Język istocki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „FUCK”)
m (Wycofano edycje użytkownika Wandal (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Serpentinius.)
Linia 1: Linia 1:
FUCK
+
 
 +
{{Język
 +
|kolor=lawngreen
 +
|nazwa=język istocki
 +
|nazwa własna=Istoks riekima
 +
|twórca=[[User:Serpentinius|Serpentinius - Karol Biegała]]
 +
|rok=2012
 +
|alfabet=alfabet łaciński
 +
|klasyfikacja=języki sztuczne
 +
:języki międzynarodowe (internacjonalne)
 +
::'''język istocki'''
 +
|tekst=Seden celviek gims sabadas in arvas pa vertibom in provoms. Joni lik pardovani orumu in suzinomi, kokin joni jamiet nunesotis vieden su kitu broteristo selmome.
 +
}}
 +
 
 +
'''Język istocki''' (''Istoks riekima'') to język sztuczny, będący próbą języka międzynarodowego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się on silnymi wpływami języka litewskiego na słownictwo i gramatykę. W mniejszym stopniu inspirowany [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_s%C5%82owia%C5%84skie językami słowiańskimi], [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_%C5%82otewski łotewskim] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumu%C5%84ski rumuńskim]. Najmniejszy wpływ na język, lecz istotny, miał [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierski język węgierski], [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alba%C5%84ski albański] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_turecki turecki].
 +
 
 +
 
 +
==Alfabet==
 +
 
 +
Alfabet istocki to oparty na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski alfabecie łacińskim], system zapisu dostosowany do języka istockiego. Alfabet składa się z 28 liter wielkich i odpowiadającym im 28 liter małych. Oprócz bazowych, występują litery ze znakami diakrytycznymi. Litery z karonem: <b>Č</b>, <b>Š</b>, <b>Ž</b> oraz digrafy: <b>DZ</b>, <b>DŽ</b>. W alfabecie nie występują: <b>Q</b>, <b>W</b>, <b>X</b>.
 +
 
 +
{| cellspacing="10" style="text-align: center;"
 +
|- style="font-size: 1.5em;"
 +
|  A a  ||  B b  ||  C c  ||  Č č  ||  D d  ||  Dz dz  ||  Dž dž  ||  E e  ||  F f  ||  G g  ||  H h ||  I i  ||  J j  ||  K k 
 +
|-
 +
|  a  ||  be  ||  ce  ||  če  || de ||  dze || dže || e ||  fi || ga || ha || i || jo || ka
 +
|- style="font-size: 1.5em;"
 +
|  L l  || M m  || N  n  ||  O o  ||  P p  ||  R r  ||  S s  ||  Š š ||  T t  ||  U u  ||  Y y  ||  V v  ||  Z z  ||  Ž ž
 +
|-
 +
| le  || mo || no || o || pi || re || se || še || te || u || y || ve || ze || že
 +
|}
 +
 
 +
===Sposoby zapisu===
 +
 +
Ze względu na internacjonalny charakter języka, funkcjonowało kilka sposobów jego zapisu. Poniżej lista systemów proponowanych w trakcie tworzenia języka:
 +
* <b>Ungeru rasima</b> (zapis inspirowany językiem polskim i węgierskim): <b>cz</b> [t͡ʃ], <b>dz</b> [d͡z], <b>dzs</b> [d͡ʒ], <b>sz</b> [ʃ], <b>zs</b> [ʒ]. Zarzucony ze względu na występowanie trigrafu;
 +
* <b>Albanu rasima</b> (zapis inspirowany językiem albańskim): <b>ch</b> ([t͡ʃ], <b>x</b> [d͡z], <b>xh</b> [d͡ʒ], <b>sh</b> [ʃ], <b>zh</b> [ʒ]. System często stosowany w przestrzeni internetowej, wypierany przez zapis prosty;
 +
* <b>Turku rasima</b> (zapis inspirowany językiem tureckim i rumuńskim): <b>c</b> [d͡z], <b>ç</b> [t͡ʃ], <b>ğ</b>(<b>q</b>) [d͡ʒ], <b>j</b> [ʒ], <b>ş</b> [ʃ], <b>ţ</b> [t͡s], <b>u</b> [ʉ], <b>y</b> [j]. Odrzucony ze względu na brak rozróżnienia w zapisie [u] a [ʉ] jak również zbyt bogatą diakrytykę;
 +
* <b>Prasta rasima</b> (zapis inspirowany x-sistemo, przeznaczony do pisania maszynowego): <b>cx</b> [t͡ʃ], <b>dz</b> [d͡z], <b>dx</b> [d͡ʒ], <b>sx</b> [ʃ], <b>zx</b> [ʒ]. System zaprojektowany do użytkowania w przestrzeni internetowej. W obrębie portali społecznościowych, komunikatorów i blogów.
 +
 
