Język elimijski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 67: Linia 67:
  
 
== Zaimek ==
 
== Zaimek ==
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|+I i II osoba
 +
! rowspan="2" | Cas.
 +
! colspan="2" | I
 +
! colspan="2" | II
 +
! rowspan="2" | Refl.
 +
|-
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
! Nom.
 +
| am
 +
| wai
 +
| tau
 +
| iau
 +
|
 +
|-
 +
! Gen.
 +
| mini
 +
| anas
 +
| tibas
 +
| usas
 +
| hini
 +
|-
 +
! Dat.
 +
| miga
 +
| anai
 +
| tiba
 +
| usai
 +
| higa
 +
|-
 +
! Acc.
 +
| mi
 +
| ani
 +
| te
 +
| usi
 +
| si
 +
|-
 +
! Ins.
 +
| ma
 +
| ana
 +
| ta
 +
| usa
 +
| ha
 +
|-
 +
! Loc.
 +
| mai
 +
| ani
 +
| tai
 +
| usi
 +
| hai
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
|+III osoba
 +
! rowspan="2" | Cas.
 +
! colspan="3" | Sg.
 +
! rowspan="2" | Pl.
 +
|-
 +
! m
 +
! f
 +
! n
 +
|-
 +
! Nom.
 +
| ta
 +
| hai
 +
| ha
 +
| tai
 +
|-
 +
! Gen.
 +
| tas
 +
| has
 +
| has
 +
| tom
 +
|-
 +
! Dat.
 +
| tai
 +
| he
 +
| hai
 +
| tamas
 +
|-
 +
! Acc.
 +
| tam
 +
| ham
 +
| ha
 +
| tas
 +
|-
 +
! Ins.
 +
| tai
 +
| ha
 +
| hai
 +
| tais
 +
|-
 +
! Loc.
 +
| to
 +
| ha
 +
| ho
 +
| tais
 +
|}
  
 
== Rzeczownik ==
 
== Rzeczownik ==

Aktualna wersja na dzień 00:26, 19 gru 2018

Język elimijski
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejski
 • j. elimijski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i u (i u)
 • ɛ ɔ (e o)
 • a (a)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • s h (s h)
 • w l r j (w l r i)

Akcent

Akcent jest stały pod względem morfologicznym.

Zmiany dźwiękowe

 • h₁V, Vh₁ > a, ā
 • h₂V, Vh₂ > a, ā
 • h₃V, Vh₃ > o, ō
 • VH > V̄
 • o, e > a, i
 • r̥, l̥ > ir, il
 • m̥, n̥ > am, an
 • ī, ū > ai, au
 • ē, ō > e, o
 • ā > a
 • bʰ, dʰ, gʰ > b, d, g
 • ḱ, ǵ > k, g
 • kʷ, gʷ > k, g
 • s- > h-
 • SC- > iSC
 • st-, sk- > s
 • dt, tt > ss
 • -r- > -l-
 • sr > r
 • sw > w
 • k, t _R, _N, _W > s
 • wr- > r-
 • k, t, g, d _C > s
 • p, b _C > ∅
 • iu, eu > u
 • ei > ai
 • ou > au

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. I II Refl.
Sg. Pl. Sg. Pl.
Nom. am wai tau iau
Gen. mini anas tibas usas hini
Dat. miga anai tiba usai higa
Acc. mi ani te usi si
Ins. ma ana ta usa ha
Loc. mai ani tai usi hai
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom. ta hai ha tai
Gen. tas has has tom
Dat. tai he hai tamas
Acc. tam ham ha tas
Ins. tai ha hai tais
Loc. to ha ho tais

