Język akamorycki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język akamorycki - oficjalny język Giaduru, używany też jako język codziennego kontaktu przez Akamorytów. Język charakteryzuje się zubożałą deklinacją w stosunku do innych języków grupy, a także obecnością lenicji i mutacji.

Zmiany językowe

Zmiany fonetyczne

 • labializacja k, g przed /o/, /u/, /w/
 • wypadnięcie wygłosowego i, e, u + wzdłużenie zastępcze
 • wypadnięcie nieakcentowanego e, u +wzdłużenie zastępcze
 • h (przed samogłoską) > f
 • h > 0
 • y(:) > i(:)
 • p, t, k, b, d, g, s, z, š, ž, w, r, l, j > f, s, x, v, z, ɣ, h, h, k, g, b, vr, vl, vj m_(V)
 • o(:), e(:) > ɨ(:) _{w, l, r, h}
 • >
 • >
 • >
 • kw, gw > p b
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >


Zmiany gramatyczne

 • Uproszczenie deklinacji (tylko mianownik i dopełniacz)
 • Utworzenie przyimków, lub zmiana poimków na przyimki

Dźwięki

Samogłoski

 • iː ɨ ɨː uː (í y ý ú)
 • ɪ ʊ (i u)
 • eː oː (é ó)
 • ɛ ɔ (e o)
 • a aː (a á)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • mʲ nʲ (mj nj)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • pʲ bʲ tsʲ dzʲ c ɟ (pj bj tj dj kj gj)
 • f v s z (f v s z)
 • fʲ vʲ ɕ ʑ (fj vj sj zj)
 • r l (r l)
 • rʲ lʲ j (rj lj j)