Język azeński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 33: Linia 33:
  
 
== Fonologia ==
 
== Fonologia ==
 +
: '''''Uwaga:''''' ''Zapis runiczny służy wyłącznie przybliżeniu i może nie oddawać faktycznych wartości fonetycznych, jakie symbole te kiedykolwiek posiadały w rzeczywistości.''
 +
 
=== Spółgłoski ===
 
=== Spółgłoski ===
 
Język azeński posiada dwadzieścia sześć fonemów spółgłoskowych. Tabela poniżej przedstawia ich wartości fonetyczne oraz zapis w runach i transkrypcji.
 
Język azeński posiada dwadzieścia sześć fonemów spółgłoskowych. Tabela poniżej przedstawia ich wartości fonetyczne oraz zapis w runach i transkrypcji.
Linia 61: Linia 63:
 
|  
 
|  
 
|
 
|
| align=center | {{IPA|/t/}} &bull; {{IPA|/d/}}<br />ᛉ ''t'' &bull; ''d''
+
| align=center | {{IPA|/t/}} &bull; {{IPA|/d/}}<br />ᛉ ''t'' &bull; ''d''
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 96: Linia 98:
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|}
 +
 +
=== Samogłoski ===
 +
Azeński dysponuje dziesięcioma fonemicznymi monoftongami i czterema dyftongami. Zapis runiczny nie rozróżnia samogłosek krótkich i długich.
 +
 +
{| width="50%"
 +
|
 +
{| class="wikitable" width="60%" min-width="300px"
 +
|-
 +
!
 +
! Przednie
 +
! Tylne
 +
|-
 +
! Przymknięte
 +
| align=center | {{IPA|/i/}} &bull; {{IPA|/iː/}}<br />ᛁ ''i ī''
 +
| align=center | {{IPA|/ɯ/}} &bull; {{IPA|/uː/}}<br />ᚢ ''u ū''
 +
|-
 +
! Półprzymknięte
 +
| align=center | {{IPA|/e/}}<br />ᛖ ''e''
 +
| align=center | {{IPA|/o/}}<br />ᛟ ''o''
 +
|-
 +
! Półotwarte
 +
| align=center | {{IPA|/ɛː/}}<br />ᛖ ''ē''
 +
| align=center | {{IPA|/ɔː/}}<br />ᛟ ''ō''
 +
|-
 +
! Otwarte
 +
| align=center | {{IPA|/a/}}<br />ᚪ ''a''
 +
| align=center | {{IPA|/ɑː/}}<br />ᚪ ''ā''
 +
|}
 +
|
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Dyftongi
 +
|-
 +
| align=center | {{IPA|/ai̯/}} &bull; {{IPA|/au̯/}}<br />ᚪᛖ ᚪᛁ ''ae ai'' &bull; ᚪᛟ ᚪᚢ ''ao au''
 +
|-
 +
| align=center | {{IPA|/i̯a/}} &bull; {{IPA|/u̯a/}}<br />ᛁᚪ ''ia'' &bull; ᚢᚪ ''ua''
 +
|}
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategoria:Języki Kyonu|Azeński]]
 
[[Kategoria:Języki Kyonu|Azeński]]

Wersja z 02:47, 29 lis 2017

azeński
ᚽᚪᛏᛁᚾᛁ azīnī
Utworzenie: Widsið w 2017
Cel utworzenia: użytkowanie w conworldzie
Najnowsza wersja: 0.5
Używany w (Kyon): Azenia
Regiony (Kyon): północno-wschodni Kyon
Ilość mówiących (Kyon) bd.
Sposoby zapisu: nieopracowany conscript (in loco: mieszanina germańskich alfabetów runicznych)
Typologia: fleksyjny niekonkatenatywny
VSO/SVO
Klasyfikacja: języki nuweńskie
języki surańskie
azeński
Lista conlangów

Język azeński (ᚽᚪᛏᛁᚾᛁ azīnī [ʔaˈziːni]) – język z grupy surańskiej języków nuweńskich. Rozwinął się na terenach tzw. Azenii Właściwej, skąd rozprzestrzenił się wgłąb lądu, obejmując swój współczesny zasięg około roku 7000 i stabilizując się w charakterze głównego języka urzędowego Azenii. Etymologia nazwy nie jest znana, wiąże się ją z pranuweńskim rdzeniem *h-t-n, oznaczającym „zgadzać się, porozumieć się”. Język azeński nie jest językiem ojczystym wszystkich Azeńczyków.

Współczesny azeński ma swoje źródła w dialektach używanych pierwotnie na wybrzeżach Azenii Właściwej. Rozwój języka został zahamowany przez podbój Azenii i Harensuranu przez Cesarstwo Qin i ponownie przyspieszył w czasach zwiększonej autonomii Ery Siedmiu Masek. Azeński uchodzi za najbardziej postępowy z języków nuweńskich i najbardziej odstaje od pozostałych członków grupy. Występuje w nim wiele rdzeni, które nie mają swoich odpowiedników w językach sąsiadów, a część zmian fonetycznych wydaje się nieregularna bądź przypadkowa, co sugeruje intensywny kontakt językowy w relacji substrat-adstrat we wczesnych dobach rozwoju azeńskich dialektów. Co ciekawe, bardzo wyraźna odmienność leksykalna nie odbija się na kwestiach gramatycznych, bardzo regularnie oddających stan pranuweński.

