Język albioński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język albioński
Eackti albynsa
[ˈjaχtiː ˈalbiːnsa]
Sposoby zapisu: Łacińskie, śmieszne celtyckie?
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. celtyckie
 • j. q-celtyckie
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język albioński - język używany w Adnacie.

Pokrewieństwo językowe

Język albioński jest językiem celtyckim, który powstał w wyniku powolnej ewolucji z tego języka. Ze względu na zachowanie praceltyckiego *kʷ, np. qefra (qeffra) "cztery", j. albioński przynależy do parafiletycznej grupy języków q-celtyckich. Wiele innowacji fonetycznych, a także fleksyjnych, j. albioński dzieli z językami brytońskimi; jednak nie dzieli wielu wczesnych i znaczących innowacji wspólnych dla wszystkich języków brytońskich, przez co postuluje się jedynie swojego rodzaju ligę językową dla tych języków.

Zmiany językowe

Procesy fonetyczne

 • VbV, VdV, VgV > VvV, VðV, VɣV
 • ɣ > j
 • VkV, VtV > VgV, VdV
 • bb, dd, gg > b, d, g
 • ɸ-, -ɸ- > 0
 • ll > l
 • VmV > VvV
 • VmbV > VmmV
 • VCmV > VmV
 • nd > nn
 • -pp- > -f-
 • kk, tt > x, θ
 • w- > ɣw- > gw-
 • -j > -ð
 • sr- > fr-
 • str- > θr
 • -sr-, -str- > ðr, θr
 • r- > r̥
 • rG > rG
 • rC > r̥C
 • s- > h-
 • sl-, sm-, sn- > l-, m-, n-
 • sɸ > f
 • -m > -n
 • wC > hC
 • ds, dz > ðð
 • θ, ð > h, dz
 • st > ts
 • ū > ī
 • ā > ō
 • au, ou, oi > ʉ̄
 • ei > ē
 • ai > ē̥
 • ē̥ > ā
 • przeniesienie akcentu na pierwszą długą samogłoskę, lub pierwszą sylabę zamkniętą, lub na pierwszą sylabę;
 • _i, {w, kʷ, gʷ) > ʉ
 • i_ {w} > ʉ
 • _ī, {w, kʷ, gʷ) > ʉ̄
 • ī_ {w} > ʉ̄
 • u_ {w} > ʉ
 • _o, {w, kʷ, gʷ) > u
 • o_ {w} > u
 • _ō, {w, kʷ, gʷ, f, v, b) > ū
 • ō_ {w} > ū

Zmiany morfologiczne

 • wygłosowe -ā dla ā-tematów uległo skróceniu;
 • przyjęcie przez celownik liczby podwójnej i mnogiej formy narzędnika;
 • zanik ablatywu i narzędnika;
 • wypadnięcie końcówki -os o-tematów.

Dźwięki

Samogłoski

Samogłoski języka albiońskiego
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte i ī ʉ ʉ̄ u ū
Średnie e ē o ō
Otwarte a ā

Spółgłoski

Spółgłoski języka albiońskiego
Dwu-
wargowe
Dziąsłowe Tylno-
językowa.
Języczkowe Krtaniowe
Nielab. Labial.
Nosowe m n
Zwarte Bezdźwięczne t k
Dźwięczne b d g
Zwarto-
szczelinowe
Bezdźwięczne ts͡
Dźwięczne d͡z
Szczelinowe Bezdźwięczne f s χ h
Dźwięczne v
Boczne l
Drżące Bezdźwięczne
Dźwięczne r
Półotwarte w
 • ¹ spółgłoska /j/ pomiędzy samogłoskami i w nagłosie wyrazu często przyjmuje postać /ʝ/, a po spółgłoskach, w zależności od dźwięczności /ç/ lub /ʝ/.

Akcent

W języku albiońskim akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Możliwe jest też, by akcent padał na pierwszą ciężką sylabę (to jest z długą samogłoską, lub sylabę zamkniętą), o ile nie jest to sylaba wygłosowa.

Zapis

Pismo albiońskie

Pismo albiońskie jest pismem alfabetycznym. Składa się z 24 znaków, z czego każdy znak występuje w formie wielkiej i małej.

