Język lejtawski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (Rodzaj nijaki)
m
Linia 4: Linia 4:
 
}}
 
}}
  
'''Język lejtawski''' (lejt. Айтія лейтаніна - drzewna mowa) - język a priori używany głównie przez Lejtów na terenie kraju Lejtawy jak i spotykany w całym Fioletowym Lesie w świecie Arbietu.
+
'''Język lejtawski''' (lejt. Айтія лейтаніна - drzewna mowa) - język a prjori używany głównie przez Lejtów na terenie kraju Lejtawy, jak i spotykany w całym Fjoletowym Lesie, w świecie Arbjetu.
  
 
== Słowotwórstwo ==
 
== Słowotwórstwo ==
Linia 26: Linia 26:
 
| -о/-ё (np. Лейта'''о''')
 
| -о/-ё (np. Лейта'''о''')
 
|}
 
|}
=== Przymiotnik ===
+
=== Przymjotnik ===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!rowspan="2" | Końcówka
 
!rowspan="2" | Końcówka
Linia 69: Linia 69:
 
|}
 
|}
  
== Koniugacja ==
+
== Konjugacja ==
 
=== Bezokolicznik ===
 
=== Bezokolicznik ===
 
mówić - Айті'''яці'''
 
mówić - Айті'''яці'''
Linia 92: Linia 92:
 
== Deklinacja ==
 
== Deklinacja ==
  
=== Rodzaj męski ===
+
=== Rodzaj męzki ===
 
{|
 
{|
 
|
 
|

Wersja z 19:48, 21 kwi 2019

lejtawski
Айтія лейтаніна
Utworzenie: マシオ w 2017-2018
Cel utworzenia: użytkowanie w conworldzie
Najnowsza wersja: 0.001
Lista conlangów


Język lejtawski (lejt. Айтія лейтаніна - drzewna mowa) - język a prjori używany głównie przez Lejtów na terenie kraju Lejtawy, jak i spotykany w całym Fjoletowym Lesie, w świecie Arbjetu.

Słowotwórstwo

Rzeczownik

Końcówka Rodzaj
Męski Żeński Nijaki
Liczba pojedyńcza -spółgłoska (np. Лейтан) -ыя/-ія (np. Лейтія) -а/-я (np. Лейта)
Liczba mnoga -ы (np. Лейтаны) -ые/-іе (np. (Лейтіе) -о/-ё (np. Лейтао)

Przymjotnik

Końcówka Rodzaj
Męski Żeński Nijaki
Liczba pojedyńcza -ні (np. Лейтані) -ніна (np. Лейтаніна) -ніну (np. Лейтаніну)
Liczba mnoga -мі (np. Лейтамі) -міма (np. (Лейтаміма) -міму (np. Лейтаміму)

Przysłówek

Stopień najniższy
-няманеша (np. Лейтаняманеша)
Stopień niższy
-манеша (np. Лейтаманеша)
Stopień neutralny
-неша (np. Лейтанеша)
Stopień wyższy
-банеша (np. Лейтабанеша)
Stopień najwyższy
-нябанеша (np. Лейтанябанеша)

Konjugacja

Bezokolicznik

mówić - Айтіяці

Czas teraźniejszy

ja mówię - Азь айтію

ty mówisz - Эзь айтіеш

on/ona/ono mówi - Ар/арія/ара айтіїї

my mówimy - Ажо айтії

wy mówicie - Эжо айтіешэ

oni mówią - Арэ айтіяй

one (żywi) mówią - Аріе айтіяй

one (rzeczy) mówią - Аро айтіяй


Deklinacja

Rodzaj męzki

Żywotne пяціят "ptak"
Przypadek Poj Mn
M. пяціят пяціяты
D. пяціята пяціятоў
C. пяціяту пяціятам
B. пяцяята пяцяятаў
N. зь пяціятом зь пяціятамі
Msc. пэра пяцяяту пэра пацяятам
W. пяцяяце! пацяяты!
Nieżywotne рамоз "mróz"
Przypadek Poj Mn
M. рамоз рамозы
D. рамоза рамозоў
C. рамозу рамозам
B. рамаз рамазы
N. зь рамозом зь рамозамі
Msc. пэра рамазу пэра рамазам
W. рамазе! рамазы!

