - /ʉ/

Spółgłoski

 • b - /b/
 • bh - /bʱ/
 • ch - /ʧ/
 • c - /ʦ/
 • ć - /t͡ɕ/
 • d - /d̪/
 • dh - /d̪ʱ/
 • f - /f/
 • g - /g/
 • gh - /gʱ/
 • h - /x/
 • hw - /xʷ/
 • kh - /χ/
 • q - /q/
 • k - /k/
 • - /kʼ/
 • l - /l/
 • m - /m/
 • n - /n/
 • ń - /ɲ/
 • p - /p/
 • - /pʼ/
 • r - /ɾ/
 • - /r/ (/ʀ/)
 • rh - /ʁ/
 • s - /s/
 • ś - /ɕ/
 • sh - /ʃ/
 • ŝ - /ɬ/
 • t - /t/
 • ť - /tʼ/
 • v - /v/
 • z - /z/
 • zh - /ʐ/
 • ź - /ʑ/
 • j - /dʒ/
 • dj - /d͡ʑ/
 • dz - /d͡z/
 • w - /w/
 • x - /ks/

Często występują również dźwięki /gʷ/ i /kʷ/.

Pismo

R̄agul

Ajdyniriański zapisywany jest pismem alfabetycznym, który jest tak naprawdę mocno zmodyfikowanym alfabetem awestyjskim. Jego nazwa to r̄agul, co znaczy po prostu pismo. R̄agul składa się z 58 znaków, w tym 14 samogłosek, 40 spółgłosek i 4 znaków interpunkcyjnych. Zazwyczaj jeden znak odpowiada jednemu dźwiękowi. Niektóre litery mogą być wymawiane inaczej w standardowym języku (używanym na rdzennych ziemiach Ajdyniriańczyków) i inaczej w jednym z kilku dialektów regionalnych. W r̄agulu czyta i piszę się od lewej do prawej, nie ma również rozróżnienia między małymi i wielkimi literami.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić gdzie powstał ten rodzaj pisma, lecz najstarsze znane inskrypcje zapisane za pomocą r̄agulu (w staro-ajdyniriańskim) pochodzą sprzed ponad 3.500 lat ziemskich, i są inskrypcjami koronacyjnymi kilku pierwszych władców Djyazhoaru. Prawdopodobnie jednak jego historia jest znacznie starsza, może bowiem pochodzić z mitycznej praojczyzny Ajdyniriańczyków, Ayńadhanaz Vaedjorxa, znajdującej się najprawdopodobniej w wysokogórskich, zachodnich rubieżach dzisiejszego Państwa Oleskiego.

Ragul.png

Ragul liczby.png

Napis po prawej: Éxan Khshāyarvan Aydīniru. Hwadāmi, varīśdāmi ag dzaraman - Wielkie Imperium Ajdyniriańskie. Wiedza, siła i zwycięstwo.

Ortografia


- /ɲ/ można zapisać również jako ni, zwłaszcza na końcu słowa
- q wymawia się jako /q/, lecz qu odpowiada /kʷ/
- gw odpowiada /gʷ/, tak samo jak hw to /xʷ/ (mimo, że nie posiada oddzielnego znaku w r̄agulu)

Gramatyka

Ajdyniriański jest językiem wysoce fleksyjnym, czasowniki odmieniają się przez osoby, czasy i tryby. Podstawowym szykiem zdania jest SOV, ale bez problemu można używać także szyku dowolnego. Występują również różnego rodzaju zrostki. Co ciekawe, w ajdyniriańskim występuje obwiatyw.

