Język istocki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „FUCK”)
Linia 1: Linia 1:
 
+
FUCK
{{Język
 
|kolor=lawngreen
 
|nazwa=język istocki
 
|nazwa własna=Istoks riekima
 
|twórca=[[User:Serpentinius|Serpentinius - Karol Biegała]]
 
|rok=2012
 
|alfabet=alfabet łaciński
 
|klasyfikacja=języki sztuczne
 
:języki międzynarodowe (internacjonalne)
 
::'''język istocki'''
 
|tekst=Seden celviek gims sabadas in arvas pa vertibom in provoms. Joni lik pardovani orumu in suzinomi, kokin joni jamiet nunesotis vieden su kitu broteristo selmome.
 
}}
 
 
 
'''Język istocki''' (''Istoks riekima'') to język sztuczny, będący próbą języka międzynarodowego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się on silnymi wpływami języka litewskiego na słownictwo i gramatykę. W mniejszym stopniu inspirowany [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_s%C5%82owia%C5%84skie językami słowiańskimi], [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%C5%82otewski łotewskim] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumu%C5%84ski rumuńskim]. Najmniejszy wpływ na język, lecz istotny, miał [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierski język węgierski], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alba%C5%84ski albański] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_turecki turecki].
 
 
 
 
 
==Alfabet==
 
 
 
Alfabet istocki to oparty na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski alfabecie łacińskim], system zapisu dostosowany do języka istockiego. Alfabet składa się z 28 liter wielkich i odpowiadającym im 28 liter małych. Oprócz bazowych, występują litery ze znakami diakrytycznymi. Litery z karonem: <b>Č</b>, <b>Š</b>, <b>Ž</b> oraz digrafy: <b>DZ</b>, <b>DŽ</b>. W alfabecie nie występują: <b>Q</b>, <b>W</b>, <b>X</b>.
 
 
 
{| cellspacing="10" style="text-align: center;"
 
|- style="font-size: 1.5em;"
 
|  A a  ||  B b  ||  C c  ||  Č č  ||  D d  ||  Dz dz  ||  Dž dž  ||  E e  ||  F f  ||  G g  ||  H h ||  I i  ||  J j  ||  K k 
 
|-
 
|  a  ||  be  ||  ce  ||  če  || de ||  dze || dže || e ||  fi || ga || ha || i || jo || ka
 
|- style="font-size: 1.5em;"
 
|  L l  || M m  || N  n  ||  O o  ||  P p  ||  R r  ||  S s  ||  Š š ||  T t  ||  U u  ||  Y y  ||  V v  ||  Z z  ||  Ž ž
 
|-
 
| le  || mo || no || o || pi || re || se || še || te || u || y || ve || ze || že
 
|}
 
 
 
===Sposoby zapisu===
 
 
Ze względu na internacjonalny charakter języka, funkcjonowało kilka sposobów jego zapisu. Poniżej lista systemów proponowanych w trakcie tworzenia języka:
 
* <b>Ungeru rasima</b> (zapis inspirowany językiem polskim i węgierskim): <b>cz</b> [t͡ʃ], <b>dz</b> [d͡z], <b>dzs</b> [d͡ʒ], <b>sz</b> [ʃ], <b>zs</b> [ʒ]. Zarzucony ze względu na występowanie trigrafu;
 
* <b>Albanu rasima</b> (zapis inspirowany językiem albańskim): <b>ch</b> ([t͡ʃ], <b>x</b> [d͡z], <b>xh</b> [d͡ʒ], <b>sh</b> [ʃ], <b>zh</b> [ʒ]. System często stosowany w przestrzeni internetowej, wypierany przez zapis prosty;
 
* <b>Turku rasima</b> (zapis inspirowany językiem tureckim i rumuńskim): <b>c</b> [d͡z], <b>ç</b> [t͡ʃ], <b>ğ</b>(<b>q</b>) [d͡ʒ], <b>j</b> [ʒ], <b>ş</b> [ʃ], <b>ţ</b> [t͡s], <b>u</b> [ʉ], <b>y</b> [j]. Odrzucony ze względu na brak rozróżnienia w zapisie [u] a [ʉ] jak również zbyt bogatą diakrytykę;
 
