Język ayu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 257: Linia 257:
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>
 +
 +
'''Przykład:'''
 +
{| align=center|
 +
|ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,<br/><small>/mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn/</small>
 +
|-
 +
|ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;<br/><small>/ɦo ne ko 'minami fo iɫ/</small>
 +
|-
 +
|ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!<br/><small>/an no 'tinɥe an mo hʉ me/</small>
 +
|-
 +
|ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.<br/><small>/'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan/</small>
 +
|}
  
 
==Standard rzymski==
 
==Standard rzymski==

Wersja z 11:33, 6 cze 2020

ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Czytasz artykuł z serii Tangia. | Język ayu · Karaizm · Tangijczycy · Dziesięć Cudów Tangii · Gospodarka i demografia Tangii · Tangijska Sieć Świetlna · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET
Język ayu
ΑΓΙΥ·ΧΟΑ
Używany w: Kyon: Tangia
Ahari: Kaeri
inne
Ilość mówiących Kyon: ok. 35 - 45 mln ludzi,
Ahari: ?
Utworzenie: Canis w 2011
Najnowsza wersja: 3.0
Sposoby zapisu: grecki, koptyjski, łacina
Typologia: SVO
Klasyfikacja: Ob. 17A
Języki ayu
- ayu
Status urzędowy
Język urzędowy : Kyon: Tangia i kolonie
Ahari: Kaeri
inne'
Oficjalna regulacja: Najwyższy Uniwersytet Tamarua (Kyon)
Kody
Conlanger–1 ayu
Przykład
tłumaczenie piosenki Davy Jones
ΙΛΟ·ΦΑΙΝΑ·ΝΕ·ΧΕ·ΡΑΛΑΝΓ! ΡΑΚΟ·ΚΟ’Ε,ΡΑΚΟ·ΝΥΑΝΑ. ΚΟΝΚΥ·ΝΕ·ΚΟΡΟ·ΡΑΚΑ·ΕΛ. ΝΙ·ΝΕ·ΡΑΚΑ·ΡΗΛ!
Lista conlangów

        Język ayu (nazwa języka zapisywana klasycznie greką: ΑΓΙΥ·ΧΟΑ, pismem koptyjskim ⲀⲨu·ⲬⲞⲀ, albo łacinką AYV·HOA, wymowa standardowa: ['aɥy 'ɦoa], projektowo czasami zwany "siedemnastką") - wielozadaniowy conlang Canisa użyty do wielu projektów, najbardziej znany ze znacznego wykorzystania w projekcie Kyon, gdzie jest językiem państwowym Tangii, oraz Ahari, gdzie jest używany przez cywilizację zatoki Okki, w szczególności Kaeri. Był także wykorzystywany w bardziej prywatnych i mniej udanych projektach, takich jak Mavi (gdzie był znany jako język muri) czy Aoma, gdzie był językiem państwa Nirane.

Język został zaproponowany w 2010 roku jako obiekt językowy numer 17 i pierwszy szkic powstał w 2011 roku. Ideą za językiem było zaprojektowanie języka ładnego, ale prostego, w opozycji do bardzo skomplikowanego języka ahtialańskiego. Pod pierwotną morfofonologię za inspirację posłużyły języki polinezyjskie (np. hawajski) oraz budowa niektórych charakterystycznych słów greckich, ale potem język ewoluował swoją drogą.

Do roku 2016 prawie się nie rozwijał, a potem następowało to powoli. Ten okres wytycza wersję 1 języka. Dopiero luty 2020 przyniósł eksplozję twórczości związanej z opisami Tangii i wraz z tym przebudowę języka, co dało wersję 2. Maj 2020 przyniósł prace nad Ahari i pierwsze w dziesięcioletniej historii języka skupienie nad samym językiem, w tym teksty w ayu, m.in. tłumaczenie fanowskich słów "Davy Jones" stworzonej przez youtubera pod melodię z filmu "Piraci z Karaibów". To rozbudowało język do wersji 3. Z każdą wersją, język zmierzał coraz bardziej w kierunku aglutynacji.

Ayu nie jest jednolitym językiem, choć teraz istnieje jego standard, w odróżnieniu od przeszłości. Ayu w ścisłym sensie jest kontinuum dialektalnym, z którego najważniejsze języki to ayu i mahan (tzw. 17B), wszystko co pomiędzy nimi, i większe odstępstwa. Niniejszy artykuł opisuje standard, o ile nie podano inaczej.

Ten standard, z językoznawczej perspektywy, to fonetycznie ubogi język o nominatywno-akuzatywnym układzie morfosyntaktycznym i raczej izolującej morfologii z narastającymi cechami aglutynacyjnymi. Jest to język ściśle aprioryczny.

Historia języka

Ayu niewiele się zmienił od 2011 roku. Zmiana, jaka zaszła do końca 2013 roku, to ustabilizowanie się akcentu na początkowej sylabie (z wieloma wyjątkami), co wymazało znak akcentu znad większości słów. Akut stosowany jest tam, gdzie jest potrzebne rozróżnienie (έον - εόν, άυρα - αυρά) i w zapożyczeniach, jeśli jest to uznane za przydatne. To zakończyło pierwszą falę inspiracji twórczej ayu, który był wykorzystywany do różnych conworldów. W 2017 roku powstał Kyon i również do niego użyto ayu jako języka nowego kraju, Tangii, ale ta pierwsza fala inspiracji światotwórczej nie przełożyła się na rozwój języka. Ten dopiero nastąpił podczas drugiej fali inspiracji światotwórczej w lutym 2020 roku, gdy powstała ogromna liczba tekstu i danych na temat Tangii, a wraz z potrzebami, rozwinął się język. Dopiero wtedy różnice między pierwotną wersją z 2011 i 2013, a wersją z 2020 roku, zaczęły być zauważalne. W maju 2020 pierwszy raz skupiono większą uwagę na język, co dało jego wersję trzecią.

