Język iszarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 183: Linia 183:
 
!  sufiks  
 
!  sufiks  
 
!  ìtxáwe - pływać
 
!  ìtxáwe - pływać
xeqyēv - mówić
+
phèawe -  
 
!  qivryēv - kochać
 
!  qivryēv - kochać
 
|-
 
|-
Linia 189: Linia 189:
 
| align="center" | '''-re'''
 
| align="center" | '''-re'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''re''' - pływam
 
| align="center" |  ìtxáwe'''re''' - pływam
| align="center" |  xeqy'''re''' - mówię
+
| align="center" |  phèawe'''re''' - mówię
 
| align="center" |  qivry'''re''' - kocham
 
| align="center" |  qivry'''re''' - kocham
 
|-
 
|-
Linia 195: Linia 195:
 
| align="center" | '''-ho'''
 
| align="center" | '''-ho'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''ho''' - pływasz
 
| align="center" |  ìtxáwe'''ho''' - pływasz
| align="center" |  xeqy'''ho''' - mówisz
+
| align="center" |  phèawe'''ho''' - mówisz
 
| align="center" |  qivry'''ho''' - kochasz
 
| align="center" |  qivry'''ho''' - kochasz
 
|-
 
|-
Linia 201: Linia 201:
 
| align="center" | '''-txa'''
 
| align="center" | '''-txa'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''txa''' - on pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''txa''' - on pływa
| align="center" |  xeqy'''txa''' - on mówi
+
| align="center" |  phèawe'''txa''' - on mówi
 
| align="center" |  qivry'''txa''' - on kocha
 
| align="center" |  qivry'''txa''' - on kocha
 
|-
 
|-
Linia 207: Linia 207:
 
| align="center" | '''-wos'''
 
| align="center" | '''-wos'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''wos''' - ona pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''wos''' - ona pływa
| align="center" |  xeqy'''wos''' - ona mówi
+
| align="center" |  phèawe'''wos''' - ona mówi
 
| align="center" |  qivry'''wos''' - ona kocha
 
| align="center" |  qivry'''wos''' - ona kocha
 
|-
 
|-
Linia 213: Linia 213:
 
| align="center" | '''-pho'''
 
| align="center" | '''-pho'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''pho''' - ono pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''pho''' - ono pływa
| align="center" |  xeqy'''pho''' - ono mówi
+
| align="center" |  phèawe'''pho''' - ono mówi
 
| align="center" |  qivry'''pho''' - ono kocha
 
| align="center" |  qivry'''pho''' - ono kocha
 
|-
 
|-
Linia 219: Linia 219:
 
| align="center" | '''-za'''
 
| align="center" | '''-za'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''za''' - pływamy
 
| align="center" |  ìtxáwe'''za''' - pływamy
| align="center" |  xeqy'''za''' - mówimy  
+
| align="center" |  phèawe'''za''' - mówimy  
 
| align="center" |  qivry'''za''' - kochamy
 
| align="center" |  qivry'''za''' - kochamy
 
|-
 
|-
Linia 225: Linia 225:
 
| align="center" | '''-le'''  
 
| align="center" | '''-le'''  
 
| align="center" |  ìtxáwe'''le''' - pływacie  
 
| align="center" |  ìtxáwe'''le''' - pływacie  
| align="center" |  xeqy'''le''' - mówicie
+
| align="center" |  phèawe'''le''' - mówicie
 
| align="center" |  qivry'''le''' - kochacie
 
| align="center" |  qivry'''le''' - kochacie
 
|-
 
|-
Linia 231: Linia 231:
 
| align="center" | '''-ci'''
 
| align="center" | '''-ci'''
 
| align="center" |  ìtxáwe'''ci''' - pływają
 
| align="center" |  ìtxáwe'''ci''' - pływają
| align="center" |  xeqy'''ci''' - mówią
+
| align="center" |  phèawe'''ci''' - mówią
 
| align="center" |  qivry'''ci''' - kochają
 
| align="center" |  qivry'''ci''' - kochają
 
|-
 
|-

Wersja z 13:40, 31 maj 2020

Język iszarski
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Iszaria (urzędowy)
Ilość mówiących (Kyon) Do ustalenia
Sposoby zapisu: pismo iszarskie, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjno-aglutynacyjny, OVS/VOS
Klasyfikacja: Języki iszarsko-affairskie
Lista conlangów

Język iszarski - język z rodziny języków iszarsko-affairskich używany w Republice Iszarii położonej w północnej Ajdynirianie. Wywodzi się z języka proto-iszarskiego. Jest to język fleksyjno-aglutynacyjny, o ludowym szyku zdania OVS i poetyckim VOS.

Fonologia

Akcent

W iszarskim akcent zawsze pada na pierwszą sylabę.

