Język awański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język awański
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Wertynia (język mniejszości)
Ilość mówiących (Kyon) fhui mało
Sposoby zapisu: ??????, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjny, SOV
Klasyfikacja: Języki awano-heńskie
Lista conlangów

Język awański - język z rodziny języków awano-heńskich używany jest przez Awanów na terenach środkowej Wertynii.

Języki awano-heńskie

 • Język proto-awano-heński (†)
  • Języki awańskie
   • Język ireński
   • Język staro-awański (†)
    • Język awański
    • Język werański (†)
  • Języki heńskie
   • Język heński (†)
    • Język ewiński
   • Język sawicki

Fonologia

 1. Aa - /ɐ/
 2. Áá - /ɐ/
 3. Āā - /ɐː/
 4. Ao - /ɑ/
 5. Aō - /ɑː/
 6. Ææ - /æ/
 7. Ǣǣ - /æː/
 8. An/Am - /ɐ̃/
 9. Bb - /b/
 10. Zz - /t͡s/
 11. Tz - /t͡ʃ/
 12. Dd - /d/
 13. Ðð - /ð/
 14. Dj - /d͡ʒ/
 15. Ee - /e/
 16. Éé - /e/
 17. Ēē - /eː/
 18. En/Em - /ẽ/
 19. Eu - /ø/
 20. Eū - /øː/
 21. Ff - /f/
 22. Gg - /g/
 23. Ğğ - /d͡ʑ/
 24. Ch - /h/
 25. Kh - /χ/
 26. Ii - /i/
 27. Īī - /iː/
 28. Yy - /j/
 29. Cc - /k/
 30. Ll - /l/
 31. Lh - /ɫ/
 32. Mm - /m/
 33. Nn - /n/
 34. ń - /ɲ/
 35. o - /ɤ/
 36. ō - /ɤː/
 37. oe - /œ/
 38. oē - /œː/
 39. ou - /u/
 40. oū - /uː/
 41. p - /p/
 42. r - /r/
 43. s - /s/
 44. x - /ʃ/
 45. ś - /ɕ/
 46. t - /t/
 47. þ - /θ/
 48. u - /y/
 49. ū - /yː/
 50. uo - /o/
 51. uō - /oː/
 52. v - /w/
 53. zs - /z/
 54. j - /ʒ/