 +
==Fonologia==
 +
 
 +
===Spółgłoski===
 +
 
 +
{| class="wikitable" border="1"
 +
!
 +
! colspan=2|wargowe
 +
! colspan=2|zębowe
 +
! colspan=2|dziąsłowe
 +
! colspan=2|podniebienne
 +
! colspan=2|tylnojęzykowe
 +
! colspan=2|krtaniowe
 +
|- align="center"
 +
! nosowe
 +
| colspan=2|{{IPA|m}} (m) || colspan=2|{{IPA|n}} (n) || colspan=2| || colspan=2| || colspan=2| || colspan=2|
 +
|- align="center"
 +
! zwarte
 +
| {{IPA|p}} (p) || {{IPA|b}} (b) || {{IPA|t}} (t)|| {{IPA|d}} (d) || {{IPA|t͡s}} (c) || {{IPA|d͡z}} (dz) || |{{IPA|t͡ʃ}} (č) || {{IPA|d͡ʒ}} (dž) || {{IPA|k}} (k) || {{IPA|ɡ}} (g) || colspan=2|
 +
|- align="center"
 +
! szczelinowe
 +
| {{IPA|v}} (v) || {{IPA|f}} (f) || colspan=2| || {{IPA|s}} (s)  || {{IPA|z}} (z) || {{IPA|ʃ}} (š) || {{IPA|ʒ}} (ž) || colspan=2| <i>{{IPA|x}} (h)</i> || colspan=2| {{IPA|h}} (h)
 +
|- align="center"
 +
! płynne
 +
| colspan=2| {{IPA|w}} (u) || colspan=2| {{IPA|l}} (l) || colspan=2|{{IPA|r}} (r) || colspan=2|{{IPA|j}} (j|i) || colspan=2| || colspan=2|
 +
|}
 +
 
 +
Uwagi:
 +
 
 +
* <b>H</b> opcjonalna wymowa [x];
 +
* <b>U</b> wymawiane również jako [w] np.: <i>Europa</i> [ɛwrɔpa], <i>pneumatika</i> [pnɛwmatɪka];
 +
* <b>I</b> wymawiane również jako [j] np.: <i>miesta</i> [mjesta] "miasto", <i>riekima</i> [rjekɪma] "język, mowa".
 +
 
 +
===Samogłoski===
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
!
 +
! colspan=2|przednie
 +
! colspan=2|centralne
 +
! colspan=2|tylne
 +
|-align=center
 +
!przymknięte
 +
| colspan=2|{{IPA|ɪ}} (i) || colspan=2|{{IPA|ʉ}} (y) || colspan=2|{{IPA|u}} (u)
 +
|-align=center
 +
!półprzymknięte
 +
| colspan=2|{{IPA|e}} (e) || colspan=2| || colspan=2|
 +
|-align=center
 +
!półotwarte
 +
| colspan=2|{{IPA|ɛ}} (e) || colspan=2| || colspan=2|{{IPA|ɔ}} (o)
 +
|-align=center
 +
!otwarte
 +
| colspan=2|{{IPA|a}} (a) || colspan=2| || colspan=2|
 +
|}
 +
 
 +
Uwagi:
 +
 
 +
* <b>E</b> w pozycji po <b>I</b> wymawiane jako [e].
 +
 
 +
==Historia==
 +
 
 +
To zagadnienie wymaga rozbudowania!