Osoby i odmiana czasowników przez osoby

Czasowniki regularne odmienia się przez osoby poprzez dodanie doń odpowiedniej końcówki. Wszystkie czasowniki regularne w bezokoliczniku kończą się na -e.

osoba końcówka mifne - jeść rahete - żyć* shéwe - kochać
ja - xé -ar mifnear - jem rahetear - żyję shéwear - kocham
ty - mę -yt mifneyt - jesz raheteyt - żyjesz shéweyt - kochasz
on - źa -ti mifnti - on je raheti - on żyje shéwti - on kocha
ona - rha -ta mifnta - ona je raheta - ona żyje shéwta - ona kocha
ono - qa -to mifnto - ono je raheto - ono żyje shéwto - ono kocha
my (inkluzywne) - ṕef -z mifnez - my(1) jemy rahetez - my(1) żyjemy shéwez - my(1) kochamy
my (podwójne) - ṕur mifneź - my(2) jemy raheteź - my(2) żyjemy shéweź - my(2) kochamy
my (ekskluzywne) - ṕi -zi mifnezi - my(3) jemy rahetezi - my(3) żyjemy shéwezi - my(3) kochamy
wy - yôk -el mifnel - jecie rahetel - żyjecie shéwel - kochacie
oni - ta -rą mifne - jedzą rahete - żyją shéwe - kochają
obwiatyw -aite mifnaite rahetaite shéwaite
 • gdy w czasowniku regularnym przed końcowym e stoi t, ť, d lub dh, zwyczajnie opuszcza się dodanie kolejnego t i dodaje samo i, a lub o

Występują również czasowniki nieregularne. Jest ich 9 - być, mieć, móc, umieć/potrafić, chcieć, myśleć, znać, musieć, mieć powinność. Z tych 9, 3 odmieniają się bez żadnej jasno widocznej reguły (czasowniki być, chcieć, musieć), pozostałe 5 natomiast odmienia się podobnie do czasowników regularnych, poprzez dodanie odpowiednich końcówek, a także skrócenie słowa.
- dla wszystkich osób oprócz 'ta', 'yôk' i obwiatywu nowa forma powstaje poprzez zachowanie 3 pierwszych liter bezokolicznika i dodaniu do tego odpowiedniej końcówki
- dla obwiatywu zachowuje się 2 pierwsze litery i dodaje odpowiednią końcówkę
- dla 'ta' zostawia się jedynie 3-4 pierwsze litery, nie dodając niczego
- dla 'yôk' zostawia się 2 pierwsze litery i dodaje końcówkę

osoba końcówka darād - mieć nagham - móc sąrhal - umieć/potrafić avriťim - myśleć gāchana - znać ŝarwīshi - mieć powinność
-āyn darāyn naghāyn sąrhāyn avrāyn gāchāyn ŝarāyn
-ūn darūn naghūn sąrhūn avrūn gāchūn ŝarūn
źa/rha/qa -aem daraem naghaem sąrhaem avraem gāchaem ŝaraem
ṕef/ṕur/ṕi -sur darsur naghsur sąrhsur avrsur gāchsur ŝarsur
yôk -(h)rish dahrish nahrish rish avrish gāchrish ŝarhrish*
ta - dar nagh sąrha avri gācha ŝarwī
obwiatyw -rā da na av ŝa
 • /ɾ/ zamieniło się w /ʁ/ (r --> rh)
osoba nezyu - być caiva - chcieć ḱalshu - musieć
nazyin - jestem cafirya - chcę ḱaishi - muszę
newef - jesteś cuvrad - chcesz ḱazhis - musisz
źa ŝog - on jest ṕrah - on chce ekré - on musi
rha ŝaw - ona jest ṕray - ona chce ekya - ona musi
qa ŝum - ono jest ṕrid - ono chce ekās - ono musi
ṕef djva - my(1) jesteśmy dzar - my(1) chcemy bhaha - my(1) musimy
ṕur djri - my(2) jesteśmy dzôr - my(2) chcemy bhena - my(2) musimy
ṕi djhu - my(3) jesteśmy dzae - my(3) chcemy bhiza - my(3) musimy
yôk izil - jesteście dhaźa - chcecie xanę - musicie
ta shart - są mexa - chcą tas - muszą
obwiatyw ŝape ṕwene egīne

Jedyne zależności jakie tu występują to podzielenie odmian słowa na pewne grupy. Podobne do siebie są formy dla bezokolicznika, xé i mę; dla 3 osoby liczby pojedynczej i obwiatywu; i dla rodzai my. Formy dla yôk i ta różnia się od wszystkich innych.