Alfabet Albioński
A
Agom.PNG
B
Bgom.PNG
C
Cgom.PNG
D
Dgom.PNG
R
Egom.PNG
F
Fgom.PNG
G
Ggom.PNG
H
Hgom.PNG
I
Igom.PNG
K
Kgom.PNG
L
Lgom.PNG
M
Mgom.PNG
a
Ami.PNG
b
Bmi.PNG
c
Cmi.PNG
d
Dmi.PNG
e
Emi.PNG
f
Fmi.PNG
g
Gmi.PNG
h
Hmi.PNG
i
Imi.PNG
k
Kmi.PNG
l
Lmi.PNG
m
Mmi.PNG
N
Ngom.PNG
O
Ogom.PNG
P
Pgom.PNG
Q
Qgom.PNG
R
Rgom.PNG
S
Sgom.PNG
T
Tgom.PNG
U
Ugom.PNG
V
Vgom.PNG
W
Wgom.PNG
Y
Ygom.PNG
Z
Zgom.PNG
n
Nmi.PNG
o
Omi.PNG
p
Pmi.PNG
q
Qmi.PNG
r
Rmi.PNG
s
Smi.PNG
t
Tmi.PNG
u
Umi.PNG
v
Vmi.PNG
w
Wmi.PNG
y
Ymi.PNG
z
Zmi.PNG

Znaku "v" czasami używa się zamiast "f" na zachodzie.

Zapis łaciński

Ważną cechę pisma albiońskiego jest nierozróżnianie długich i krótkich samogłosek poza sylabą akcentowaną za pomocą znaków dla samogłosek. Zamiast tego stosuje się formę podwojoną spółgłoski po samogłosce długiej; w wygłosie słowa samogłoski krótkie i długie nie rozróżniają się w ogóle (choć czasami, jeżeli następujący wyraz zaczyna się od spółgłoski, to może zostać ona zapisana w formie podwójnej). Jeżeli po długiej samogłosce występuje zbitka NC, to długość samogłoski zaznacza się na obstruencie.

Spółgłoski
Dźwięk Zapis
Forma
pojedyncza
Forma
podwójna
b b bb
t t th
d d dd
k c ck
g g gg
q qq
gw ggw
f ff fh
fC
ffG
v f fb
fbC
fG
s s ss
χ ch cch
ckC
h h hh
ts z zt
-st-
dz z ddh
dhC
dhG
m mm mh
n nn nh
l l ll
r r rr
rh rrh
rCh
j i ggh
-gg
VggV
dla CjV
różne
kombinacje
VgC
VgG
w w ww
Samogłoski
Dźwięk Akcentowana Nieakcentowana
V (C)jV V CjV
i i i i i i
ī y y
u u u eu u yu
ū uw euw
e e e ee e ye
ē ei iey
o o o eo o yo
ō ow eou
a a a ay a ya
ā ea eay
ʉ ʉ w ew w yw
ʉ̄ w ew

Gramatyka

Zaimek

I osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. my nys
Gen. mon anffron
Dat. mw ame
Acc. me nys
Loc. mw ame
I osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nīs
Gen. mon anfron
Dat. mʉ̄ amē
Acc. me nīs
Loc. mʉ̄ amē
II osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. ty hwws
Gen. ton hweffron
Dat. tw ume
Acc. te hwws
Loc. tw ume
II osoba
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hwʉ̄s
Gen. ton hwefron
Dat. tʉ̄ umē
Acc. te hwʉ̄s
Loc. tʉ̄ umē

