Język kadoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język kadoński, kàdo rà - język z grupy miteńsko-zireskiej. Rozwinął się z języka proto-miteńsko-zireskiego, jego następne stadium proto-miteńsko-kadońskie i ostatecznie wyłonił się z języka proto-kadońskiego.

Zmiany fonetyczne

 • ś V_V > ź
 • s V_V > z
 • w > v
 • k, g V_C, V_# > x, ɣ
 • ɬ, ɮ > ś, ź
 • s, z {r, u, i}_ > š, ž
 • tš, št > č
 • e pod akcentem > a
 • e jako końcówka (krótkie, dwusylabowe) > a
 • e _{v, w} > o
 • o _{i, j} > e
 • wypadnięcie wygłosowe -e
 • wygłosowe o > e
 • ponowne wypadnięcie e (pojawienie się tonu drugiego)
 • wygłosowe v, b, d, g > f, f, s, x
 • wygłosowe m, n > 0 (pojawiają się w odmianie)
 • h > x (wszędzie, z wyjątkiem nagłosu słowa i V_V)
 • x > h (w nagłosie słowa i V_V)
 • rozwój rodzajników określonych i zanik deklinacji
 • zmiany w odmianie czasownika

Dźwięki

Spółgłoski

 • m n
 • p b t d k g
 • f v s z š ž ś ź x ɣ h
 • c dz č dž
 • l r j

Samogłoski

 • i u
 • e o
 • a

Akcent

Występują dwa rodzaje akcentu:

 • naciskowy: az - Słońce
 • melodyjny: àz - siedzieć.

Gramatyka

Zaimek

Zaimek osobowy
Liczba Sg Pl
1. dža vaja
2. sa saja
3. sàv kaja

Rzeczownik

Deklinacja Ia

ta "mężczyzna"

Liczba Sg Pl
Nom ta tat
Obl tas tax
Deklinacja Ib

hàvov "krew"

Liczba Sg Pl
Nom hàvov hàvovet
Obl hàvoves hàvovex
Deklinacja II

džàj "oko"

Liczba Sg Pl
Nom džàj džàje
Obl džàjs džàje
Deklinacja III

rà(n) "język"

Liczba Sg Pl
Nom ne
Obl n ne

Czasownik

Odmiana Czasowa
Czas Ndok. Dok.
Ter. -∅
Prz. -ad š- -ad

Słownik

 • ja - dža
 • ty, pan/pani - sa
 • on - sàv
 • to - tàv
 • kto - vaza
 • co - daha
 • nie - džàj
 • jeden - sàj
 • dwa - bù(m)
 • mężczyzna - ta
 • matka - vaba
 • ojciec - dà
 • drzewo - ga
 • krew - hàvov
 • jajko, jajo - iźa
 • głowa - pàc
 • ucho - sàv
 • oko - džàj
 • nos - džàv
 • ząb - vazova
 • język - rà(n)
 • noga - vaja
 • ręka - nulola
 • serce - džia
 • być - ìja (ìj - )
 • mieć - ixta
 • robić - và(n)
 • pić - saźa
 • jeść - hujca
 • widzieć - su
 • słyszeć - džaha
 • wiedzieć, znać - kàr
 • umierać, umrzeć - džava
 • zabijać, zabić - džuva
 • iść, chodzić - rara
 • leżeć - džàp
 • siedzieć - àz
 • stać - ìne(m)
 • dawać, dać - co
 • mówić - hàt
 • słońce - az
 • księżyc - nàv
 • woda - ìt
 • deszcz - imava
 • noc - àten
 • dzień - śaźa
 • nowy - lùr
 • przy, u, na - ku
 • w - ihu
 • z - de
 • i - a
 • imię - maźox
 • vaza - zwierzę