Język larmodzki

Z Conlanger
Wersja z dnia 11:55, 18 paź 2012 autorstwa Canis (dyskusja | edycje) (Larmodzki przeniesiono do Język larmodzki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język larmodzki
M'Aiamat'us M'ish
Sposoby zapisu: alfabet łaciński (11 liter)
Utworzenie: Tоб ріс тоб w 2009-2010
Cel utworzenia: język tradycyjny
Najnowsza wersja: 1.2.7
Używany w: Larmakcja, Modancja
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: król Modancji
Ilość mówiących około 750 (550 ce.)
Ilość mówiących (faktyczna) 1 (2010)
Język urzędowy : Larmakcja, Modancja
Przykład
Cicha noc (M'isht'us m'uts)
M’Zi m’isht’us m’uts, m’Zi m’osht’us m’uts.
M’Zi c’shit’utim m’is tom ps’Ui.
M’osht’us p’apa c’shuit’utim ash m’at-uat.
P’Zi’ios m’auit’us, p’Zi’ios m’utit’us.
Iesus a’Ist c’uit’utim,
Iesus a’Ist c’uit’utim!
Lista conlangów
Flaga języka larmodzkiego.

Język larmodzki (lar. M'Aiamat'us M'ish) - jedyny znany język w Krainie Złotego Liścia, używany w Larmakcji i Modancji (do III w. de. w Larmocji). Według popularnej w tych krajach legendy został stworzony przez mędrca, który podczas snu doznał oświecenia, czego efektem było stworzenie języka uniwersalnego i jak najbardziej logicznego. Z czasem język ten wyparł używany dotąd angielski i hiszpański.

W rzeczywistości tworzy go Tоб ріс тоб. Ma już swoją drugą wersję (pierwsza oznaczona była jako 0 i została porzucona oraz całkowicie zmieniona). Język posiada niewielki zasób słownikowy (240 słów na 22.12.2010).

Gramatyka języka

Czasy

Czasy wyraża się poprzez stosowanie specjalnej składni.

Czas przeszły

Twierdzenie: podmiot + czasownik z przedostkiem tata' + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + tata'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: Tata + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: Tata'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czas teraźniejszy

Twierdzenie: podmiot + orzeczenie + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + a'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: A + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: A'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czas przyszły

Twierdzenie: podmiot + czasownik z przedostkiem iti' + dopełnienie
Przeczenie: podmiot + iti'mo + orzeczenie + dopełnienie
Pytanie: Iti + orzeczenie + podmiot + ?
Pytanie przeczący: Iti'mo + oczeczenie + podmiot + ?

Czasownik

Czasownik w języku larmodzkim nie istnieje w słowniku, a tworzy się go poprzez dodanie przyrostka 'utim do rzeczownika w rodzaju czynnościowym. Na przykład: c'emt - jechanie, c'emt'utim - jechać. Są jednak wyjątki:

rzeczownik czasownik znaczenie polskie
c'omtit c'omtit'ot gotować
c'ot c'ot przepraszać
c'oc c'oc słuchać

Czasownik odmienia się tylko przez aspekty - zamiast przyrostka 'utim dodaje się 'utimt.

Tryby

Aby zastosować jeden z trybów, należy użyć składni zdania:
tryb przypuszczający - Ip + podmiot + czasownik z przedrostkiem 'iti + dopełnienie
tryb rozkazujący - podmiot z przyrostkiem 'ais + orzeczenie + dopełnienie

Rzeczownik

Rzeczownik odmienia się przez rodzaje (często) i liczby. Nie odmienia się przez przypadki, ale odpowiednik polskiego dopełniacza uzyskuje się przez dodanie przyrostka 'us.

Rodzaje

Rzeczownik teoretycznie odmienia się przez rodzaje, jednak nie zawsze. Oto rodzaje:

 • męski - mężczyźni - przedrostek a'
 • żeński - kobiety - przedrostek p'
 • nijaki - uczucia, przedmioty, rzeczowniki abstrakcyjne, nazwy geograficzne - przedrostek m'
 • czynnościowy - czynności - przedrostek c'
 • zwierzęcy - zwierzęta - przedrostek s'
 • nijaki ludzki - grupa ludzi różnych płci, obojniak, nieokreślona płeć - przedrostek ps'

Na przykład: ps'umat - człowiek, a'umat - mężczyzna, p'umat - kobieta.

Liczby

Liczba pojedyncza występuje w słowniku.

Liczbę mnogą tworzy się za pomocą przyrostka 'usto.

Zaimek

Oto tabela zaimków:

osoba liczba pojedyncza z. dzierżawczy l.p. liczba mnoga z. dzierżawczy l.m.
1 Iai Iaie Ui Uie
2 Iu Iuie Iuiu Iuiuie
3 Zi she Ishi ishe

Przed zaimkiem należy postawić przedrostek rodzajowy, lecz dotyczy to tylko podstawowych (powyżej).

Są także inne typy zaimków.

określa...\grupa pytające wskazujące upowszechniające nieokreślone przeczące
osoba ps'u ps'Zi ps'ai ps'ut ps'uie
przedmiot m'u m'Zi m'ai m'ut m'uie
cecha tau sit ma ti mi
przynależność ps'us shust usai ps'ust ps'usie
sposób uau shaut uauai uatut uaie
miejsce ueu sheu shau ueut ueuie
czas pu pushu ZuZu tupu iapa
liczba ie shie shet iet uet
przyczyna mom shem som mosh iak

Przymiotnik, przysłówek, imiesłów

Aby utworzyć przymiotnik, imiesłów bądź przysłówek (w larmodzkim przymiotnik pełni funkcję przysłówka i imiesłowu), należy dodać przyrostek 'us.

Liczebnik

Język larmodzki używa systemu dziesiętnego. W piśmie zawsze używa się cyfr arabskich bądź liczb rzymskich, a czyta się według poniższej tabeli.

pisownia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
wymowa ta te tu so pa pe pu sa su se

Liczby parocyfrowe wymawia się zgodnie z ich zapisem dziesiętnym, np.

 • 120 - tatese
 • 294 - tesuso
 • 9927453 - susutepusopatu

Przy liczbach, w których cyfra się powtarza więcej niż 3 razy (1 000 000, 555 555) nie powtarza się jednej sylaby, a dodaje się cząstkę to, następnie cyfrę, która oznacza ilość powtórek cyfry, i ostateczna cyfra. Przykłady:

 • 1 000 000 - tatopese; ta - 1, to-pe-se - 6 razy 0
 • 555 555 - topepa; to-pe-pa - 6 razy 5
 • 5345555555123 - patusotopupatatetu; pa - 5, tu - 3, so - 4, to-pu-pa - 7 razy 5, ta - 1, te - 2, tu - 3

Przy wyrażaniu ułamków zawsze stosuje się ułamki zwykłe. Liczby czyta się jak powyżej, kreskę ułamkową czyta się jako po. Na przykład:

 • 1/10 - tapotase; ta - 1, po - kreska ułamkowa, ta-se - 10
 • 7/11 - pupotata; pu - 7, po - kreska ułamkowa, ta-ta - 11
 • 125/1111 - tatepapotosota; ta-te-pa - 125, po - kreska ułamkowa, to-so-ta - 1111 (4 razy 1)

Daty - wyraża się w formacie dd/mm/YYYY, a czyta się tak jak ułamki, dodając tylko przyrostek 'tata.