Język alduryncki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język alduryncki
Aldurinsk Sprāg
Utworzenie: Adrinnix w 2020
Ilość mówiących ?
Sposoby zapisu: łaciński (alduryncki)
Typologia: szyk SVO, V2
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  • języki germańskie
    • język alduryncki
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: Rada Języka Aldurynckiego (Aldurinsk Sprāg Rad)
Lista conlangów


Alduryncki to język sztuczny należący do rodziny języków germańskich, jego bezpośrednim przodkiem jest język pragermański.

Gramatyka

Alfabet

Alfabet alduryncki składa się z 35 (25) liter Aa, Āā, Ææ, Bb, Cc, Dd, Ee, Ēē, Ff, Gg, Hh, Ii, Īī, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Ōō,Øø, Pp, Rr, Sſs, Tt, Þþ, Uu, Ūū , Vv, Ww, Xx, Zz, Ʒʒ

  • „Cc” stosuje się w nazwach własnych i obych
  • W języku potocznym/codziennym nie stosuje się liter Āā, Ææ, Ēē, Īī, Ōō, ſ, Ūū, Ʒʒ oraz stosuje się wymianę æ-ae; þ-th; rzadziej ø-y (Øræ = Yrae [ucho]; Erþō = Ertho [Ziemia])

Rzeczownik

Rzeczownik alduryncki odmienia się przez: cztery przypadki (Fallan):

Mianownik-Namijn Fall (ɴᴀᴍ.)

Biernik-Klag Fall (ᴋʟɢ.)

Dopełniacz-Eigin Fall (ᴇɪɢ.)

Celownik-Hawin Fall (ʜᴡɴ.)

trzy liczby:

Pojedynczą - sigular (sɪ.)

Podwójną - dual (ᴅᴜ.)

Mnogą - plural (ᴘʟ.)

trzy rodzaje:

męzki (ᴍ./♂)

żeński (ꜰ./♀)

nijaki (ɴ./~)