Język iszarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 184: Linia 184:
 
!  ìtxáwe - pływać
 
!  ìtxáwe - pływać
 
!  phèawe - mówić
 
!  phèawe - mówić
qivryēv - kochać
+
béixèwe -
 
|-
 
|-
 
| align="center" | ja - '''xàn'''
 
| align="center" | ja - '''xàn'''
Linia 190: Linia 190:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''rè''' - pływam
 
| align="center" |  ìtxáwe'''rè''' - pływam
 
| align="center" |  phèawe'''rè''' - mówię
 
| align="center" |  phèawe'''rè''' - mówię
| align="center" |  qivry'''rè''' - kocham
+
| align="center" |  béixèwe'''rè''' - kocham
 
|-
 
|-
 
| align="center" | ty - '''khér'''
 
| align="center" | ty - '''khér'''
Linia 196: Linia 196:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''hó''' - pływasz
 
| align="center" |  ìtxáwe'''hó''' - pływasz
 
| align="center" |  phèawe'''hó''' - mówisz
 
| align="center" |  phèawe'''hó''' - mówisz
| align="center" |  qivry'''hó''' - kochasz
+
| align="center" |  béixèwe'''hó''' - kochasz
 
|-
 
|-
 
| align="center" | on - '''tèav'''
 
| align="center" | on - '''tèav'''
Linia 202: Linia 202:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''txá''' - on pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''txá''' - on pływa
 
| align="center" |  phèawe'''txá''' - on mówi
 
| align="center" |  phèawe'''txá''' - on mówi
| align="center" |  qivry'''txà''' - on kocha
+
| align="center" |  béixèwe'''txà''' - on kocha
 
|-
 
|-
 
| align="center" | ona - '''phaòn'''
 
| align="center" | ona - '''phaòn'''
Linia 208: Linia 208:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''xrà''' - ona pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''xrà''' - ona pływa
 
| align="center" |  phèawe'''xrà''' - ona mówi
 
| align="center" |  phèawe'''xrà''' - ona mówi
| align="center" |  qivry'''xrà''' - ona kocha
+
| align="center" |  béixèwe'''xrà''' - ona kocha
 
|-
 
|-
 
| align="center" | ono - '''chás'''
 
| align="center" | ono - '''chás'''
Linia 214: Linia 214:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''phò''' - ono pływa
 
| align="center" |  ìtxáwe'''phò''' - ono pływa
 
| align="center" |  phèawe'''phò''' - ono mówi
 
| align="center" |  phèawe'''phò''' - ono mówi
| align="center" |  qivry'''phò''' - ono kocha
+
| align="center" |  béixèwe'''phò''' - ono kocha
 
|-
 
|-
 
| align="center" | my - '''zúer'''
 
| align="center" | my - '''zúer'''
Linia 220: Linia 220:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''zá''' - pływamy
 
| align="center" |  ìtxáwe'''zá''' - pływamy
 
| align="center" |  phèawe'''zá''' - mówimy  
 
| align="center" |  phèawe'''zá''' - mówimy  
| align="center" |  qivry'''zá''' - kochamy
+
| align="center" |  béixèwe'''zá''' - kochamy
 
|-
 
|-
 
| align="center" | wy - '''txoàr'''
 
| align="center" | wy - '''txoàr'''
Linia 226: Linia 226:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''lé''' - pływacie  
 
| align="center" |  ìtxáwe'''lé''' - pływacie  
 
| align="center" |  phèawe'''lé''' - mówicie
 
| align="center" |  phèawe'''lé''' - mówicie
| align="center" |  qivry'''lé''' - kochacie
+
| align="center" |  béixèwe'''lé''' - kochacie
 
|-
 
|-
 
| align="center" | oni - '''vuác'''
 
| align="center" | oni - '''vuác'''
Linia 232: Linia 232:
 
| align="center" |  ìtxáwe'''cì''' - pływają
 
| align="center" |  ìtxáwe'''cì''' - pływają
 
| align="center" |  phèawe'''cì''' - mówią
 
| align="center" |  phèawe'''cì''' - mówią
| align="center" |  qivry'''cì''' - kochają
+
| align="center" |  béixèwe'''cì''' - kochają
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 14:59, 31 maj 2020

Język iszarski
Utworzenie: F1req w 2020
Używany w (Kyon): Iszaria (urzędowy)
Ilość mówiących (Kyon) Do ustalenia
Sposoby zapisu: pismo iszarskie, alfabet łaciński
Typologia: fleksyjno-aglutynacyjny, OVS/SOV?
Klasyfikacja: Języki iszarsko-affairskie
Lista conlangów

Język iszarski - język z rodziny języków iszarsko-affairskich używany w Republice Iszarii położonej w północnej Ajdynirianie. Wywodzi się z języka proto-iszarskiego. Jest to język fleksyjno-aglutynacyjny, o ludowym szyku zdania OVS i poetyckim SOV?.

Fonologia

Akcent

W iszarskim akcent zawsze pada na pierwszą sylabę.