Rodzaj, liczba i kategoria rzeczownika

Język ajdyniriański posiada 4 liczby - liczbę pojedynczą, podwójną, mnogą i absolutną. Dodatkowo rzeczowniki podzielone są na 3 kategorie:

 • I kategoria - istoty żywe i rozumne.
 • II kategoria - przedmioty, rośliny
 • III kategoria - pojęcia, abstrakcje, rzeczy niematerialne

Kategorie posiadają inną odmianę przez przypadki i liczby, a rzeczowniki z II i III kategorii są ponad to podzielone na podkategorie, w zależności od rdzenia występującego w końcówce słowa.

W ajdyniriańskim występują 3 rodzaje - męski, żeński i neutralny. Rzeczowniki z II i III kategorii sa zawsze rodzaju nijakiego, inaczej jednak sprawa ma się w przypadku rzeczowników I kategorii. W podstawowej formie są one zawsze neutralne, nie określają bowiem płci. Wskazują jedynie na fakt istnienia przedmiotu, a płeć jest nieznana lub nieistotna. Można jednak za pomocą innej końcówki zaznaczyć płeć istoty, zmieniając jednocześnie jej rodzaj. Końcówki różnią się od siebie w zależności od liczby i przypadku.

Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
ńarmad (orzeł) ńarmadnam (dwa orły)* ńarmadaya (orły)*
ńarmadi (samiec orła) ńarmadanę (dwa samce orła) ńarmadaysi (samce orłów)
ńarmada (samica orła) ńarmadaną (dwie samice orła) ńarmadaysa (samice orłów)
 • również gdy jest to samiec i samica
 • również gdy jest to grupa mieszana

Przedrostki

Przymiotniki

Przymiotniki charakteryzują się tym, iż wszystkie (z nielicznymi wyjątkami) zakończone są końcówką -ni. Aby utworzyć przymiotnik od rzeczownika w zazwyczaj dodaje się właśnie -ni, -ani lub samo -i. Wyjątkiem są tutaj głównie rzeczowniki oznaczające idee i abstrakcyjne pojęcia (mądrość, zwycięstwo, władza itp).
shār (światło) --> shārani (świetlisty, świetlany)
dhrāya (morze) --> dhrāyani (morski)
ezjon (wschód) --> ezjoni (wschodni)

Przymiotniki stopniuje się poprzez dodanie odpowiedniego przedrostka. Żeby utworzyć stopień wyższy dodaje się przedrostek ena- a aby najwyższy, ar-.
ćatrani - kształtne, zgrabne
enaćatrani - kształtniejsze, zgrabniejsze
arćatrani - najkształtniejsze, najzgrabniejsze

Przypadki

W ajdyniriańskim występuje 6 przypadków.

Przypadek Pytanie
I. Mianownik kto?, co? / zé?, zan?
II. Dopełniacz kogo?, czego? / zétri?, zantra?
III. Celownik komu?, czemu? / zhe?, zhin? *
IV. Biernik kogo?, co? / ize?, iza?
V. Ablatyw skąd?, od kogo?, od czego? / aḱao?, aḱās?, aḱāsh?
VI. Allatyw dokąd?, do kogo?, do czego? / ḱeto?, ḱeas?, ḱeash?
 • celownik może również spełniać rolę narzędnika i miejscownika, więc odpowiada też na dodatkowe pytania:

- z kim?, z czym? (eźe?, eźan?)
- o kim?, o czym? (aźe? aźan?)
- kim?, czym? (źe?, źan?)