Wersja z 23:55, 7 maj 2013

język istocki
Istoks riekima
Utworzenie: Serpentinius - Karol Biegała w 2012
Sposoby zapisu: alfabet łaciński
Klasyfikacja: języki sztuczne
języki międzynarodowe (internacjonalne)
język istocki
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Seden celviek gims sabadas in arvas pa vertibom in provoms. Joni lik pardovani orumu in suzinomi, kokin joni jamiet nunesotis vieden su kitu broteristo selmome.
Lista conlangów


Język istocki (Istoks riekima) to język sztuczny, będący próbą języka międzynarodowego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się on silnymi wpływami języka litewskiego na słownictwo i gramatykę. W mniejszym stopniu inspirowany językami słowiańskimi, łotewskim i rumuńskim. Najmniejszy wpływ na język, lecz istotny, miał język węgierski, albański i turecki.


Alfabet

Alfabet istocki to oparty na alfabecie łacińskim, system zapisu dostosowany do języka istockiego. Alfabet składa się z 28 liter wielkich i odpowiadającym im 28 liter małych. Oprócz bazowych, występują litery ze znakami diakrytycznymi. Litery z karonem: Č, Š, Ž oraz digrafy: DZ, . W alfabecie nie występują: Q, W, X.

A a B b C c Č č D d Dz dz Dž dž E e F f G g H h I i J j K k
a be ce če de dze dže e fi ga ha i jo ka
L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u Y y V v Z z Ž ž
le mo no o pi re se še te u y ve ze že

Sposoby zapisu

Ze względu na internacjonalny charakter języka, funkcjonowało kilka sposobów jego zapisu. Poniżej lista systemów proponowanych w trakcie tworzenia języka:

  • Ungeru rasima (zapis inspirowany językiem polskim i węgierskim): cz [t͡ʃ], dz [d͡z], dzs [d͡ʒ], sz [ʃ], zs [ʒ]. Zarzucony ze względu na występowanie trigrafu;
  • Albanu rasima (zapis inspirowany językiem albańskim): ch ([t͡ʃ], x [d͡z], xh [d͡ʒ], sh [ʃ], zh [ʒ]. System często stosowany w przestrzeni internetowej, wypierany przez zapis prosty;
  • Turku rasima (zapis inspirowany językiem tureckim i rumuńskim): c [d͡z], ç [t͡ʃ], ğ(q) [d͡ʒ], j [ʒ], ş [ʃ], ţ [t͡s], u [ʉ], y [j]. Odrzucony ze względu na brak rozróżnienia w zapisie [u] a [ʉ] jak również zbyt bogatą diakrytykę;
  • Prasta rasima (zapis inspirowany x-sistemo, przeznaczony do pisania maszynowego): cx [t͡ʃ], dz [d͡z], dx [d͡ʒ], sx [ʃ], zx [ʒ]. System zaprojektowany do użytkowania w przestrzeni internetowej. W obrębie portali społecznościowych, komunikatorów i blogów.

Fonologia

Spółgłoski

wargowe zębowe dziąsłowe podniebienne tylnojęzykowe krtaniowe
nosowe m (m) n (n)
zwarte p (p) b (b) t (t) d (d) t͡s (c) d͡z (dz) t͡ʃ (č) d͡ʒ (dž) k (k) ɡ (g)
szczelinowe v (v) f (f) s (s) z (z) ʃ (š) ʒ (ž) x (h) h (h)
płynne w (u) l (l) r (r) j (j|i)

Uwagi:

  • H opcjonalna wymowa [x];
  • U wymawiane również jako [w] np.: Europa [ɛwrɔpa], pneumatika [pnɛwmatɪka];
  • I wymawiane również jako [j] np.: miesta [mjesta] "miasto", riekima [rjekɪma] "język, mowa".

Samogłoski

przednie centralne tylne
przymknięte ɪ (i) ʉ (y) u (u)
półprzymknięte e (e)
półotwarte ɛ (e) ɔ (o)
otwarte a (a)

Uwagi:

  • E w pozycji po I wymawiane jako [e].

Historia

To zagadnienie wymaga rozbudowania!