Bliskość geograficzna i kontakt językowy sprawiły, że wpływy qin i murskie są wyraźnie widoczne w języku azeńskim. Szacuje się, że około 35% azeńskiego słownictwa ma pochodzenie obce, które łatwiej wyjaśnić wpływem zewnętrznym, niż interakcją z substratem. Są to wyrażenia dotyczące przede wszystkim sfery duchowej, handlu, administracji i obronności, wprowadzone do języka w czasach, gdy Azenia była prowincją w granicach Cesarstwa Qin. Wpływy azeńskie z kolei pojawiają się w językach sąsiadów – szczególnie w nie do końca jeszcze ustandardyzowanym sabelańskim, powoli stającym się dominującym dialektem Stojezior. Obserwuje się także pośrednictwo azeńskie w nowszych zapożyczeniach qińskich i dalszych do pozostałych języków nuweńskich.

Obecnie azeński jest językiem dworu Królestwa Azenii, oraz pierwszym językiem około 50% populacji tego kraju. Wzrastająca siła monarchii w połączeniu z okresem względnej gospodarczej stabilności sprzyjają rozprzestrzenianiu się języka w kraju. Niemniej, językiem elit pozostaje qin – do tej pory stanowiący podstawowy środek komunikacji w lokalnej ekonomii niemal każdego szczebla.

Klasyfikacja

Klasyfikacja azeńszczyzny przysparzała sporo kłopotów. Chociaż konsensus naukowy nie pozostawia wątpliwości co do bliskich relacji tego języka z językami nuweńskimi, nietypowy rozwój fonetyczny, w którym niektóre łatwe do przyrównania dźwięki w innych językach nuweńskich mają po kilka odpowiedników azeńskich – w niekoniecznie kontekstowo odmiennym położeniu, powodował wiele dysput na temat faktycznej relacji między tymi mowami. Obecnie azeński traktuje się jako jeden z języków nuweńskich, w rozwoju którego istotną rolę odegrało działanie substratu i adstratu, powodujące nietypowy rozwój fonetyczny. Specyficzne cechy azeńskie, odróżniające go od pozostałych języków rodziny:

  1. Możliwość wystąpienia zbitek spółgłoskowych złożonych z aż pięciu dźwięków.
  2. Obecność zapożyczonego prefiksu negacyjnego nh-.
  3. Zachowanie pełnego rozróżnienia form progresywnych i iteratywnych.
  4. Funkcjonowanie rzeczownika procesu w charakterze bezokolicznika.
  5. Zapożyczanie słów qińskich i murskich jako ram rdzeniowych a nie całych słów, i wtórne derywacje.

Inne cechy współdzielne z językami surańskimi:

  1. Rozwój kategorii rodzaju gramatycznego w obrębie rzeczowników żywotnych.
  2. Rozwój kategorii określoności i postpozycjonowanych form rodzajnikowych.
  3. Nowa aspiracja spółgłosek zwartych, szczególnie silnie zaznaczana w pozycji wygłosowej.
  4. Przemieszanie sprzężonych i niesprzężonych form czasownika „być”; znaczenie uzależnione od pozycji w zdaniu a nie od formy.

Fonologia

Uwaga: Zapis runiczny służy wyłącznie przybliżeniu i może nie oddawać faktycznych wartości fonetycznych, jakie symbole te kiedykolwiek posiadały w rzeczywistości.

Spółgłoski

Język azeński posiada dwadzieścia sześć fonemów spółgłoskowych. Tabela poniżej przedstawia ich wartości fonetyczne oraz zapis w runach i transkrypcji.

Wargowe Wargowo-
zębowe
Zębowe Dziąsłowe Retrofl. Miękkopod. Twardopod. Krtaniowe
Nosowe /m/
m
/n/
n
/ɳ/
nh
Zwarte /p//b/
p • ᛒ b
/t//d/
t • ᛞ d
/k//g/
k • ᚶ g
/ʔ/
ᚽ '
Afrykaty /t͡ʂ//d͡ʐ/
ch • ᛣ zh
Szczelinowe /f//v/
f • ᚤ v
/θ//ð/
th • ᚧ dh
/s//z/
s • ᛏ z
/ʂ//ʐ/
sh • ᛕ zh
/x//ɣ/
h • ᚺ gh
Aproksymanty /w/
w
/r//l/
r • ᛚ l
/j/
j

Samogłoski

Azeński dysponuje dziesięcioma fonemicznymi monoftongami i czterema dyftongami. Zapis runiczny nie rozróżnia samogłosek krótkich i długich.

Przednie Tylne
Przymknięte /i//iː/
i ī
/ɯ//uː/
u ū
Półprzymknięte /e/
e
/o/
o
Półotwarte /ɛː/
ē
/ɔː/
ō
Otwarte /a/
a
/ɑː/
ā
Dyftongi
/ai̯//au̯/
ᚪᛖ ᚪᛁ ae ai • ᚪᛟ ᚪᚢ ao au
/i̯a//u̯a/
ᛁᚪ ia • ᚢᚪ ua