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Dziąsłowe Podnieb. Welarne Języczkowe
Nosowe m n
Zwarte bezdźwięczne t k
dźwięczne b d
Afrykaty bezdźwięczne t͡st͡ʃ
dźwięczne d͡ʒ
Szczelinowe bezdźwięczne f sʃʲ x χ
dźwięczne v zʒʲ
Drżące ʀ
Uderzeniowe ɾ
Aproksymanty l j w

Samogłoski

Przednie Centralne Tylne
Przymknięte i ɯu
Półprzymknięte e
Średnie ə
Prawie otwarte ɐ

Dyftongi

W języku iszarskim występuje 16 dyftongów.

 • ae - /ɐe/
 • ao - /ɐɯ/
 • ai - /ɐi/
 • au - /ɐu/
 • ea - /eɐ/
 • eo - /eɯ/
 • ei - /ei/
 • eu - /eu/
 • oe - /ɯe/
 • oi - /ɯi/
 • ou - /ɯu/
 • oa - /ɯɐ/
 • ue - /ue/
 • uo - /uɯ/
 • ui - /ui/
 • ua - /uɐ/

Alfabet

Zapis łaciński

Do zapisu języka iszarskiego używa się rodzimego pisma. Używa się też zapisu alfabetem łacińskim, gdzie występują 32 litery i 6 dwuznaków.

a á à b d dj e é è ë ph qx kh h i í ì y c
[ɐ] [ɐ˩˥] [ɐ˥˩] [b] [d] [d͡ʒ] [e] [e˩˥] [e˥˩] [ə] [f] [ʇ] [x] [χ] [i] [i˩˥] [i˥˩] [j] [k]
l m n o ó ò r rh s x t tx u ú ù w v z j
[l] [m] [n] [ɯ] [ɯ˩˥] [ɯ˥˩] [ɾ] [ʀ] [s] [ʃʲ] [t] [t͡ʃ] [u] [u˩˥] [u˥˩] [w] [v] [z] [ʒʲ]

Gramatyka

Czasownik

Odmiana czasowników

Czasowniki regularne odmienia się przez osoby poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu. Wszystkie czasowniki regularne w bezokoliczniku kończą się na -wo.

osoba sufiks ìtxáwe - pływać phèawe - mówić béixèwe -
ja - xàn -rè ìtxáwe - pływam phèawe - mówię béixèwe - kocham
ty - khér -hó ìtxáwe - pływasz phèawe - mówisz béixèwe - kochasz
on - tèav -txá ìtxáwetxá - on pływa phèawetxá - on mówi béixèwetxà - on kocha
ona - phaòn -xrà ìtxáwexrà - ona pływa phèawexrà - ona mówi béixèwexrà - ona kocha
ono - chás -phò ìtxáwephò - ono pływa phèawephò - ono mówi béixèwephò - ono kocha
my - zúer -zá ìtxáwe - pływamy phèawe - mówimy béixèwe - kochamy
wy - txoàr -lé ìtxáwe - pływacie phèawe - mówicie béixèwe - kochacie
oni - vuác -cì ìtxáwe - pływają phèawe - mówią béixèwe - kochają

Zaimek

 • xàn /ˈʃʲɐ˥˩n/ - ja
 • khér /ˈxe˩˥ɾ/ - ty
 • tèav /ˈte˥˩ɐv/ - on
 • phaòn /ˈfɐɯ˥˩n/ - ona
 • chás /ˈkχɐ˩˥s/ - ono
 • zúer /ˈzu˩˥eɾ/ - my
 • txoàr /ˈt͡ʃɯɐ˥˩ɾ/ - wy
 • vuác /ˈvuɐ˩˥k/ - oni[e]

Przypadki

Odmiana spółgłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/txaàln
 • Dopełniacz/[-ou]/txaàlnou
 • Celownik/[-wo]/txaàlnwo
 • Biernik/[-khu]/txaàlnkhu
 • Wołacz/[-ec]/txaàlnec

Odmiana samogłoskowa:

 • Mianownik/[-ø]/raìtxá
 • Dopełniacz/[-sav]/raìtxásav
 • Celownik/[-he]/raìtxáhe
 • Biernik/[-wan]/raìtxáwan
 • Wołacz/[-cu]/raìtxácu

Słowniczek

 1. txaàln /ˈt͡ʃɐɐ˥˩ln/ - republika [stara wym. /t͡ʃa.əln˥˩/]
 2. Íxàir /ˈi˩˥ʃʲɐ˥˩iɾ/ - Iszaria [stara wym. /i˩˥ʃʲɪi̯˥˩ɾ/]
 3. raìtxá /ˈɾɐi˥˩t͡ʃɐ˩˥/ - port
 4. lákhrè /ˈlɐ˩˥xɾe˥˩/ - statek
 5. ìtxáwe /ˈi˥˩t͡ʃɐ˩˥we/ - pływać
 6. phèawe /ˈfe˥˩ɐwe/ - mówić
 7. béixèwe /ˈbe˩˥iʃʲe˥˩we/ -