Język armorycki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język armorycki
Lenfe aermourcine
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. romańskie
  • j. dolmacki
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język armorycki - język używany przez Armoryków zamieszkujących Adnatę.

Zmiany fonetyczne

 • iV, eV > jV
 • a, ā > a
 • e, ae > ɛ
 • ē, oe > e
 • i, y > ɪ > e
 • ī, ȳ > i
 • o > ɔ
 • ō > o
 • u > ʊ > o
 • ū > u
 • au > au
 • -m > -0
 • h > 0
 • ns > s
 • VrsV > ss
 • LvV > LbV
 • -er, -or > -re, -ro
 • kj, gj > k', g' ?
 • kt, ks > jt, js
 • I dyfotngizajca (w akcentowanych sylabach otwartych i przed zmiękczonymi i Cj:
  • ɛ > ie
  • ɔ > uo > eu (reinterpretacja w nagłosie uo > vo)
 • Lenicja (V_V, w wygłosie, przed /r/)
  • b, d, g > v, ð, ɣ
  • p, t, k > b, d, g
 • gn, ng > ɲ
 • kl, gl > ʎ
 • upadek nieakcentowanych (nie w wygłosie)
 • jC > jC'
 • ssj, ss', js' > ʃ
 • II dyftongizacja (w otwartej sylabie, nie przed palatalizowaną):
  • e > ei > oi
  • o > ou
  • a > ae
  • u > ue > ui
 • ɣ_ > 0
 • -Cs > -Cθ
 • f, p, k > 0 (przed wygłosowym s, t, θ)
 • p, t, k, g > f, θ, x, ɣ (R_V, Z_V, S_)
 • VlC, VrC > VwC, VeC (przed zwartymi)
 • p', b', m' VV > pʃ, bʒ, ɲʒ
 • 'a > ɛ
 • a (po nieakcentowanej, w sylabie otwartej) > ɛ (za wyjątkiem wygłosu)
 • u > ɛ (w sylabie akcentowanej zamkniętej przed miękką)
 • Cj > CC' (zwarte)
 • akcent na pierwszą sylabę
 • depalatalizacja spółgłosek w sylabach nieakcentowanych
 • ttj, tt', ddj, dd' > th', dh'
 • VsC, VɣC, > VC
 • k', g', j- > ʃ, ʒ, dz-
 • ɣ', x' > dʒ, tʃ > j, s
 • ka-, ga- > ʃa, ʒa
 • CC > C (zwarte)
 • sc, sx > ʃ
 • dz > z
 • wypadnięcie nieakcentowanego ɛ, e (nieregularne, czasem zachowane, jeżeli powstaje trudna zbitka, czasem to zbitka jest uproszczana).
 • wypadnięcie -s
 • p, b, t, d, k, g V_SC > 0
 • -i, -u, -a > -ə [e]
 • -v, -dh, -ɣ, -z > -f [f], -dh [th], -x [gg], -z [ss]
 • C' > C (za wyjątkiem /ʎ/, /ɲ/)
 • oi > oe [œ]

Gramatyka

Zaimki

Rzeczownik

Tablica Deklinacyjna
Cas. I II III IV V
f m n m f n m n f
Sg Nom. -e -∅, -e -o, -e -∅ -e -∅ -∅ -e -e
Voc. e e e
Acc. o o e
Dat. o e oy ey
Loc. e e
Gen. e e e e ey
Pl Nom. -∅ -e -e -fe -e
Voc.
Acc.
Dat. ef ef ef fef œf
Loc.
Gen. aer or o fou œr