Język awański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język awański
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Wertynia (język mniejszości)
Ilość mówiących (Kyon) fhui mało
Sposoby zapisu: ??????, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjny, SOV
Klasyfikacja: Języki awano-heńskie
Lista conlangów

Język awański - język z rodziny języków awano-heńskich używany jest przez Awanów na terenach środkowej Wertynii.

Języki awano-heńskie

 • Język proto-awano-heński (†)
  • Języki awańskie
   • Język ireński
   • Język staro-awański (†)
    • Język awański
    • Język werański (†)
  • Języki heńskie
   • Język heński (†)
    • Język ewiński
   • Język sawicki

Fonologia

 1. a - /ɐ/
 2. á - /ɐ/
 3. ā - /ɐː/
 4. ao - /ɑ/
 5. aō - /ɑː/
 6. æ - /æ/
 7. ǣ - /æː/
 8. an/am - /ɐ̃/
 9. b - /b/
 10. z - /t͡s/
 11. tz - /t͡ʃ/
 12. d - /d/
 13. dj - /d͡ʒ/
 14. e - /e/
 15. é - /e/
 16. ē - /eː/
 17. en/em - /ẽ/
 18. f - /f/
 19. g - /g/
 20. ğ - /d͡ʑ/
 21. ch - /h/
 22. kh - /χ/
 23. i - /i/
 24. ī - /iː/
 25. y - /j/
 26. c - /k/
 27. l - /l/
 28. lh - /ɫ/
 29. m - /m/
 30. n - /n/
 31. ń - /ɲ/
 32. o - /ɤ/
 33. ō - /ɤː/
 34. uo - /o/
 35. uō - /oː/
 36. oe - /œ/
 37. oē - /œː/
 38. eu - /ø/
 39. eū - /øː/
 40. p - /p/
 41. r - /r/
 42. s - /s/
 43. x - /ʃ/
 44. ś - /ɕ/
 45. t - /t/
 46. þ - /θ/
 47. u - /y/
 48. ū - /yː/
 49. ou - /u/
 50. oū - /uː/
 51. v - /w/
 52. zs - /z/
 53. j - /ʒ/