Język krasny

Z Conlanger
Wersja z dnia 17:51, 3 lut 2010 autorstwa BartekChom (dyskusja | edycje) (700)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
krasny
Yλυαηαμυφεθ
Sposoby zapisu: własny, łaciński z greckim
Faktycznie
Utworzenie: BartekChom w 2009
Cel utworzenia: trudny język dla krasnali-partyzantów, jak aeloahalindoański ale prostszy
Klasyfikacja: języki sztuczne
 • artystyczne
  • krasny
Kody
Conlanger–1 kra
W świecie Gruszek Na Wierzbie
Regiony : różne
Klasyfikacja: ?
 • krasny
Język mniejszości : Eboranolandia
Lista conlangów

Język krasny - język krasnali. Jest trudny (ale bez przesady - np. odmiana rzeczownika to tabelka 11*5, a mogłoby być więcej) i bardzo płynny.

Pisownia i wymowa

Głoski/litery:

b d g
l m n
x<h> f
i 1<y> E<e> a O<o> u

Transkrypcja: Aαa Bβb Dδd Eεe Fφf Gγg Hηh Iιi Lλl Mμm Nνn Oθo Uωu Yυy

Nie ma grup spółgłoskowych. Samogłoski w jednym wyrazie często występują parami, ale nigdy w dłuższych szeregach. b d g nie występują na końcu wyrazu

Poza tym występuje iloczas i akcent ruchomy, "melodyczno-dynamiczny": sylaba akcentowana może być opadająca, wznosząco opadająca lub mocna.

W piśmie ok. 30 liter, do tego z grubsza po 10-20 dwuznaków i liter diakrytyzowanych. Litery małe, średnie (w schemacie α) i duże. Reguły:

 • Zdanie zaczynamy wielką literą.
 • αaaa - nazwy języków, ludów i ras, człony typu "morze", "królestwo", kiedy nie są integralną częścią nazwy
 • αααα - nazwy geograficzne, nazwy organizacji, człony typu "morze", "królestwo", kiedy są integralną częścią nazwy
 • Aααα - kraje i imiona

Rzeczownik

Skomplikowane reguły, ale mianownik i bezokolicznik prawie jak w polskim. Odmiana często nieregularna.

Przypadki: mianownik, dopełniacz, 2 celowniki (dopełnienie dalsze - bez strony biernej), 2 bierniki (dopełnienie bliższe), narzędnik (komitatyw), 3 miejscowniki (prepozytywy), wołacz

Liczba: pojedyncza, podwójna, potrójna, mnoga, nadmnoga.

 • Liczbę mnogą stosuje się, kiedy liczebność jest niepewna (też 1-2, 2-3), ale mniejsza od 50, oraz kiedy jest określona i mniejsza od 100
 • Liczbę nadmnogą - dla liczebności nieokreślonych, które mogą przekraczać 50 i określonych od 100

Rodzaje: 3 męski, 3 żeńskie i 4 nijakie w l.p. W liczbie mnogiej 2 męskoosobowe, 2 męskożywotne, męskożeński, męskorzeczowy, żeńskorzeczowy, 3 żeńskożywotne i 2 nijakie, w podwójnej, potrójnej i nadmnogiej mniejsze zróżnicowanie, ale w podwójnej dodatkowe formy.

l.poj. l. podw. l. potr. l. mn. l. nadmn.
r. m. I
r. m. II
r. m. III
r. ż. I
r. ż. II
r. ż. III
r. n. I
r. n. II
r. n. III
r. n. IV

Zaimki

ja ty on, ona, ono
r. m. I Eθμεαλεηαθ debeo heomoloi
r. m. II damea
r. m. III Yαμεωφθελεηαθ meafule ymeuhoal
r. ż. I Oεμεαλεηαθ deabuelo naeboula
r. ż. II Oαμεανεηαθ naebou
r. ż. III Oεμεαλεφαθ aonaebou
r. n. I Eθμεαλεηαθ deabeli healei
r. n. II Oεμεαλεηαθ meolobou
r. n. III
r. n. IV Eθμεαλεηαθ ohealoy

Czasownik

Przybliżona budowa złożonego zdania: Podmiot przedrostekNN-rdzeńczasownika-koncówka przedrostekNA okolicznik przyimek dopełnienie-końcówka przedrostekRA okolicznik przedrostekRN.

(nazwy robocze: przedrostek Rozdzielny/Nierozdzielny Niemiecki/Angielski)

Podstawowe czasowniki:

 • być - aeloha
 • mieć - oylue
 • znaczyć - maolyfa
 • pić alkohol - miybay
 • zabijać - yafey

Inne

Sążnie (wyrazy, które nic nie znaczą i mogą być używane wymiennie, ale muszą być) i sródrostki (infiksy).

