Język awański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język awański
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Wertynia (język mniejszości)
Ilość mówiących (Kyon) fhui mało
Sposoby zapisu: ??????, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjny, SOV
Klasyfikacja: Języki awano-heńskie
Lista conlangów

Język awański - język z rodziny języków awano-heńskich używany jest przez Awanów na terenach środkowej Wertynii.

Języki awano-heńskie

 • Język proto-awano-heński (†)
  • Języki awańskie
   • Język ireński
   • Język staro-awański (†)
    • Język awański
    • Język werański (†)
  • Języki heńskie
   • Język heński (†)
    • Język ewiński
   • Język sawicki

Fonologia

 1. Aa - /ɐ/
 2. Áá - /ɐ/
 3. Āā - /ɐː/
 4. Ao - /ɑ/
 5. - /ɑː/
 6. Ææ - /æ/
 7. Ǣǣ - /æː/
 8. An/Am - /ɐ̃/
 9. Bb - /b/
 10. Zz - /t͡s/
 11. Tz - /t͡ʃ/
 12. T́t́ - /t͡ɕ/
 13. Dd - /d/
 14. Ðð - /ð/
 15. Ds - /d͡z/
 16. Dj - /d͡ʒ/
 17. Ee - /e/
 18. Éé - /e/
 19. Ēē - /eː/
 20. Eu - /ø/
 21. - /øː/
 22. En/Em - /ẽ/
 23. Ff - /f/
 24. Gg - /g/
 25. Ĝĝ - /d͡ʑ/
 26. Ch - /h/
 27. Kh - /χ/
 28. Ii - /i/
 29. Īī - /iː/
 30. Yy - /j/
 31. Cc - /k/
 32. Ll - /l/
 33. Lh - /ɫ/
 34. Mm - /ɱ/
 35. Nn - /n/
 36. Ng - /ŋ/
 37. N̂n̂ - /ɲ/
 38. Oo - /ɤ/
 39. Ōō - /ɤː/
 40. Œœ - /œ/
 41. Œ̄œ̄ - /œː/
 42. Ou - /u/
 43. - /uː/
 44. Pp - /p/
 45. Rr - /r/
 46. Ss - /s/
 47. Xx - /ʃ/
 48. Ŝŝ - /ɕ/
 49. Tt - /t/
 50. Þþ - /θ/
 51. Uu - /y/
 52. Ūū - /yː/
 53. Uo - /o/
 54. - /oː/
 55. Ůů - /w/
 56. Vv - /w/
 57. Zs - /z/
 58. Ĵĵ - /ʑ/
 59. Jj - /ʒ/

Słowniczek

 1. khar /ˈχɐr/ - ja
 2. fer /ˈfer/ - ty
 3. zsor /ˈzɤr/ - on
 4. pær /ˈpær/ - ona
 5. aver /ˈɐwer/ - my
 6. toar /ˈtɤɐr/ - wy
 7. sver /ˈswer/ - oni