Odmiana rzeczowników przez przypadki

l.pojedyńcza l.podwójna l.mnoga
I. - / -i / -a -nam / -anę / -aną -aya / -aysi / -aysa
II. -az / -azi / -aza -ame / -ami / -ama -as / -asi / -asa
III. -at / -ati / -ata -ibhyām / -bhyāmi / -ibhyāma -ibhyāś / -ibhyāśi / -ibhyāśa
IV. - / -i / -a -ibhyām / -ibhyāmi / -ibhyāma - ibhyāś / -ibhyāśi / -ibhyāśa
V. -xa / -xae / xaą -axé / -axi / -axa -esyas / -esyasi / -esyasa
VI. -tar / -tari / -tara -aet / -aeti / -aeta -aus / -ausi / -ausa

Odmiana przymiotników przez przypadki

l.pojedyńcza l.podwójna l.mnoga
I. -ni -nąrh -nęri
II. -naw -new
III. -īn -nā -né
IV. -ni -ną -nę
V. -nīs -nīvr̄ -niya
VI. -nīś -nīf -niya

Zaimki

Odmiana zaimków rzeczownych

Zaimkami rzeczownymi zastępuje się rzeczowniki. Zaimki te, podobnie jak rzeczowniki, odmieniają się przez przypadki.

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga/podwójna
1. os. 2. os. 3 os. 1. os. 2. os. 3 os.
m f n ink. pod. eks.
Mianownik xé (ja) mę (ty) źa (on) rha (ona) qa (ono) ṕef (my) ṕur (my) ṕi (my) yôk (wy) ta (oni)
Dopełniacz xis (mnie) mat (ciebie) īse (jego/go) ére (jej/niej) que (jego/go/niego) pers (nas) pr̄os (nas) pyas (nas) yana (was) ťaor (ich/nich)
Celownik xān (mnie/mi) mān (tobie/ci) īsri (jemu/mu/niemu) erhi (jej/niej) quari (jemu/mu/niemu) peŝar (nam) pwar (nam) pyar (nam) yān (wam) ťān (im/nim)
Biernik xān (mnie/mię) mān (ciebie/cię) īsri (jego/go/niego) erhi (ją/nią) quari (je/nie) peŝar (nas) pwar (nas) pyar (nas) yān (was) ťān (ich/nich)
Ablatyw axôr (ode mnie) amnę (od ciebie) źva (od niego) rhal (od niej) ḱah (od tego) ṕafar (od nas) ṕūvar (od nas) ṕiyar (od nas) yah (od was) tāsh (od nich)
Allatyw xao (do mnie) amnel (do ciebie) źve (do niego) rhas (do niej) ḱeh ( do tego) ṕarif (do nas) ṕūvas (do nas) ṕīray (do nas) yokh (do was) teosh (do nich)

Odmiana zaimków dzierżawczych

mój, twój, swój

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga/podwójna
m f n m/f n
Mianownik kshûn (mój),

mûn (twój),
dzûn (swój)

kshayi (moja),

mayi (twoja),
dzyi (swoja)

kshoan (moje),

moan (twoje),
dzoan (swoje)

kshaji (moi),

maji (twoi),
daji (swoi)

ksho (moje),

moh (twoje),
doh (swoje)

Dopełniacz kshyān (mojego),

myān (twojego),
dzyān (swojego)

kshyā (mojej),

myā (twojej),
dzyā (swojej)

kshyą (mojego),

myą (twojego),
dzyą (swojego)

kshij (moich),

mij (twoich),
dij (swoich)

kshijo (moich),

mijo (twoich),
dijo (swoich)

Celownik ekshu (mojemu/moim),

emnu (twojemu/twoim),
edzu (swojemu/swoim)

ekshiw (mojej/moją),

emniw (twojej/twoją/),
edziw (swojej/swoją)

ekshor (mojemu/moim),

emnor (twojemu/twoim),
edzor (swojemu/swoim)

ekshae (moim/moimi/moich),

emnae (twoim/twoimi/twoich),
edae (swoim/swoimi/swoich)