* <b>Prasta rasima</b> (zapis inspirowany x-sistemo, przeznaczony do pisania maszynowego): <b>cx</b> [t͡ʃ], <b>dz</b> [d͡z], <b>dx</b> [d͡ʒ], <b>sx</b> [ʃ], <b>zx</b> [ʒ]. System zaprojektowany do użytkowania w przestrzeni internetowej. W obrębie portali społecznościowych, komunikatorów i blogów.
 
 
 
==Fonologia==
 
 
 
===Spółgłoski===
 
 
 
{| class="wikitable" border="1"
 
!
 
! colspan=2|wargowe
 
! colspan=2|zębowe
 
! colspan=2|dziąsłowe
 
! colspan=2|podniebienne
 
! colspan=2|tylnojęzykowe
 
! colspan=2|krtaniowe
 
|- align="center"
 
! nosowe
 
| colspan=2|{{IPA|m}} (m) || colspan=2|{{IPA|n}} (n) || colspan=2| || colspan=2| || colspan=2| || colspan=2|
 
|- align="center"
 
! zwarte
 
| {{IPA|p}} (p) || {{IPA|b}} (b) || {{IPA|t}} (t)|| {{IPA|d}} (d) || {{IPA|t͡s}} (c) || {{IPA|d͡z}} (dz) || |{{IPA|t͡ʃ}} (č) || {{IPA|d͡ʒ}} (dž) || {{IPA|k}} (k) || {{IPA|ɡ}} (g) || colspan=2|
 
|- align="center"
 
! szczelinowe
 
| {{IPA|v}} (v) || {{IPA|f}} (f) || colspan=2| || {{IPA|s}} (s)  || {{IPA|z}} (z) || {{IPA|ʃ}} (š) || {{IPA|ʒ}} (ž) || colspan=2| <i>{{IPA|x}} (h)</i> || colspan=2| {{IPA|h}} (h)
 
|- align="center"
 
! płynne
 
| colspan=2| {{IPA|w}} (u) || colspan=2| {{IPA|l}} (l) || colspan=2|{{IPA|r}} (r) || colspan=2|{{IPA|j}} (j|i) || colspan=2| || colspan=2|
 
|}
 
 
 
Uwagi:
 
 
 
* <b>H</b> opcjonalna wymowa [x];
 
* <b>U</b> wymawiane również jako [w] np.: <i>Europa</i> [ɛwrɔpa], <i>pneumatika</i> [pnɛwmatɪka];
 
* <b>I</b> wymawiane również jako [j] np.: <i>miesta</i> [mjesta] "miasto", <i>riekima</i> [rjekɪma] "język, mowa".
 
 
 
===Samogłoski===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
!
 
! colspan=2|przednie
 
! colspan=2|centralne
 
! colspan=2|tylne
 
|-align=center
 
!przymknięte
 
| colspan=2|{{IPA|ɪ}} (i) || colspan=2|{{IPA|ʉ}} (y) || colspan=2|{{IPA|u}} (u)
 
|-align=center
 
!półprzymknięte
 
| colspan=2|{{IPA|e}} (e) || colspan=2| || colspan=2|
 
|-align=center
 
!półotwarte
 
| colspan=2|{{IPA|ɛ}} (e) || colspan=2| || colspan=2|{{IPA|ɔ}} (o)
 
|-align=center
 
!otwarte
 
| colspan=2|{{IPA|a}} (a) || colspan=2| || colspan=2|
 
|}
 
 
 
Uwagi:
 
 
 
* <b>E</b> w pozycji po <b>I</b> wymawiane jako [e].
 
 
 
==Historia==
 
 
 
To zagadnienie wymaga rozbudowania!
 

Wersja z 20:53, 7 maj 2013

FUCK