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Dziąsłowe Podnieb. Welarne Języczkowe
Nosowe m n
Zwarte bezdźwięczne t k
dźwięczne b d
Afrykaty bezdźwięczne t͡st͡ʃ
dźwięczne d͡ʒ
Szczelinowe bezdźwięczne f sʃʲ x χ
dźwięczne v zʒʲ
Drżące ʀ
Uderzeniowe ɾ
Aproksymanty l j w

Samogłoski

Przednie Centralne Tylne
Przymknięte i ɯu
Półprzymknięte e
Średnie ə
Prawie otwarte ɐ

Dyftongi

W języku iszarskim występuje 16 dyftongów.

 • ae - /ɐe/
 • ao - /ɐɯ/
 • ai - /ɐi/
 • au - /ɐu/
 • ea - /eɐ/
 • eo - /eɯ/
 • ei - /ei/
 • eu - /eu/
 • oe - /ɯe/
 • oi - /ɯi/
 • ou - /ɯu/
 • oa - /ɯɐ/
 • ue - /ue/
 • uo - /uɯ/
 • ui - /ui/
 • ua - /uɐ/

Alfabet

Zapis łaciński

Do zapisu języka iszarskiego używa się rodzimego pisma. Używa się też zapisu alfabetem łacińskim, gdzie występują 32 litery i 6 dwuznaków.

a á à b d dj e é è ë ph qx kh h i í ì y c
[ɐ] [ɐ˩˥] [ɐ˥˩] [b] [d] [d͡ʒ] [e] [e˩˥] [e˥˩] [ə] [f] [ʇ] [x] [χ] [i] [i˩˥] [i˥˩] [j] [k]
l m n o ó ò r rh s x t tx u ú ù w v z j
[l] [m] [n] [ɯ] [ɯ˩˥] [ɯ˥˩] [ɾ] [ʀ] [s] [ʃʲ] [t] [t͡ʃ] [u] [u˩˥] [u˥˩] [w] [v] [z] [ʒʲ]

Gramatyka

Czasownik

Odmiana czasowników

Czasowniki regularne odmienia się przez osoby poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu. Wszystkie czasowniki regularne w bezokoliczniku kończą się na -wo.

osoba sufiks ìtxáwe - pływać phèawe - qivryēv - kochać
ja - xàn -re ìtxáwere - pływam phèawere - mówię qivryre - kocham
ty - khér -ho ìtxáweho - pływasz phèaweho - mówisz qivryho - kochasz
on - tèav -txa ìtxáwetxa - on pływa phèawetxa - on mówi qivrytxa - on kocha
ona - phaòn -wos ìtxáwewos - ona pływa phèawewos - ona mówi qivrywos - ona kocha
ono - chás -pho ìtxáwepho - ono pływa phèawepho - ono mówi qivrypho - ono kocha
my - zúer -za ìtxáweza - pływamy phèaweza - mówimy qivryza - kochamy
wy - txoàr -le ìtxáwele - pływacie phèawele - mówicie qivryle - kochacie
oni - vuác -ci ìtxáweci - pływają phèaweci - mówią qivryci - kochają

Zaimek

 • xàn /ˈʃʲɐ˥˩n/ - ja
 • khér /ˈxe˩˥ɾ/ - ty
 • tèav /ˈte˥˩ɐv/ - on
 • phaòn /ˈfɐɯ˥˩n/ - ona
 • chás /ˈkχɐ˩˥s/ - ono
 • zúer /ˈzu˩˥eɾ/ - my
 • txoàr /ˈt͡ʃɯɐ˥˩ɾ/ - wy
 • vuác /ˈvuɐ˩˥k/ - oni[e]

Przypadki

Odmiana spółgłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/txaàln
 • Dopełniacz/[-ou]/txaàlnou
 • Celownik/[-wo]/txaàlnwo
 • Biernik/[-khu]/txaàlnkhu
 • Wołacz/[-ec]/txaàlnec

Odmiana samogłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/raìtxá
 • Dopełniacz/[-sav]/raìtxásav
 • Celownik/[-he]/raìtxáhe
 • Biernik/[-wan]/raìtxáwan
 • Wołacz/[-cu]/raìtxácu

Słowniczek

 1. txaàln /'t͡ʃɐɐ˥˩ln/ - republika [stara wym. /t͡ʃa.əln˥˩/]
 2. Íxàir /'i˩˥ʃʲɐ˥˩iɾ/ - Iszaria [stara wym. /i˩˥ʃʲɪi̯˥˩ɾ/]
 3. raìtxá /'ɾɐi˥˩t͡ʃɐ˩˥/ - port
 4. lákhrè /'lɐ˩˥xɾe˥˩/ - statek
 5. ìtxáwe /'i˥˩t͡ʃɐ˩˥we/ - pływać
 6. phèawe /'fe˩˥ɐwo/ -