Fonetyka

Standardowy ayu, jako inspirowany Polinezją, jest fonetycznie ubogi. Posiada pięć najbardziej klasycznych samogłosek (a, e, i, o, u) o jednej długości i bez tonów, aczkolwiek ponieważ fonem /u/ wymawiany jest niestabilnie [ʉ], to dyftongi z udziałem tego dźwięku ulegają wykrzywieniu (por. ΜΕΥ [mœʉ̆]).

Przednie Centralne Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
i
ʉ
o
e
(ə)
œʉ
ä
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Średnie
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte

Ayu dopuszcza wszelkie dyftongi, które są realizowane jedna samogłoska po drugiej. Należy pamiętać, że "ευ" i "αυ" są wymawiane pomiędzy [œʉ̯] oraz [œː].

Język posiada trzynaście fonemów spółgłoskowych.

  Wargowe Około-
zębowe
Około-
dziąsłowe
Podniebienne Welarne Krtaniowe
Nosowe m n ŋ
Zwarto-
wybuchowe
p t k ʔ
Szczelinowe f h
Uderzeniowe/
drżące
ɾ
Boczne ɫ
Aproksymanty w j

Alofony:

 • [h] w nagłosie przechodzi w [ɦ] z wyjątkiem sytuacji, gdy po [h] jest [i]
 • [ɫ] przechodzi w [l] przed /i/, /ʉ/
 • [ɾ] może przejść w [r]
 • [j] w sylabach γιυ yu przechodzi często do [ɥy]

Zbitki spółgłosek

Występują następujące zbitki spółgłosek: /mp/, /np/, /nt/, /nl~ŋl/, /tl/, /ft/, /ŋh/, /ŋk/.

Akcent

Akcent jest inicjalny. W utworach muzycznych i dla emfazy może go dowolnie przesuwać.

Zapis

Standardowo język zapisujemy alfabetem greckim lub koptyjskim. Istnieje wariant alfabetu łacińskiego zwany rzymskim. W każdym z nich stosuje się dwa style: standardowy, który zapisuje się wyłącznie wielkimi literami, stosując kropkę środkową zamiast odstępów między słowami (spacji) i stosuje się średnik zamiast znaku zapytania, oraz swobodny, gdzie ortografia jest identyczna do współczesnej grecko-łacińskiej.

Standard grecki

/ä/
Α α
/o/
Ο ο
/ɛ/
Ε ε
/i/
Ι ι
/u/
Υ υ
/ei̯/, /eː/
Η η
ʉ̯/ ~ /œː/
Αυ αυ
/o/
Ου ου
ʉ̯/ ~ /œː/
Ευ ευ
/m/
Μ μ
/p/ ~ /mp/
Π π
/n/
Ν ν
/t/
Τ τ
/k/
Κ κ
/ŋ/
Νγ νγ
/f/
Φ φ
/ɦ/
Χ χ
/j/
Γι γι
/r/
Ρ ρ
/l/
Λ λ
/w/
Υ υ
/ʔ/
'
/h/
(Σ σ ς)

Przykład:

ΜΕΥ·ΝΙ·ΧΟΝ·ΓΙΑ·TΗ·Ε·ΡΥΛΥΝ,
/mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn/
ΧΟ·ΝΕ·ΚΟ·ΜΙΝΑΜΙ·ΦΟ·ΙΛ;
/ɦo ne ko 'minami fo iɫ/
ΑΝ·ΝΟ·ΤΙΝΥΕ,ΑΝ·ΜΟ·ΣΥ·ΜΕ!
/an no 'tinɥe an mo hʉ me/
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛ·ΑΦΡΑΝ.
/'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan/

Standard koptyjski

/ä/
/o/
/ɛ/
/i/
/u/
/ei̯/, /eː/
ʉ̯/ ~ /œː/
ⲀⲨ
/o/
ⲞⲨ
ʉ̯/ ~ /œː/
ⲈⲨ
/m/
/p/ ~ /mp/
/n/
/t/
/k/
/ŋ/
ⲚⲄ
/f/
/ɦ/
/j/
ⲄⲒ
/r/
/l/
/w/
/ʔ/
'
/h/
(Ⲥ)

Przykład:

ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,
/mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn/
ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;
/ɦo ne ko 'minami fo iɫ/
ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!
/an no 'tinɥe an mo hʉ me/
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.
/'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan/

Standard rzymski

Teksty

Lupa2.gif
Główny artykuł: Teksty w ayu
TANGIA - Τανγυα
Tangia.png

Tangia jest jednym z państw Kyonu, położonym na wyspie o tej samej nazwie blisko na zachód od jedynego kontynentu. Tangia jest potęgą morską i handlową o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego.

        Wybierz jeden z interesujących tematów.

Tangia | Język ayu | Gospodarka i Demografia | Tangijczycy | Religia karai | Armia i flota


Dziesięć Cudów Tangii:

 1. Świątynia Naratajska
 2. Obserwatorium Tauriana
 3. Takatoa
 4. Katakumby Marajskie
 5. Ogród Górski w Kun Atla
 6. Najwyższy Uniwersytet Tamarua
 7. Talanga
 8. Pałac Temeteu
 9. Pięć Mędrców
 10. Forteca w Tau Atla

Geografia:

Miejscowości:


LykaonTangia.jpg
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