Rzeczownik

O-tematowa

Deklinacja o-tematowa męska
gwwr "człowiek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. gwwr gwwrw gwwro
Gen. gwwri gwwriss gwwron
Dat. gwwri gwwrofin gwwrofis
Acc. gwwron gwwrw gwwriss
Loc. gwwre gwwrw gwwrofis
Voc. gwwre gwwrw gwwriss
Deklinacja o-tematowa męska
gwʉr "człowiek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. gwʉr gwʉrʉ̄ gwʉrō
Gen. gwʉrī gwʉrīs gwʉron
Dat. gwʉrī gwʉrovin gwʉrovis
Acc. gwʉron gwʉrʉ̄ gwʉrīs
Loc. gwʉrē gwʉrʉ̄ gwʉrovis
Voc. gwʉre gwʉrʉ̄ gwʉrīs
Deklinacja o-tematowa nijaka
dynon "miasto"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. dynon dynw dyno
Gen. dyni dyniss dynon
Dat. dyni dynofin dynofis
Acc. dynon dynw dyno
Loc. dyne dynw dynofis
Voc. dynon dynw dyno
Deklinacja o-tematowa męska
dīnon "miasto"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. dīnon dīnʉ̄ dīnō
Gen. dīnī dīnīs dīnon
Dat. dīnī dīnovin dīnovis
Acc. dīnon dīnʉ̄ dīnō
Loc. dīnē dīnʉ̄ dīnovis
Voc. dīnon dīnʉ̄ dīnō

Ā-tematowa

Deklinacja a-tematowa żeńska
lowfa "ręka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. lowfa lowfa lowfas
Gen. lowfyas lowfawh lowfon
Dat. lowfa lowfafin lowfafis
Acc. lowfin lowfa lowfas
Loc. lowfi lowfafin lowfafis
Voc. lowfe lowfa lowfas
Deklinacja a-tematowa żeńska
lōva "ręka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. lōva lōvā lōvas
Gen. lōvjas lōvawh lōvon
Dat. lōvā lōvavin lōvavis
Acc. lōvin lōvā lōvas
Loc. lōvī lōvavin lōvavis
Voc. lōve lōvā lōvas
Deklinacja a-tematowa męska
nefas "niespodzianka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nefas nefa nefas
Gen. nefyas nefawh nefon
Dat. nefa nefafin nefafis
Acc. nefin nefa nefas
Loc. nefi nefafin nefafis
Voc. nefe nefa nefas
Deklinacja a-tematowa męska
nevas "niespodzianka"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. nevas nevā nevas
Gen. nevjas nevawh nevon
Dat. nevā nevavin nevavis
Acc. nevin nevā nevas
Loc. nevī nevavin nevavis
Voc. neve nevā nevas
Deklinacja ya-tematowa żeńska
anafi "wina"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. anafi anafa anafas
Gen. anafyas anafyawh anafyon
Dat. anafya anafyafin anafyafis
Acc. anafīn anafya anafyas
Loc. anafi anafyafin anafyafis
Voc. anafye anafya anafyas
Deklinacja ya-tematowa żeńska
anavī "wina"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. anavī anav anavjas
Gen. anavjas anavjawh anavjon
Dat. anav anavjavin anavjavis
Acc. anavīn anav anavjas
Loc. anavī anavjavin anavjavis
Voc. anavje anav anavjas

I-tematowa

Deklinacja i-tematowa żeńska
hylis "oko"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hylis hyli hyliss
Gen. hyless hylwwh hylyon
Dat. hyle hylifin hylifis
Acc. hylin hyli hyliss
Loc. hyli hylifin hylifis
Voc. hyli hyli hyliss
Deklinacja i-tematowa żeńska
hīlis "oko"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. hīlis hīlī hīlīs
Gen. hīlēs hīlʉwh hīljon
Dat. hīlē hīlivin hīlivis
Acc. hīlin hīlī hīlīs
Loc. hīlī hīlivin hīlivis
Voc. hīli hīlī hīlīs
Deklinacja i-tematowa nijaka
clwni "bagno"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. clwni clwni clwnyo
Gen. clwness clwnwwh clwnyon
Dat. clwne clwnifin clwnifis
Acc. clwni clwni clwnyo
Loc. clwni clwnifin clwnifis
Voc. clwni clwni clwnyo
Deklinacja i-tematowa nijaka
klʉ̄ni "bagno"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n
Gen. klʉ̄nēs klʉ̄nʉwh klʉ̄njon
Dat. klʉ̄nē klʉ̄nivin klʉ̄nivis
Acc. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n
Loc. klʉ̄nī klʉ̄nivin klʉ̄nivis
Voc. klʉ̄ni klʉ̄nī klʉ̄n