Liczebniki

Formy przy liczeniu:

1. ameolyen (zawsze po dziesiątkach ameoleyn)
2. abeodel (po dziesiątkach przy miliadach abeodal)
3. meanodeu (po dziesiątkach przy miliadach meanodau)
4. leameof (po dziesiątkach przy miliadach leamoaf)
5. hoemauge (po dziesiątkach przy miliadach hoemauga)
6. manafeo (po dziesiątkach przy miliadach manafao)
7. meolegi
8. gamelou (po dziesiątkach przy miliadach gameloa)
9. deudoi (po dziesiątkach przy miliadach deugoa)
10. aeleyhuanoa (przy miliadach aeleyhuana)
11. menoefila (przy miliadach menoefela)
12. beimoade (przy miliadach beimoaga)
13. neheofae (przy miliadach neheofa)
14. leameofieha (przy miliadach leameofiaha)
15. heageoli (przy miliadach heageolia)
16. ymanafeofieha (przy miliadach ymanafeofiaha)
17. melegieha (przy miliadach melegiaha)
18. goedeloufieha (przy miliadach goedeloufiaha)
19. deudoyfieha (przy miliadach deudoyfiaha)
20. ameylaoda (przy miliadach ameylaoga)
21. neogimea (przy miliadach neogima)
22. abeudeleamey (przy miliadach abeudeleama)
23. meanodeamey (przy miliadach meanodeama)
24. leameofeamey (przy miliadach leameofeamea)
25. heonaluy (przy miliadach heonalay)
26. ymanafeamey (przy miliadach ymanafeama)
27. melegiamey (przy miliadach melegiama)
28. goedeloufeamey (przy miliadach goedeloufeama)
29. deudoyfeamey (przy miliadach deudoyfeama)
30. meanofeadeu (z jednościami meanoheade, bez jedności przy miliadach meanofeagau)
31. meanoheade ameoleyn itd.
40. leafeomaef (z jednościami leafeomaefo, bez jedności przy miliadach leafeomaf)
50. hoemaleafugeu (z jednościami hoemaleafudeu, bez jedności przy miliadach hoemaleafugau)
60. manaheafeo (z jednościami manaheafeon, bez jedności przy miliadach manaheafao)
70. meofaelegi (z jednościami meofaeledio)
80. gameyfealou (z jednościami gameyfealou, bez jedności przy miliadach gameyfealu)
90. deufeadoi (z jednościami deufeado, bez jedności przy miliadach deufeagoa)
100. hegaemuo (przy miliadach hegaemu)
200. ameylihegaemuo (przy miliadach ameylihegaemu)
300. hemeanodeu (przy miliadach hemeanodau)
400. heleameof (przy miliadach heleamaf)
500. heloemauge (przy miliadach heloemauga)
600. heamanafeo (przy miliadach heamanafao)
700. hemeolegi
800. heanamelou (przy miliadach heanamelu)
900. heheudoi (przy miliadach heheudoa)
1000. heleyhuabenoa (przy miliadach heleyhuabena)
2000. feleonemoi (przy miliadach feleonemoa)
3000. meanodoelyo (przy miliadach meanodoelao)
4000. leameofaleo (przy miliadach leameofalao)
5000. hoemaunealeo (przy miliadach hoemaunealao)
6000. manafealeo (przy miliadach manafealao)
7000. meolegialeo (przy miliadach meolegialao)
8000. goedeloufaleo (przy miliadach goedeloufalao)
9000. deudoyfaleo (przy miliadach deudoyfalao)
10000. dedugefaeboi (l. mn. gefaedoy, l. nadmn. lefeadyu)
20000. abeodelugefaeboi
30000. uafoilugefaebua
40000. oleamyofelugefaebo
50000. fehoemaugaelugefaebo
60000. manafelugefaebo
70000. meolegielugefaebo
80000. gameloelugefaebo
90000. deudoylugefaebo
10 0000. aeleyhuana gefaedoy itd.
50 0000. hoemaleafugau lefeadyu itd. - liczba nadmnoga

Przykłady

 • μαδθεηιδαωφ Eλυαηωεναωμυλεω ναεμυαλα - Separatystyczna Partia Krasnali ("Partia Krasnali Separatystyczna" - w nazwach przymiotnik jest po dopełniaczu) w Eboranolandii
 • Yεφωνθεμαθλεγυε - krasnal (wyjątkowo Aααα dla rasy), r. męski III
  • Eθλυαηαωμυφωθ - krasnale, r. męskoosobowy II, liczba nadmnoga wyjątkowo równa mnogiej
  • Eλυαηωεναωμυλεω - krasnali
 • Yλυαηαμυφεθ - język krasny, r. żeński I
 • madoehidauf - partia, r. żeński III
 • naemalaby - separatystyczny, r. męski I
  • naemyala - separatystyczna, r. żeński III
 • dibugonaef - człowiek, r. męski II
 • θudoadoha - Et, r. męski I
  • θubeadohaleaf - Eci, l. mn., r. męskożeński
  • θubeadohale - Eci, l. nadmn.