Język kauradzki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język kauradzki
Język ekylenoński

Qhooglığ qhaçren mežjd
ᠺᠣ‍ᠣ‍‍ᠭ᠍‍‍ᠯ‍ᠥ‍‍ᠬ
Utworzenie: Pluur, Borlach, Artaxes
Używany w (Kyon): Kauradowie
Regiony (Kyon): Wschodni i Środkowy Kyon
Ilość mówiących (Kyon) do ustalenia
Sposoby zapisu: alfabet łaciński, pismo kauradzkie (pismo mongolskie)
Typologia: aglutynacyjny
Klasyfikacja: do ustalenia
Przykład
.
.
Lista conlangów


Język kauradzki (ekylenoński) (kaur. Qhooglığ qhaçren mežjd [qʰɔːglɯɢ qʰat͡ɕɾɛn meʑʐd], dosłownie "Język Ludzi Stepu") - język należy do ligi językowej obejmującej północną część Wschodu Kyonu, używany przez Ludzi Otwartego Stepu. Jest językiem aglutynacyjnym, bez tradycji piśmienniczej, zapisywany jednak od pewnego czasu pismem kauradzkim.

System fonologiczny

Spółgłoski

[m n ɲ ŋ] m n ň ñ
[p t k q] p t k q
[pʰ tʰ kʰ qʰ] ph th kh qh
[b d g ɢ] b d g ğ
[t͡ɕ] ç
[t͡ɕʰ] çh
[d͡ʑ] c
[s ʂ ɕ h] s ş š h
[z ʐ ʑ] z j ž
[ɾ r] r ř
[j ɰ w] j w v

Samogłoski

Dotychczas nie ustalono, czy język ów rozróżnia [e] od [ɛ] i [o] od [ɔ]. Możliwe, że wymowa może mieć związek z obecnością (bądź nie) akcentu.
[i ɯ u] i ı u
([e o] é ó)
[ɛ ɔ] e o
[a] a

[iː ɯː uː] ii ıı uu
([eː oː] éé óó)
[ɛː ɔː] ee oo
[aː] aa

Pismo kauradzkie

Przyjmuje się, iż Kauradowie wytworzyli swój własny rodzaj pisma, nie ma jednak planów jego stworzenia. Zamiast tego, będzie ono reprezentowane przez pismo mongolskie.

Historia

Kaurad0.png Kaurad1.png Kaurad2.png Kaurad3.png Kaurad4.png