U-tematowe

Deklinacja u-tematowa męska
bidus "życie"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. bidus bidw biduwes
Gen. bidws biduww biduwon
Dat. bidw bidufin bidufis
Acc. bidun bidw bidiss
Loc. bidi bidufin bidufis
Voc. bidu bidw biduwes
Deklinacja u-tematowa męska
bidus "życie"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. bidus bidʉ̄ biduwes
Gen. bidʉ̄s biduwʉ̄ biduwon
Dat. bidʉ̄ biduvin biduvis
Acc. bidun bidʉ̄ bidīs
Loc. bidī biduvin biduvis
Voc. bidu bidʉ̄ biduwes
Deklinacja u-tematowa nijaka
idu "kawałek, część"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. idu idw idwu
Gen. idwss iduww iduwon
Dat. idw idufin idufis
Acc. idu idw idwu
Loc. idi idufin idufis
Voc. idu idw idwu
Deklinacja u-tematowa nijaka
idu "część, kawałek"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. idu idʉ̄ idwu
Gen. idʉ̄s iduwʉ̄ iduwon
Dat. idʉ̄ iduvin iduvis
Acc. idu idʉ̄ idwu
Loc. idī iduvin iduvis
Voc. idu idʉ̄ idwu

Spółgłoskowa

Deklinacja spółgłoskowa
tegg "dom"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. tegg teggese teggeses
Gen. teggesos teggesw teggeson
Dat. teggese teggesofin teggesofis
Acc. teggesan teggese teggesoss
Loc. teggesi teggesofin teggesofis
Voc. tegg teggese teggeses
Deklinacja spółgłoskowa
tej "dom"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. tej tejese tejeses
Gen. tejesos tejesʉ̄ tejeson
Dat. tejesē tejesovin tejesovis
Acc. tejesan tejese tejesōs
Loc. tejesi tejesovin tejesovis
Voc. tej tejese tejeses
Podtypy deklinacji spółgłoskowej
Przypadek król druid,
czarodziej
róg
(bitewny)
przyjaciel dom rzeka imię kamień ojciec matka
Nom. rhycks drwwwz carnucks caranz tegg afi aman agam adi mowdi
Acc. rhyggan drwwwzan carnugan carantan teggesan afonan amananan agamaman ahrhan mowhrhan
Podtypy deklinacji spółgłoskowej
Przypadek król druid,
czarodziej
róg
(bitewny)
przyjaciel dom rzeka imię kamień ojciec matka
Nom. r̥īxs drʉwʉts karnuxs karants tej avī aman agam adī mōdī
Acc. r̥ījan drʉwʉdzan karnugan karantan tejesan avonan amananan agamaman ahan mōhan

Przymiotnik

O-tematowa

ʉlqs "zły"
Cas. Sg. Du. Pl.
m n f m n f m n f
Nom. ʉlqs ʉlqon ʉlqa ʉlqʉ̄ ʉlqā ʉlqō ʉlqas
Gen. ʉlqī ʉlqjas ʉlqīs ʉlqawh ʉlqon
Dat. ʉlqī ʉlqā ʉlqovin ʉlqavin ʉlqovis ʉlqavis
Acc. ʉlqon ʉlqin ʉlqʉ̄ ʉlqā ʉlqīs ʉlqas
Loc. ʉlqē ʉlqī ʉlqʉ̄ ʉlqavin ʉlqovis ʉlqavis
Voc. ʉlqe ʉlqon ʉlqe ʉlqʉ̄ ʉlqā ʉlqīs ʉlqas

Czasownik

W j. albiońskim istnieją trzy główne klasy czasowników:

 • e-tematyczne:
  • e/o-tematyczne, np. bered/bered "nieść"
  • a-tematyczne, np. binad/binad "gryźć"
 • V-tematyczne:
  • ō-tematyczne, np. gnōd/gnowdd "wiedzieć"
  • ī-tematyczne, np. tuvīd/tuvidd "tworzyć"
  • ʉ̄-tematyczne, np. lʉnkʷʉ̄d/lwnqwdd "zostawić", "zostawiać"
 • r-tamatyczne, np. ōjedord/owggedord "bać się"

Bezokolicznik

Albioński bezokolicznik kończy się zawsze spółgłoską -d dla czasowników z krótkimi samogłoskami tematycznymi, lub wersją długą -dd dla czasowników z długimi samogłoskami tematycznymi (nawet, jeżeli z przyczyn ortograficznych wystarczyłoby zwykłe użycie jednej spółgłoski, np. gnowdd, zamiast spodziewanego gnowd).

