Język drygijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język drygijski
????
Sposoby zapisu: Łacińskie, śmieszne celtyckie?
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. drygijski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

dhreugh !

Dźwięki

Samogłoski

 • i i: ɨ ɨ:~ʊ u: (i î u û)
 • ɛ e: ɔ o: (e ê o ô)
 • a ɑ: (a â)

Samogłoski /u/ oraz /û/ mogą być realizowane jako /ɨ ɨ:/ lub /ʊ u:/, w zależności od dialektu.

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • pʰ b tʰ d kʰ g (p b t d k g)
 • f v s z χ h (f v s z ḫ h)
 • l j (l j)
 • r (r)

Spółgłoski przydechowe tracą aspirację przed i po szczelinowych /f, v, s, z/ i sonornych.

Akcent

Akcent pada na ostatnią zamkniętą sylabę, a jeżeli tak nie ma, pada na sylabę przedostatnią.

Zmiany fonetyczne

 • ḱ, ǵ > k, g
 • bʰ, dʰ, gʰ, p, t, k > pʰ, tʰ, kʰ
 • gw, kw > gʷ, kʷ
 • gʷ, kʷ > b, p
 • r̥, l̥, n̥, m̥ > ur, ul, un, um (czasami przed /y/ lub /i/ mogą się rozwinąć w ir, il, in, im)
 • TST > ts > ss
 • _CC {V:, C} > C
 • h₁ > ∅, h₁V > V
 • NHN > NgN (N: {r, l, n, m, w}
 • h₂ > ḫ (nie przed spółgłoskami w nagłosie, czasami się zachowuje, jeżeli dochodzi do ablautu i wokalizacji spółgłoski sonornej)
 • h₂w > f
 • h₃w_ {V} > f
 • h₂e, eh₂, h₂V > ḫa, aḫ, ḫV
 • h₃e, eh₃, h₃V > o, o:, V
 • VH > V: ?
 • CHC > CHC
 • H > ə > e
 • -e, -a, -o > ∅
 • -y, -w > ∅
 • nw, ln, zm > nn, ll, mm
 • owo > o:
 • nieakcentowane e, o, a > i, a, a
 • ij > i:
 • ju, ju: > i, i:
 • ey, ēy > i:
 • ew, ēw > o:
 • oy, ōy > i:
 • ow, ōw > u:
 • ui > i
 • VsV > VhV
 • s- > h
 • ts, ss > s

Gramatyka

Zaimek

Zaimki osobowe
Przypadek Osoba
1. 2. 3.
Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl
m f n m f n m f n
Nom. ek ve je jîs tod jeji jíḫe
Acc. Pełna me unve noz te ufe uzve jim jiḫum tod jiz jiḫuz
Zależna mi no naz ti vo vaz jim jiḫum tod jiz jiḫuz
Gen. memi noz tevi voz taz jezâz taz jihôm
Obl. mem- un- nez- tev- uf- uz- taz- jez- taz- jih-

Rzeczownik

W języku drygijskim występują cztery przypadki:

 • mianownik - podstawowa forma rzeczownika;
 • biernik - forma wyrażająca dopełnienie;
 • dopełniacz - używany dla wyrażenia stanu oraz w części konstrukcji z przyimkami;
 • wspólny, albo prepozycjonał - używany w konstrukcjach z przyimkami;


Warto zaznaczyć, że rdzeń części rzeczowników przyjmuje jedną z dwóch fórm:

 • podstawową - jest to rdzeń mianownika i biernika;
 • zależną - jest to rdzeń tworzony od formy dopełniacza po ucięciu końcówki.

Deklinacja

W języku drygijskim rozróżnia się dwie klasy rzeczowników:

 • tematyczne - których rdzenie obu form pokrywają się;
 • atematyczne - których rdzenie form mianownikowej i zależnej nie pokrywają się.
Wymiany tematyczne
Przypadek R-ê:uR-0
Nom. ḫnêr
Obl. ḫunr-


Deklinacja I

Do deklinacji I należą rzeczowniki rodzaju męskiego.

Deklinacja I m t.
vîr "mężczyzna"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. vîr vîrô vîrâz
Acc. vîrum
Gen. vîrâd vîrûz vîramaz
Obl. vîr- vîrûz- vîram-
Deklinacja I m nt.
ḫnêr "krasnolud"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. ḫnêr ḫnêrô ḫnêrâz
Acc. ḫnêrum
Gen. ḫunrâd ḫunrûz ḫunramaz
Obl. ḫunr- ḫunrûz- ḫunram-

Deklinacja II

Do deklinacji II należą dawne o-tematyczne rzeczowniki rodzaju nijakiego.

Deklinacja I n t.
ḫurguntam "srebro"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. ḫurguntam ḫurguntî ḫurguntâ
Acc.
Gen. ḫurguntâd ḫurguntûz ḫurguntamaz
Obl. ḫurgunt- ḫurguntuz- ḫurguntam-

Deklinacja III

Do deklinacji III należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego.

Deklinacja III f t
vitevâ "wdowa"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. vitevâ
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja III f nt
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. benâ benî benḫaz
Acc. benâm benḫuz
Gen. bnâz bnâfân bnâmaz
Obl. bn- bnâf- bnâm-


Deklinacja IV

Do deklinacji IV należą rzeczowniki i-tematowe.

Deklinacja IV m t.
kostiz "gość"
Przypadek Sg Du Pl
Nom. kostiz kostî kostîz
Acc. kostim
Gen. kostîz kostijâz kostimaz
Obl. kost- kost-ij kost-im
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.
Deklinacja I
xxx "XXXX"
Przypadek Sg Du Pl
Nom.
Acc.
Gen.
Obl.

Czasownik

Odmiana czasowników
Forma Koniugacja
Atematyczna Tematyczna
I II III IV V VI VII VIII
biec pić stać pozostawić usłyszeć czerwienić
się
nieść siedzieć
e:∅ ê:e aḫ:ḫ ne:n nô:un ê:ô
Cz.
ter.
Sg tep êd stistaḫ linep kulnô rutê peri sadî
Pl tpen edun stistḫun linpen klunen rutôn peran sadjan
Perf. teput êdut stistât lineput kulnêt rutêt perat sedjat
Aor. tepst êsst stistaḫst linepst kulnôst rutêst perist sadîst
Tryb
rozk.
tep ed stist linp klun rut per sad
Tryb
życzący
tepêt edêt stistêt linpêt klunêt rutêt perêt sadjêt
Strona
bierna
teputar êdutar stistaḫut ar lineputar kulnêtar rutêtar peritar saditar
Imiesłów Czynny tepin êdin stistaḫin linepin kulnin rutin perin sadin
Bierny teput êdut stistat lineput kulnet rutet perat sadjat
Bezokolicznik tpet edet stistḫet linpet klunet rutot peret sadjet