Biernik ekshed (mojego),

emned (twojego),
edzed (swojego)

ekshad (moją),

emnad (twoją),
edzad (swoją)

ekshod (moje),

emnod (twoje),
edzod (swoje)

ekshal (moich/moje),

emnal (twoich/twoje),
edal (swoich/swoje)

Ablatyw kshir̄tū (od mojego),

mir̄tū (od twojego),
dzir̄tū (od swego)

kshar̄tū (od mojej),

mar̄tū (od twojej),
dzar̄tū (od swojej)

kshor̄tū (od mojego),

mor̄tū (od twojego),
dzor̄tū (od swojego)

kshisirh (od moich),

misirh (od twoich),
disirh (od swoich)

Allatyw kshehi (do mojego),

mehi (do twojego),
dzehi (do swego)

kshaha (do mojej),

maha (do twojej),
dzaha (do swojej)

kshaho (do mojego),

maho (do twojego),
dzaho (do swojego)

kshaus (do moich),

maus (do twoich),
daus (do swoich)

Zaimki jego, jej, nasz, wasz, ich nie odmieniają się a ich forma pozostaje bez zmian.

 • īse (jego)
 • ére (jej)
 • pęrędi (nasz)
 • yadi (wasz)
 • ťandi (ich)

Liczebniki

Liczebnik główny Liczebnik porządkowy Liczebnik główny Liczebnik porządkowy Liczebnik główny Liczebnik porządkowy
0 sūriya sûriyas (zerowy, żaden) 10 déśat déśashe

déśasha


déśasho

20 lawśat lawśashe

lawśasha


lawśasho

1 ekhrir ekhrase

ekhrasa


ekhraso

11 ekhrirdéśat ekhrirdéśashe

ekhrirdéśasha


ekhrirdéśasho

21 ekhrirlawśat
2 lāwir lāwase

lāwasa


lāwaso

12 lāwirdéśat lāwirdéśashe

lāwirdéśasha


lāwirdéśasho

22 lāwirlawśat lāwirlawśashe

lāwirlawśasha


lāwirlawśasho

3 azhir azhûne

azhûna


azhûno

13 azhayodéśat azhayodéśashe

azhayodéśasha


azhayodéśasho

23 azhayolawśat azhayolawśashe

azhayolawśasha


azhayolawśasho

4 śniahir śniahase

śniahasa


śniahaso

14 śniahirdéśat śniahirdéśashe

śniahirdéśasha


śniahirdéśasho

24 śniahirlawśat śniahirlawśashe

śniahirlawśasha


śniahirlawśasho

5 ghavir ghavase

ghavasa


ghavaso

15 ghavirdéśat ghavirdésashe

ghavirdésasha


ghavirdésasho

30 azhośat azhośashe

azhośasha


azhośasho

6 wéshir wéane

wéana


wéano

16 wéshirdéśat wéshirdéśashe

wéshirdéśasha


wéshirdéśasho

33 azhayoazhośat azhayoazhośashe

azhayoazhośasha


azhayoazhośasho

7 swāhir swāhase

swāhasa


swāhaso

17 swāhirdéśat swāhirdéśashe

swāhirdéśasha


swāhirdéśasho

100 zéd zédase

zédasa


zédaso

8 jyotir jyotase

jyotasa


jyotaso

18 jyotirdéśat jyotirdéśashe

jyotirdéśasha


jyotirdéśasho

1000 dwiźyat dwiźyase

dwiźyasa


dwiźyaso

9 ir̄ir ir̄ŝe

ir̄ŝa


ir̄ŝo

19 ir̄irdéśat ir̄irdéśashe

ir̄irdéśasha


ir̄irdéśasho

1000000 chądi chądase

chądasa


chądaso

Jak łatwo się domyślić, liczebniki porządkowe zakończone na -e, -a i -o, odpowiadają kolejno za rodzaj męski, żeński i nijaki.