Forma rzeczowna

W j. albiońskim można utworzyć rzeczownik tak od czasownika w stronie czynnej, jak i biernej.

Forma czynna

Rzeczownik odczasowny tworzy się w j. albiońskim za pomocą sufiksu -wun/-wun dodawanego do tematu czasownika:

 • dla tematycznych
  • e/o-tematyczne, np. beruwun/beruwun "noszenie"
  • a-tematyczne, np. binawun/binawun "gryzienie"
 • dla V-tematycznych:
  • ō-tematyczne, np. gnūwun/gnuwwun "wiedza"
  • ī-tematyczne, np. tuvʉ̄wun/tuvwwun "tworzenie"
  • ʉ̄-tematyczne, np. lʉnkʷʉ̄wun/lwnqwwwun "zostawianie"
 • dla r-tamatycznych, np. ōjedurwun/owggedurwun "banie się", "strach"

Forma bierna

Imiesłów

W j. albiońskim występują imiesłowy czynne i bierne różnych czasów.

Imiesłów czynny czasu teraźniejszego

Imiesłów czynny cz. t. tworzony jest od formy trzeciej osoby liczby mnogiej czasownika w czasie teraźniejszym.

bered
"nieść"
3. sg berond
im. nom. m sg. beronz
im. gen. m sg. berondi
bered
"nieść"
3. sg berond
im. nom. m sg. berondz
im. gen. m sg. berondī

Imiesłów czynny czasu przeszłego

Imiesłów bierny czasu teraźniejszego

Imiesłów bierny cz. t. tworzony jest od formy trzeciej osoby liczby mnogiej czasownika w czasie teraźniejszym za pomocą sufiksu -m-.

bered
"nieść"
3. sg berond
im. nom. m sg. beroms
im. gen. m sg. beromi
bered
"nieść"
3. sg berond
im. nom. m sg. beroms
im. gen. m sg. beromī

Imiesłów bierny czasu przeszłego niedokonanego

Imiesłów bierny czasu przeszłego dokonanego

Imiesłów bierny czasu przeszłego dokonanego tworzy się za pomocą sufiksu -d-.

bered
"nieść"
im. nom. m sg. beroz
im. gen. m sg. berodi
bered
"nieść"
im. nom. m sg. berots
im. gen. m sg. berodī

Tryb oznajmujący

Czasowniki w czasie teraźniejszym odmieniają się tak przez osoby, liczby, strony i czasy.

Strona czynna

W stronie czynnej występują cztery formy czasowe:

 • czas teraźniejszy;
 • czas przyszły;
 • czas przeszły dokonany;
 • czas przeszły niedokonany.

Formy strony czynnej tworzone są za pomocą fleksji.

Czas teraźniejszy
bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. bery beroniss
2. beres berede
3. beret berond
binad
"gryźć"
Prs. Sg Pl
1. binaff binaniss
2. binas binade
3. binat binand
gnowdd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnowff gnowniss
2. gnows gnowde
3. gnowt gnownd
tuvidd
"tworzyć"
Prs. Sg Pl
1. tuvifh tuvinhiss
2. tuviss tuvidde
3. tuvith tuvindd
lwnqwdd
"zostawić"
Prs. Sg Pl
1. lwnqwfh lwnqwnhiss
2. lwnqwss lwnqwdde
3. lwnqwth lwnqwndd
owggedord
"bać się"
Prs. Sg Pl
1. owggirr owggedomniss
2. owggedars owggedarde
3. owggedart owggedarond
bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. berī beronīs
2. beres berede
3. beret berond
binad
"gryźć"
Prs. Sg Pl
1. binaf binanīs
2. binas binade
3. binat binand
gnōd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnōf gnōnīs
2. gnōs gnōde
3. gnōt gnōnd
tuvīd
"tworzyć"
Prs. Sg Pl
1. tuvīf tuvīnīs
2. tuvīs tuvīde
3. tuvīt tuvīnd
lʉnkʷʉ̄d
"zostawić"
Prs. Sg Pl
1. lʉnkʷʉ̄f lʉnkʷʉ̄nīs
2. lʉnkʷʉ̄s lʉnkʷʉ̄de
3. lʉnkʷʉ̄t lʉnkʷʉ̄nd
ōjedord
"bać się"
Prs. Sg Pl
1. ōjīr ōjedomnīs
2. ōjedars ōjedarde
3. ōjedart ōjedarond
Czas przyszły

