Język brążylski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język brązylski - język urzędowy w Wielkim Księstwie Brążyli Północnej. Używany także na przygranivcznych terenach Republiki Norty i Federacji Avaloru. Jest językiem z mnóstwem kategorii gramatycznych.

Fonologia

Samogloski

przednie centralne tylne
przymknięte /i/ і /y/ ү /ʉ/ ы /u/ у
półprzymknięte /e/ е
półotwarte /ɛ/ э /œ/ ө /ɔ/ о
prawie otwarte /æ/ ѣ
otwarte /a/ а /ɒ/ α

Nosówki i jotowane

/jɛ/ є
/jɔ/ ё
/ji/ ї
/ju/ ю
/ja/ я
/ɔ̃ ѫ
/jɔ̃ / ѭ
/ẽ/ ѧ
/jẽ/ ѩ

Spółgłoski

dwuwargowe wargowo-zębowe zębowe dziąsłowe zadziąsłowe podniebienne miękkopodniebienne uwularne
nosowe /m/ м /n/ н /c/ ть /ɟ/ дь /k/ к /g/ ґ /q/ қ
zwarte /p/ п /b/ б /t/ т /d/ д /ɲ/ нь /ŋ/ ң
szczelinowe /β/ β /ɸ/ ф /β/ в /θ/ ѳ /ð/ ð /s/ с /z/ з /ʃ/ ш /ʒ/ ж /x/ х /ɣ/ г /ʁ/ ҏ
drżące /r/ р
boczne aproksymanty /ʎ/ λ

Afrykaty i reszta

/ʧ/ Ч
/ʦ/ ц
/ʨ/ ць
/ʣ/ ѕ
/ʤ/ џ
/w/ ў
/ɕ/ сь /ʑ/ зь
/ʃʧ/ щ

GRAMATYKA

Czasownik

Bezokolicznik

Koniugacja I -ар
Koniugacja II -ер
Koniugacja III -ір

Czas teraźniejszy

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III
sg.
1.
2. -ас -см -іс
3. -іт
dual.
1. -мой -мен -мін
2. -мва -мт -міз
3. -ман -мен -менс
pl.
1. -ой -ен -ін
2. -ва -із
3. -ан -ен -енс
Przykłady
амар - kochać Koniugacja II Koniugacja III
sg.
1. амо
2. амас -ес -іс
3. ама -ет -іт
dual.
1. аммой -мен -мін
2. аммва -мез -міз
3. амман -монс -менс
pl.
1. амой -ен -ін
2. амва -ез -із
3. аман -онс -енс