Język epirocki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 198: Linia 198:
 
* · – ; :
 
* · – ; :
 
* ; – ?
 
* ; – ?
 +
 +
= Gramatyka =
 +
== Rzeczownik ==
 +
Fleksja rzeczowna uległa silnemu uproszczeniu w języku epirockim. Zachowały się jedynie trzy przypadki:
 +
*mianownik - pełni podobne funkcje co w innych językach słowiańskich. W porównaniu ze stanem prasłowiańskim, przejął on funkcje wołacza.
 +
*dopełniacz - oprócz pełnienia funkcji odziedziczonych ze stanu prasłowiańskiego, pod wpływem liczby podwójnej zaczął przejmować także funkcję miejscownika (w wyniku czego niektóre rzeczowniki przyjmują w dopełniaczu końcówkę kontynuującą końcówkę miejscownika), a także, przy pomocy przyimka ζελ (dla) celownika.
 +
*biernik - wypełnia on te same zadania, co w języku prasłowiańskim, jednak przejął on też wiele funkcji pełnionych przez dawny narzędnik.
 +
 +
=== Deklinacja I ===
  
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]]

Wersja z 21:32, 6 wrz 2017

Język epirocki
Λόἐ ῖπιρχε

[lɔ́h i᷈pirx]

Sposoby zapisu: grecki, cyrylica, łaciński
Typologia: analityczno-fleksyjny
SVO?
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2017
W ?
Używany w : Epir
Klasyfikacja: J. słowiańskie
 • południowosłowiańskie
  • 'epirocki
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język epirocki (Λόἐ ῖπιρχε [lɔ́h i᷈pirx]) - język południowosłowiański używany na terenie Królestwa Epiru. Względem stanu prasłowiańskiego charakteryzuje się silnie uproszczoną morfologią i wieloma zmiana w prozodii.

Zmiany Językowe

 • TorT, TolT, TerT, TelT > TraT, TloT, TrĕT, TlĕT
 • orT- > raT-
 • tj, dj > št, žd
 • nowy akut daje wzdłużenie;
 • ĕ > ja
 • depalatalizacja przed /e/
 • št, žd > šk, žg
 • wymowa /v/ jako [w]
 • wzmocnienie /v/ po i przed samogłoską akcentowaną do /b/, o ile nie przed spółgłoską
 • przeniesienie akcentu i melodii na pierwszą sylabę, o ile nie słaby prefiks (z jerem, lub przed wielosylabowym słowem), z rzadka zjawisko załamania tonu
 • ъ, ь > ɯ, ɪ, lub wypadnięcie i wzdłużenie samogłoski
 • e > ɪ
 • nieakcentowane i > ɪ
 • ja > je
 • ę, ǫ, ę̄, ǭ > ja, ɯ, ja:, ɯ:
 • y > ɯ
 • VCjV > VCCV
 • zabarwienie samogłoski akcentowanej pod wpływem samogłoski długiej nieakcentowanej:
  • Zaokrąglenie (pod wpływem u, ɔ):
   • i > y
   • ɪ > ʏ
   • a > ɒ
  • Przejście do przodu (pod wpływem i, ɪ, ɛ):
   • u > y
   • ɔ > œ
   • a > æ
 • y, ʏ, œ > y
 • æ > ɛ
 • ɪ przed twardymi w sylabie otwartej i w sylabie zamkniętej > ɛ
 • ɪ w reszcie pozycji > i
 • Dyftongizacja długich samogłosek pod akcentem, w reszcie pozycji skrócenie samogłoski i pojawienie się tonu łamanego:
  • i: y: ɯ: u: > æi, øy, ɵu, ɒʉ
  • ɛ: ɔ: > eɪ, uo
  • a: ɒ: > æu, ou
 • wygłosowe -a, -u > -e
 • x > ∅ V_V
 • s > h V_V, #_V
  • æi, øy, ɵu, ɒʉ > ɛɪ, ɛɪ, ɛu, ɔu
  • eɪ, uo > e: o:
  • æu, ou > ɛu, ɔu
 • e: o: > e, o
 • ɔu > ɒi
 • zlanie się dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek w sylabach nieakcentowanych pomiędzy samogłoskami
 • osłabienie s, š i ich dźwięcznych odpowiedników przed spółgłoskami i ich zanik
 • x > s przed spółgłoskami
 • x > ∅ w nagłosie
 • ks > x
 • ps > s
 • s, z, š, ž, p, b, t, d, k, g > ∅ w wygłosie
 • ts, dz > s, z
 • š, ž > x
 • nagłosowe t, d > s, z
 • wygłosowe e > ∅
 • wygłosowe ɔ > ∅

Dźwięki

Samogłoski

 • i y ɯ u
 • e o
 • ɛ ɔ
 • a ɒ

Dyftongi

 • ɛu, ɔu
 • ɛɪ, ɒi

Spółgłoski

 • m n
 • p b t d k ɡ
 • s z x h
 • w r l j

Akcent

Występują następujące typy akcentu:

 • ά ˧˥
 • ὰ ˦˨
 • ᾶ ˦˥˨

Zapis

Zapis Grecki

Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε
[a] [b] [g] [d] [ɛ]
Ζ ζ Η η Ι ι Κ κ Λ λ
[z] [e] [i], [j] [k] [ɫ], [lʲ]
Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π
[,] [n], [nʲ] [x] [ɔ] [p]
Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Χ χ
[r] [s] [t] [y] [x]
Ω ω
[o]

Dwuznaki

Αι αι Αυ αυ Ει ει Ευ ευ Υι υι Ου ου Ωυ ωυ
[ɒi] [ɒ] [ɛɪ] [ɛu] [ɯ] [u], [w] [ɔu]

Znaki Diakrytyczne

ά
[a˧˥] [a˦˨] [a˦˥˨] [ha]

Interpunkcja

 • . – .
 • , – ,
 • · – ; :
 •  ; – ?

Gramatyka

Rzeczownik

Fleksja rzeczowna uległa silnemu uproszczeniu w języku epirockim. Zachowały się jedynie trzy przypadki:

 • mianownik - pełni podobne funkcje co w innych językach słowiańskich. W porównaniu ze stanem prasłowiańskim, przejął on funkcje wołacza.
 • dopełniacz - oprócz pełnienia funkcji odziedziczonych ze stanu prasłowiańskiego, pod wpływem liczby podwójnej zaczął przejmować także funkcję miejscownika (w wyniku czego niektóre rzeczowniki przyjmują w dopełniaczu końcówkę kontynuującą końcówkę miejscownika), a także, przy pomocy przyimka ζελ (dla) celownika.
 • biernik - wypełnia on te same zadania, co w języku prasłowiańskim, jednak przejął on też wiele funkcji pełnionych przez dawny narzędnik.

Deklinacja I