Czas przyszły, inaczej niż inne formy czasowe, charakteryzuje się reduplikacją rdzeni czasowników. Początkowo miało to miejsce tylko przy czasownikach e- i a-tematycznych, ale rozprzestrzeniło się to tez na inne typy czasowników (przy czym nie dochodzi jednak do redukcji głównej sylaby, a po prostu powtórzenie sylaby lub jej części w formie krótkiej). Jeżeli czasownik rozpoczyna się samogłoski, to dochodzi do wypełnienia rozziewu za pomocą spółgłoski /h/, np. elōd "zyskać", ale heh(e)lōt "zyska".

bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. bibrjōn bibrjōnīs
2. bibrjōs bibrjōde
3. bibrjōt bibrjōnd
gnōd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnagnōn gnagnōnīs
2. gnagnōs gnagnōde
3. gnagnōt gnagnōnd
Czas przeszły dokonany

Czas przeszły dokonany opisuje zdarzenia przeszłe, które mają zakończony charakter, lub w wyniku których doszło do zmiany stanu.

bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. bertsī bertsonīs
2. bertses bertsede
3. bertst bertsond
gnōd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnōtsī gnōtsonīs
2. gnōtses gnōtsede
3. gnōtst gnōtsond

Końcówka trzeciej osoby liczby pojedynczej -tst realizowana jest zawsze jako /ts͡/.

Czas przeszły niedokonany

Czas przeszły niedokonany (też imperfekt) opisuje zdarzenia przeszłe, które trwały pewien czas, lub są tłem innego zdarzenia.

bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. berem beremets
2. beredes bereswets
3. bere berendets
gnōd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnōm gnōmets
2. gnōdes gnōswets
3. gnō gnōndets

Tryb łączący

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący

bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. berifh! berinniss!
2. bery! beridde!
3. beritt! berindd!
gnowdd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnowff! gnowniss!
2. gnow! gnowde!
3. gnowt! gnownd!
bered
"nieść"
Prs. Sg Pl
1. berīf! berīnīs!
2. berī! berīde!
3. berīt! berīnd!
gnōd
"wiedzieć"
Prs. Sg Pl
1. gnōf! gnōnīs!
2. gnō! gnōde!
3. gnōt! gnōnd!

Przykładowy tekst

Voveso in mori

Albioński
Gwuwesy mori


Gwuwesy mori mewon gwannon
Gweazonddo gwwnto cammand mewon gwernhon
Qe con qugwon hwefon
Sdubnend mewin monin.

Eitaff ton, mewe glenne!
Eitaff ton, twsa tunna!
Gwuwesy mori mewon gwannon

Galijski
Voveso in mori


Voveso in mori mon vandas
Veidos ventos cambon mon verno
Et con papon lomnen
Luxtodos imon siraxta

Suouelo, imon oro
Suouelo, tauson tunda
Voveso in mori mon vandas

Polski
Tonę w morzu mych łez


Tonę w morzu mych łez.
Wyjące wiatry szarpią mój maszt
I z każdym ruchem.
Pogłębiają moje tęsknoty

Witaj, mój brzegu.
Witaj, cicha falo.
Tonę w morzu mych łez

Albioński
(zapis albioński)
Ggom.PNGWmi.PNGUmi.PNGWmi.PNGEmi.PNGSmi.PNGYmi.PNG Mmi.PNGOmi.PNGRmi.PNGImi.PNG