Rzeczownik

Deklinacja I
Cas a
m f n
Sg.
Nom. parsa barsa tana
Gen. parsas barsas tanas
Dat. parsai barse tanai
Acc. parsam barsam tana
Loc. parsai barsa tanai
Ins. parso barsa tano
Pl.
Nom. parsai barsas tanas
Gen. parsom barsam tanam
Dat. parsamas barsamas tanamas
Acc. parsas barsas tanas
Loc. parsais barsas tanas
Ins. parsais barsab tanab
Deklinacja II
Cas i
m f n
Sg.
Nom. rugi awi lusi
Gen. rugais awis lusais
Dat. rugai awai lusai
Acc. rugim awim lusi
Loc. rugai awi lusai
Ins. rugai awai lusai
Pl.
Nom. rugais awais lusia
Gen. rugaim awaim lusaim
Dat. rugimas awimas lusimas
Acc. rugis awis lusia
Loc. rugis awisu lusisu
Ins. rugib awib lusib
Deklinacja III
Cas u
m f n
Sg.
Nom. saunu nau isu
Gen. saunaus naes isaus
Dat. saunai naai isai
Acc. saunum naum isu
Loc. saunu naai isu
Ins. saune nae ise
Pl.
Nom. saunes naes ises
Gen. saunem naem isem
Dat. saunumas naumas isumas
Acc. saunus naus ises
Loc. saunusu nausu isusu
Ins. saunub naub isub
Deklinacja IV
Cas C
m f n
Sg.
Nom. uksens gans as
Gen. uksnas ganas asas
Dat. uksnai ganai asai
Acc. uksnam ganam as
Loc. uksni gani asisi
Ins. uksna gana asa
Pl.
Nom. uksnes ganes asa
Gen. uksnom ganom asom
Dat. uksnmas ganmas asmas
Acc. uksnas ganas asa
Loc. uksnasu ganasu asasu
Ins. uksnab ganab asab
Deklinacja V
Cas V
m f n
Sg.
Nom. nitau nitai re
Gen. nitus nitias res
Dat. nituai nitiai reai
Acc. nitaum nitaim re
Loc. nituai nitiai reai
Ins. nitua nitia rea
Pl.
Nom. nitues nities rea
Gen. nituem nitiem reem
Dat. nitumas nitiamas remas
Acc. nitaus nitais rea
Loc. nitusu nitiasu resu
Ins. nitub nitiab reb

Czasownik

Koniugacja czasowa
Coni. V C V być
Prs.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I bira birimas waida waismas tilna tilnamas asmi asmas
II birisi biriti waissi waissi tilnasi tilnati asi asti
III biri birant waide waidant tilna tilnant asti sinti
Imp.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I biram birami waidam waidami tilnam tilnami asam asmi
II biras birati waidas waidati tilnas tilnati as asti
III birat biraint waidat waidint tilnat tilnaint ast hint
Aor.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I birisam birisami waissam waissami tilnasam tilnasami assam asami
II birisis birisiti waissis waissiti tilnasis tilnasiti assis assiti
III birisit birisant waissit waissant tilnasit tilnasant assit assant
Fut.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I birisaim birisaimi waissaim waissaimi tilnasaim tilnasaimi assaim assaimi
II birisais birisaiti waissais waissaiti tilnasais tilnasaiti assais assaiti
III birisai birisaiant waissai waissaiant tilnasai tilnasaiant assai assaiant
Imperativ.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I bira birimas waida waismas tilna tilnamas asmi asmas
II biri biriti waidi waissi tilna tilnati asi sti
III biritu biritistu wassu waidantu tilnatu tilnantu istu sintu
Subj.
Prs. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
I biro biromas waido waidomas tilnao tilnaomas aso asomas
II biresi bireti waidesi waideti tilnaesi tilnaeti asesi aseti
III bireti bironti waideti waidonti tilnaeti tilnaonti aseti asonti
V. Nom.
Mod. Acc Pas. Acc Pas. Acc Pas. Acc Pas.
Part. Adj. biranta birama waidanta waidama tilnanta tilnama hanta
Part. Adv. biran birit waidan waist tilnan tilnat han
Inf.
Act. biriti waissi tilnati assi
Pass. biritu waissu tilnatu