Tryby

Ajdyniriański posiada 4 tryby: orzekający, rozkazujący, przypuszczający, życzący. Dodatkowo, w ayńadhańskim i staro-ajdyniriańskim istniał piąty tryb - nieświadka, lecz zanikł on na przestrzeni wieków.

Tryb orzekający

Tryb orzekający wyraża obiektywny, neutralny stosunek mówiącego do wypowiadanej treści. Składa się na niego zwykła odmiana przez osoby. Podstawowy tryb.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie lub prośbę. Tworzy się go identycznie dla wszystkich osób, poprzez usunięcie z bezokolicznika końcówki -e i zamienienie jej na -o.

Osoba Końcówka Przykład
Wszystkie osoby -o


mifne - mifno (jeść ---> jedź!)dhāyarte - dhāyarto (podbijać --> podbijaj!)rahete - raheto (żyć --> żyj!)

W przypadku zdania rozkazującego przed czasownikiem zazwyczaj wstawia się jeszcze osobę, która jest z reguły pomijana w zdaniach twierdzących, chociaż nie jest to konieczne. Gdy osoba jest obecna można to przetłumaczyć jako konkretny rozkaz do konkretnej osoby, gdy jej natomiast nie ma jest to raczej rozkaz ogólny.


Mę mifno! Mę dhāyarto! Mę raheto! - Jedź! Podbijaj! Żyj!
Mifno! Dhāyarto! Raheto! - Jeść! Podbijać! Żyć!

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający wyraża niepewność, warunkowość lub wyrażone pośrednio życzenie. Tworzy się go, poprzez dodanie do bezokolicznika odpowiedniej końcówki.

Osoba Końcówka Przykład
-arin

mifnearin (jadłbym)


dhāyartearin (podbijałbym)


rahetearin (żyłbym)

-étin

mifnétin (jadłbyś)


dhāyartétin (podbijałbyś)


rahetétin (żyłbyś)

źa/rha/qa -tyan

mifntyan (jadłby/jadłaby/jadłoby)


dhāyartyan (podbijałby/podbijałaby/podbijałoby)*


rahetyan (żyłby/żyłaby/żyłoby)*

ṕef/ṕur/ṕi -zhin

mifnezhin (jedlibyśmy)


dhāyartezhin (podbijalibyśmy)


rahetezhin (żylibyśmy)

yôk -elin

mifnelin (jedlibyście)


dhāyartelin (podbijalibyście)


rahetelin (żylibyście)

ta -vin

mifnevin (jedliby)


dhāyartevin (podbijaliby)


rahetevin (żyliby)

obwiatyw -ŝin

mifneŝin


dhāyarteŝin


raheteŝin

 • tutaj, tak samo jak w normalnej odmianie, gdy w czasowniku regularnym przed końcowym e stoi t, ť, d lub dh, nie dubluje się tego dodając kolejne t tylko od razu dodaje -yan.

Tryb życzący

Tryb życzący wyraża życzenie, nadzieję lub możliwość. Tutaj również dochodzi odpowiednia odmiana. Ten tryb odpowiada mniej więcej polskiej konstrukcji "oby coś".

Osoba Końcówka Przykład
-arya

mifnearya (obym jadł)


dhāyartearya (obym podbijał)


rahetearya (obym żył)

-étrya

mifnétrya (obyś jadł)


dhāyartétrya (obyś podbijał)


rahetétrya (obyś żył)

źa -arti

mifnarti (oby jadł)


dhāyartarti (oby podbijał)


rahetarti (oby żył)

rha -arta

mifnarta (oby jadła)


dhāyartarta (oby podbijała)


rahetarta (oby żyła)

qa -arto

mifnarto (oby jadło)


dhāyartarto (oby podbijało)


rahetarto (oby żyło)