Ggom.PNGWmi.PNGUmi.PNGWmi.PNGEmi.PNGSmi.PNGYmi.PNG Mmi.PNGOmi.PNGRmi.PNGImi.PNG Mmi.PNGEmi.PNGWmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG Gmi.PNGWmi.PNGAmi.PNGNmi.PNGNmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG
Ggom.PNGWmi.PNGEmi.PNGAmi.PNGZmi.PNGOmi.PNGNmi.PNGDmi.PNGDmi.PNGOmi.PNG Gmi.PNGWmi.PNGWmi.PNGNmi.PNGTmi.PNGOmi.PNG Cmi.PNGAmi.PNGMmi.PNGMmi.PNGAmi.PNGNmi.PNGDmi.PNG Mmi.PNGEmi.PNGWmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG Gmi.PNGWmi.PNGEmi.PNGRmi.PNGNmi.PNGHmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG
Qgom.PNGEmi.PNG Cmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG Qmi.PNGUmi.PNGGmi.PNGWmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG Hmi.PNGWmi.PNGEmi.PNGFmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG
Sgom.PNGDmi.PNGUmi.PNGBmi.PNGNmi.PNGEmi.PNGNmi.PNGDmi.PNG Mmi.PNGEmi.PNGWmi.PNGImi.PNGNmi.PNG Mmi.PNGOmi.PNGNmi.PNGImi.PNGNmi.PNG.

Egom.PNGImi.PNGTmi.PNGAmi.PNGFmi.PNGFmi.PNG Tmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG, Mmi.PNGEmi.PNGWmi.PNGEmi.PNG Gmi.PNGLmi.PNGEmi.PNGNmi.PNGNmi.PNGEmi.PNG!
Egom.PNGImi.PNGTmi.PNGAmi.PNGFmi.PNGFmi.PNG Tmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG, Tmi.PNGWmi.PNGSmi.PNGAmi.PNG Tmi.PNGUmi.PNGNmi.PNGNmi.PNGAmi.PNG!
Ggom.PNGWmi.PNGUmi.PNGWmi.PNGEmi.PNGSmi.PNGYmi.PNG Mmi.PNGOmi.PNGRmi.PNGImi.PNG Mmi.PNGEmi.PNGWmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG Gmi.PNGWmi.PNGAmi.PNGNmi.PNGNmi.PNGOmi.PNGNmi.PNG

Pójdę między...

Albioński
Hihdyonn enrhe...

Crynzond blowdas wch Tuwi gwuli
Ceanye Amrante ech Leifesi
Gwwnn agamamon enrhe afonofis
Gwestiztond nugwwgas scowlas

Hihdyonn enrhe alisafis
Hihdyonn enrhe crwwafis

Amya lockscet gwuwl anne
Qei seggedes tafawuwunon
Zowff gwerboz

Hihdyonn enrhe darufis
Hihdyonn enrhe haligofis

Helzy gwelon
Hihlyonn qe nescon
Bidu gwaniddon olwe
Na dowdlyoth me o Tw

Polski
Pójdę między...

Zwiędły kwiaty na Twym grobie
Piękna Stokrotko z Gór
Biel kamieni pośród rzek
Pochłonęły nocne cienie

Pójdę między olchy
Pójdę między wrzosy

Choć pada światło tam
Gdzie siałaś spojrzenie
Stoję oślepiony

Pójdę między dęby
Pójdę między wierzby

Odjąłem wzrok
Odejmę i życie
Świat skruszony w pył
Nie oddzieli mnie od Ciebie

Kwiat Ettariel

Albioński
Blowda Ettaryelyas


Gwenodd Te, hinn etsit bidws mewi ardis
Gwiche Ettaryele!
Gaded mochy damy gweizwwunon mwnin
Qe hwdin blowdin
Gweness deicktun tuwi qe mennu
Drucktufis gwlicktess samaly con gwannin argantoms.

Polski
Kwiat Ettariel


Miłować ciebie, to jest życia mego cel
Nadobna Ettariel
Zachować tedy pozwól wspomnień skarb
I czarodziejski kwiat
Miłości zakład twej i znak
Kroplami rosy niby łzami posrebrzony.