Rodzaj żeński

Żywotne ухтыя "foka"
Przypadek Poj Mn
M. ухтыя ухтые
D. ухтыї ухтыяў
C. ухтыі ухтыям
B. ухтыяї ухтыяяў
N. зь ухтыёй зь ухтыёмі
Msc. пэра ухтэяй пэра ухтыям
W. ухтыю! ухтое!
Nieżywotne вайсіянія "energia życiowa"
Przypadek Poj Mn
M. вайсіянія вайсіяніе
D. вайсіянії вайсіяніяў
C. вайсіяныі вайсіяніям
B. вайсіянэя вайсіянэе
N. зь вайсіяніёй зь вайсіянёмі
Msc. пэра вайсыяныяй пэра вайсыяныям
W. вайсіянію! вайсіяные!

Rodzaj nijaki

Żywotne лейта "drzewo"
Przypadek Poj Mn
M. лейта лейтао
D. лейтэ лейтэо
C. лейту лейтуо
B. лейтээ лейтээо
N. зь лейтуй зь лейтуё
Msc. пэра лейце пэра лейцё
W. лейто! лейтоё!
Nieżywotne ва "kraj"
Przypadek Poj Mn
M. ва вао
D. вэ вэо
C. ву вуо
B. ваа ваао
N. зь вуй зь вуё
Msc. пэра ве пэра вё
W. во! воё!

Słowniczek

Лейта ва - Kraj drzew (Лeйтава)

Лейта - Drzewo

Ва - Kraj

Лейтан - Drzewianin (Lejtawczyk)

Лейтія - Drzewianka (Lejtawka)

Айтія лейтаніна - Drzewna mowa (Język lejtawski)

Айтіяці - Mówić

Сфаета - Pismo/kwiat

Сфаеўтіяці - Pisać

Сфаеўтія - Bukwa

Сфаеўтіе - Bukwy

Будучасьця - Przyszłość

Німуласьця - Przeszłość

Цямерашня - Teraźniejszość

Чэвэра - Noc

Туманія - Świt

Арбаяці - Zachodzić

Арбет - Świat

Арбатія - Wieczór

Рабанія - Dzień

Авецянія - Owca

Сфаеўтаніна Авецянія - Owca kwietna

Маротаваніна Авецянія - Owca śnieżna

Маротава - Śnieg

Мая - Wiedza

Кай - Jak

Рунаманта - Zdrowie

Ярка - Tylko

Крайна - Ile

Лейфіяці - Cenić

Рэтіба - Trzeba

Скраўбтіяці - Stracić

Маяцідца - Dowiedzieć się

Хута - Kto

Рабаньні - Dziś

Парпараяці - Opisywać

Ваньняяці - Widzieć

Лайфанэя - Piękno

Вайкрэнісія - Całość

Арнаманця - Ozdoba

Раста - Bo

Люмсаяці - Tęsknić

Зя - Po

Ворня - Jesień

Наснава - Wiosna

Палесава - Lato

Маземія - Zima

Лянка - Słońce

Ґуда - Korzeń

Ґудэлкія - Gudełka (Korzenianka)

Мана - 1

Манадцатая - 11

Цыяна - 2

Ц'янадцатая - 12

В'едана - 3

Выеданадцатая - 13

Сана - 4

Санадцатая - 14

Яна - 5

Янадцатая - 15

Саўсана - 6

Саўсанадцатая - 16

Варбана - 7

Варбанадцатая - 17

Їгнаць - 8

Іегнадцатаць - 18

Ягняць - 9

Яганядцатаць - 19

Б'егнаць - 10

Teksty i Tłumaczenia

Litwo, Ojczyzno moja!

Polski Lejtawski
Litwo, Ojczyzno moja!

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Літаво, Во азею!

Літаво, Во азею! Эзь кай рунаманта;
Крайна эзь'е лейфіяці рэтіба, гозь ярка маядца,
Хута скраўбтіў эзь'е. Рабаньні азь парпараю ір ваньняю эзёй лайфанэя
Ў вайкрэнісёй армананцюй, раста люмсаю зя эзёё.