ṕef -zef

mifnezef (obyśmy jedli)


dhāyartezef (obyśmy podbijali)


rahetezef (obyśmy żyli)

ṕur -zūr

mifnezūr (obyśmy jedli)


dhāyartezūr (obyśmy podbijali)


rahetezūr (obyśmy żyli)

ṕi -zish

mifnezish (obyśmy jedli)


dhāyartezish (obyśmy podbijali)


rahetezish (obyśmy żyli)

yôk -elon

mifnelon (obyście jedli)


dhāyartelon (obyście podbijali)


rahetelon (obyście żyli)

ta -rava

mifnerava (oby jedli)


dhāyarterava (oby podbijali)


raheterava (oby żyli)

obwiatyw -ŝap

mifneŝap


dhāyarteŝap


raheteŝap

Czasy

Istnieją 3 czasy - teraźniejszy, przeszły i przyszły. Zarówno czas przeszły jak i przyszły tworzy się podobnie, w regularnym bezokoliczniku w miejsce -e należy dodać najpierw zrostek odpowiadający za czas, a następnie taki odpowiadający za odmianę przez osoby.

Czas teraźniejszy

Tworzony przez zwykłą odmianę czasownika przez osoby.

Czas przeszły

W czasie przeszłym zrostek wskazujący czas to -ôsh-. Wyjątkiem jest tu obwiatyw, gdzie zamiast -ôsh- pojawia się jedynie końcówka -ôssi.

Osoba Końcówka Przykład
-war

mifnôshwar - jadłem


qatôshwar - lubiłem*

-aot

mifnôshaot - jadłeś


qatôshaot - lubiłeś

źa -ti

mifnôshti - jadł


qatôshti - lubił

rha -ta

mifnôshta - jadła


qatôshta - lubiła

qa -to

mifnôshto - jadło


qatôshto - lubiło

ṕef -aeź

mifnôshaeź - jedliśmy


qatôshaeź - lubiliśmy

ṕur -aezh

mifnôshaezh - jedliśmy


qatôshaezh - lubiliśmy

ṕi -aeźi

mifnôshaeźi - jedliśmy


qatôshaeźi - lubiliśmy

yôk

mifnôshé - jedliście


qatôshé - lubiliście

ta -ir̄ą

mifnôshir̄ą - jedli


qatôshir̄ą - lubili

obwiatyw -ôssi

mifnôssi


qatôssi

 • jeśli w bezokoliczniku przed -e stoi ť, ḱ, lub ṕ to po dodaniu -ôsh- tracą one swoją ejektywność (np w qaťe - lubić)

Czas przyszły

W czasie przyszłym zrostek to -āśt-. Podobnie jak w czasie przeszłym, obwiatyw poprzez dodanie samej końcówki -āŝef.

Osoba Końcówka Przykład
-ir

mifnāśtir - będę jadł


qatāśtir - będę lubił

-aodh

mifnāśtaodh - będziesz jadł


qatāśtaodh - będziesz lubił

źa -'i*

mifnāśťi - będzie jadł


qatāśťi - będzie lubił

rha -'a*

mifnāśťa - będzie jadła


qatāśťa - będzie lubiła

qa -'o*

mifnāśťo - będzie jadło


qatāśťo - będzie lubiło

ṕef -eos

mifnāśteos - będziemy jedli


qatāśteos - będziemy lubili

ṕur -eosh

mifnāśteosh - będziemy jedli


qatāśteosh - będziemy lubili

ṕi -eosi

mifnāśteosi - będziemy jedli


qatāśteosi - będziemy lubili

yôk

mifnāśté - będziecie jedli


qatāśté - będziecie lubili

ta -eą

mifnāśt - będą jedli


qatāśt - będą lubili

obwiatyw -āŝef

mifnāŝef


qatāŝef

 • w 3 os. liczby pojedyńczej natomiast t dostaje ejektywność

Słownictwo