Język istocki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język istocki
Isтoĸυ pıєĸa
Utworzenie: Serpentinius - Karol Biegała w 2012
Sposoby zapisu: alfabet istocki
Klasyfikacja: języki sztuczne
języki międzynarodowe (internacjonalne)
język istocki
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Sєтpı υƌєpı гıммas saƃaƌı ıʜ apʙı пa saʙo ʙıєpтıƃє ıʜ пpoʙas. Joʜaмs єssa ƌoтı opυм ıʜ sυзıʜa, ĸoĸıʜ ᴊoʜı ᴊaмıєтυ ʜυʜєsoтıs ʙıєƌєʜ sυ ĸıтυ ƃpoтєpısтo ƌυxє.
Lista conlangów


Język istocki (Isтoĸυ pıєĸa [ıstɔku rjeka]) to język sztuczny, będący próbą języka międzynarodowego dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Charakteryzuje się on silnymi wpływami języka litewskiego na słownictwo i gramatykę. W mniejszym stopniu inspirowany językami słowiańskimi, łotewskim i rumuńskim. Najmniejszy wpływ na język, lecz istotny, miał język węgierski, albański i turecki.


Alfabet

Alfabet istocki jest oparty na alfabetach: łacińskim, greckim oraz cyrylicy. Potocznie nazywany abewied (aƃєʙıєƌ [abɛvjed]). System zapisu dostosowany do języka istockiego. Alfabet składa się z 26 liter wielkich i odpowiadającym im 26 liter małych. Zastosowana kolejność znaków w tabeli, obowiązuje również w słownikach. Wyszczególniono dwa digrafy, które nie stanowią osobnych liter. Hasła zaczynające się tymi dwuznakami występują w słownikach pod literą Ƌ.

Litera
w abewedzie
Nazwa
litery
Litera
w łacince
Litera
w cyrylicy
Przykładowe
słowa
IPA Znaczenia Uwagi
A a a A a A a aƃєʙıєƌ abɛvjed abecadło, alfabet
Ƃ ƃ ƃє B b Б б ƃpoт brɔt brat
B ʙ ʙıє V v В в ʙapƌ vard słowo
Ƌ ƌ ƌє D d Д д ƌᴜĸтєpı duktɛrɪ córka
Є є є E e Е е єзєpa ɛzɛra jezioro
I ı ı I i І і Isтoĸ ɪstɔk Istok
J ᴊ ᴊo J j J j ᴊoʜ jɔn on
Г г гa G g Г г гєʜa gɛna żona
K ĸ ĸa K k К к ĸєᴧıa kɛlja droga
X x xa H h Х х ƌᴜx dux duch jedynie w zapożyczeniach
Ʌ ʌ ʌıє L l Л л ᴧaзгa lazga kij
М м мo M m М м мoтєpı mɔtɛrɪ matka
H ʜ ʜo N n H ʜ ʜaг nag paznokieć
O o o O o O o oᴊca ɔjt͡sa jajko
П п пı P p П п пєƌa pɛda stopa
Ф ф фı F f Ф ф фıᴧosoфıᴊa fɪlɔsɔfɪja filozofia jedynie w zapożyczeniach
Р р pıє R r Р р pıєĸa rjeka mowa, język
S s S s С с sʏʜ sʉn syn
C c C c Ц ц cєтpı t͡sɛtrɪ cztery
Т т тє T t Т т тєʙıєp tɛvjer ojciec
U υ υ U u У у ᴜƌєp udɛr człowiek
Y ʏ ʏ (ᴜзa ᴜ) Y y И и ʏтєp ʉtɛr poranek
З з зє Z z З з зoᴧıa zɔlja trawa
Ş ş şє Š š Ш ш şaмпᴜʜ, мaşıʜa ʃampun, maʃɪna szampon, samochód jedynie w zapożyczeniach
Ҫ ҫ ҫє Č č Ч ч Ҫєx, ĸᴜᴧҫ t͡ʃɛx, kult͡ʃ Czech, klucz jedynie w zapożyczeniach
Ҙ ҙ ҙє Ž ž Ж ж ҙᴜpʜaᴧ, мasaҙ ʒurnal, masaʒ żurnal, masaż jedynie w zapożyczeniach
Ƌз ƌз ƌзє Dz dz Ѕ ѕ Kıм Ƌзoʜг Iᴧ kɪm d͡zɔŋ ɪl Kim Dzong Il dwuznak, nie jest osobną literą
Ƌҙ ƌҙ ƌҙє Dž dž Џ џ ƌҙᴜʜгєᴧ, ƌҙєм d͡ʒungɛl, d͡ʒɛm dżungla, dżem dwuznak, nie jest osobną literą

Sposoby zapisu

Ze względu na internacjonalny charakter języka, funkcjonowało kilka sposobów jego zapisu. Poniżej lista opcjonalnych zapisów łacinki proponowanych w trakcie tworzenia języka:

  • (z): cz [t͡ʃ], dz [d͡z], dzs [d͡ʒ], sz [ʃ], zs [ʒ];
  • (h): ch ([t͡ʃ], x [d͡z], xh [d͡ʒ], sh [ʃ], zh [ʒ];
  • (x): cx [t͡ʃ], dz [d͡z], dx [d͡ʒ], sx [ʃ], zx [ʒ].

Sposób zapisu (x) - współcześnie stosowany w obrębie portali społecznościowych, komunikatorów i blogów.

Fonologia

Spółgłoski

wargowe zębowe dziąsłowe podniebienne tylnojęzykowe
nosowe m (м) n (ʜ)
zwarte p (п) b (ƃ) t (т) d (ƌ) t͡s (c) d͡z (ƌз) t͡ʃ (ҫ) d͡ʒ (ƌҙ) k (ĸ) ɡ (г)
szczelinowe v (ʙ) f (ф) s (s) z (з) ʃ (ş) ʒ (ҙ) x (x)
płynne w (υ) l (ʌ) r (p) j (ᴊ|ı)

Uwagi:

  • U wymawiane również jako [w] np.: Єυpoпa [ɛwrɔpa], aᴜтop [awtɔr];
  • I wymawiane również jako [j] np.: мıєsтa [mjesta] "miasto", pıєĸa [rjeka] "język, mowa".

Samogłoski

przednie centralne tylne
przymknięte ɪ (ı) ʉ (ʏ) u (υ)
półprzymknięte e (є)
półotwarte ɛ (є) ɔ (o)
otwarte a (a)

Uwagi:

  • Є w pozycji po I wymawiane jako [e].

Historia

To zagadnienie wymaga rozbudowania!

Gramatyka

Lupa2.gif
Główny artykuł: Gramatyka języka istockiego